Socialisatie (Scipt)

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 641 woorden
  • 14 januari 2004
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Multiculturele samenleving 1 t/m 4 Sociaal proces: Proces waarin we normen en waarden leren binnen ons milieu. 1. Imitatie (p) 2. identificatie (a) 3. conditionering (a/p)

Maatschappij: Menselijke gemeenschap: kolossaal netwerk van sociale contacten. Zo heb je ook een agrarische maatschappij die in Kenia voorkomt omdat ze verschillen met onze samenleving.

Milieu: Het geheel van materiële en culturele factoren waarmee iedereen in aanraking komt. Met materieel bedoelen we de natuur. Ook leven we in een immaterieel (geestelijk) milieu. Dit zijn denkbeelden en opvattingen van de medemens. Dit wordt ook wel cultuur genoemd.

Cultuur: Het geheel van denkbeelden, gebruiken, tradities, normen en waarden die een mens als lid van de maatschappij heeft aangeleerd.

Dominante cultuur: Dit is de overheersende cultuur.

Subcultuur: Komt overeen met de dominante cultuur meer vertoont een paar afwijkingen

Internalisatie: Mensen houden zich zonder dwang aan regels, gebruiken, normen en waarden van hun eigen cultuur.

Waarden: Algemene voorstelling die mensen uit een bepaalde maatschappij over wat belangrijk is.

Normen: Een regel die bij een waarde hoort. Zo hoort bij de waarde eerlijkheid de regel: ‘je mag niet liegen’.

Sanctie: - Bestraffing van verkeerd gedrag. + Bijvoorbeeld een onderscheiding van de koningin

Autochtoon: Oorspronkelijke bevolking

Allochtoon: Bevolking uit een ander land en met een totaal andere cultuur.

Etnisch: Mensen uit een ander land in ons land bijv. Amerikanen vormen een etnische groep. Als er allochtonen zijn die een achterstand hebben spreek je van een etnische minderheid.

Migratie naar
Nederland om: · Koloniaal verleden: Door de band die ze met Nederland hadden, en vaak om economische redenen.

· Werkloosheid: Buitenlanders werden gestimuleerd om naar Nederland en andere West- Europese landen te komen ze waren vooral afkomstig uit landen rond de Middellandse Zee.

· Onderdrukking en dictatuur.

Dit wil je ook lezen:

· Gezinshereniging: Van de buitenlanders die naar Nederland gekomen waren om hier te werken moesten hun gezin achterlaten. Vaak liet de man na een paar jaar de rest van zijn gezin overkomen.

Culturen

-Molukkers: Wonen op een eilandengroep in Indonesië en was in de koloniale tijd een onderdeel van Nederland. Veel Molukse mannen waren in dienst bij de KNIL ( Koninklijke Nederlands-Indische Leger). Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd na de 2e WO verdedigde de KNIL Nederland. Toen Nederland onder druk werd gezet door de Amerikanen en andere grote landen kwam de Molukken in handen van Indonesia. Dit wilden ze niet en de soldaten van de KNIL mochten als ‘tijdelijke’ oplossing naar Nederland en ze kwamen bij de Koninklijke landmacht. Het ging dus om politieke redenen.

-Indische
Nederlanders: De Indische Nederlanders wilden niet in het nieuwe republiek Indonesia blijven en keerden om politieke redenen terug naar Nederland.

-Surinamers: Aanvankelijk kwamen de Surinamers eerst naar Nederland voor de studie. Maar na 1970 werd het economisch slechter in Suriname en werd de stroom van Surinamers steeds groter. Dit kwam ook omdat de mensen dachten dat na het onafhankelijk worden (1975) ze geen Surinamers meer toelieten. Het waren niet alleen economische redenen. Suriname bestaat uit verschillende bevolkinggroepen zoals Creolen (nakomelingen van gevluchte negerslaven), Hindoestanen (immigranten uit India), Javanen en Chinezen. Creolen en Hindoestanen zijn geen vrienden van elkaar. Velen voelden zich bedreigd en kwamen naar Nederland. Ook na de staatsgreep van Surinaamse militairen (1980) kwamen politieke vluchtelingen naar Nederland. Later kwamen ze wegens gezinshereniging.

- Antillianen
en Arubanen: Deze kwamen naar Nederland omdat er in Nederland omdat er daar geen werk was. Dit was vooral na 1970. Nu ook komen ook kansloze antillianen naar Nederland om een beter bestaan op te bouwen.

- Turken en Marokkanen: Deze groepen kwamen naar Nederland omdat er in hun eigen land geen werk was dit was na 1973.

- politieke vluchtelingen
en asielzoekers: Het vluchtelingenverdrag van Genève verplicht de Nederlandse overheid politieke vluchtelingen toe te laten. Als de vluchteling vlucht om godsdienstige of politieke redenen, om oorlogsgevaar of vervolging van hun ras moeten toegelaten worden

sublimatie: vervanging

escalatie: Het loopt uit de hand.

eliminatie: Verworpen worden door bijv. een groep.

Indoctrinatieproces: Iets geloven dat anderen zeggen (hersenspoeling).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.