Maatschapijleer mavo 3 hoofstuk 2

Beoordeling 9.1
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vmbo | 539 woorden
 • 28 januari 2022
 • 8 keer beoordeeld
Cijfer 9.1
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Maatschappijleer hoofdstuk 2 ~jongeren~

Cultuur - alle normen, waarden en gewoonten die mensen samen in een bepaalde groep of samenleving met elkaar delen (nederland en marokko)

Socialisatie - het bewust of onbewust aanleren van normen, waarden en gewoonten die bij jouw groep of samenleving horen. en zorgt ervoor dat je je gedraagt naar de cultuur van de groep waarin je opgroeit. waar vindt het plaats: gezin, school, vrienden, sportclubs, werk, geloof, media of overheid

nature-aanhangers en nurture-aanhangers - betekent is het aangeboren of aangeleerd. aangeboren - bijvoorbeeld - voetbaltalent. , muziekinstrument bespelen, met rechts schrijven en taal

Socialisatie - socialisatie vindt plaats door

 1. informatie en aanwijzingen die je krijgt
 2. imitatie van anderen
 3. ervaringen
 4. experimenten 

sociale controle - mensen in je omgeving letten op je gedrag.Het vindt overal plaats

sancties - manier waarop iemand laat merken of je iets goed of fout hebt gedaan

positieve sanctie - een beloning van goed gedrag (voorbeeld=een compliment van iemand)

negatieve sanctie - een gevolg van negatief gedrag (voorbeeld=strafwerk krijgen)

internalisatie - aangeleerde normen en waarden zijn vanzelfsprekend gedrag geworden

geïnternaliseerd - sommige dingen die je leert doe je na een tijd zonder erbij na te denken dat noem je geïnternaliseerd gedrag

socialisatieproces -

identiteit - de persoon die jij bent,gevormd door alle kenmerken die bij jou horen en je ervaringen

rolpatronen - hoe iemand zich volgens anderen in een bepaalde situaties moet gedragen 

roldoorbrekend gedrag - gedrag dat je niet direct bij iemands rol verwacht

gendernormen - de normen die bij een man of vrouw horen dat noemen we gendernormen

Dit wil je ook lezen:

genderneutraal - als er helemaal geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen vrouwen en mannen

transgender - als iemand bijvoorbeeld een jongen is maar zich vanbinnen meer een meisje voelt dan spreken over transgender

puberteit - de periode tussen kindertijd en volwassenheid. pubers maken eigen keuzes en verleggen grenzen zoals: kledingkeuze, muzieksmaak en experimenteren met alcohol.

tolerantie - het accepteren dat sommige mensen andere waarden en normen hebben dan jijzelf. mensen verschillen van waarden en normen

abnormaal of asociaal gedrag - jij vindt misschien van iemand anders iets asociaal en hij/zij vind het zelf abnormaal

groepsdruk - het gevoel dat je je moet aanpassen aan de gewoonten van de groep. pestgedrag vindt vaak plaats onder groepsdruk als pesten plaatsvindt via internet noem je dat cyberpesten

verschillen met ouders - normen en waarden met ouders en kinderen kunnen verschillen zoals: taalgebruik, uitgaan, kleding of het gebruik van telefoons 

generatieconflict - een meningsverschil dat veroorzaakt wordt door een verschil in leeftijd en opgroeien in een andere tijd met andere normen en waarden

identificatie - je herkent bepaalde kenmerken van jezelf bij de ander

groepsidentificatie - je voelt je verbonden met een groep mensen omdat je dezelfde 

kenmerken of gewoontes hebt

hoe ontstaat groepsgevoel?

 1. door de plaats waar je vandaan komt
 2. door je geloof
 3. wanneer mensen een gezamenlijk belang of probleem hebben (voorbeeld=treinreizigers)
 4. wanneer mensen een gezamenlijke smaak of interesse hebben (voorbeeld=gamers)

wij-gevoel - wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt we noemen dit sociale cohesie

zij-groep - groep die als ´tegenstanders´ van de ´wij-groep´ wordt gezien (voorbeeld=voetbalsupporters van verschillende clubs)

polarisatie - mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.