Recht

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 322 woorden
  • 28 januari 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Recht

Rechtsgebieden,

- Publiekrecht
Gaat over de inrichting van de staat en de rechtsregels die gelden tussen burgers en overheidsgezag. „h Staatsrecht= de regels over de organisatie van de overheid. Vb. bevoegdheden van een minister. „h Administratief recht= de regels over de verhouding tussen de overheid en de burgers. Vb. vergunning aanvragen. „h Strafrecht= de wettelijke bepalingen die bepaald gedrag strafbaar stellen.

- Privaatrecht
Burgerlijk recht>> regelt de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling. „h Personen en familierecht= Vb. regels over sluiten van huwelijk. „h Rechtspersonenrecht= vb. regelingen oprichten van een stichting, vereniging, BV. „h Vermogensrecht= vb. koop-/ huur-/ arbeidsovereenkomst.

Onafhankelijke rechters, - Zij mogen niemand bevoordelen, ook de overheid niet.

De onafhankelijkheid van de rechters is gewaarborgd doordat: - Een rechter voor het leven wordt benoemd. - Het salaris van rechters bij wet is geregeld. - Het aantal rechters in elke rechtszaak van tevoren vaststaat.

De rechterhand van de rechters>>> gerechtssecretarissen ( griffiers)>>> ze leggen o.a. schriftelijk vast wat er op een terechtzitting is gezegd ( proces- verbaal).

Rechterlijke organisatie, - kantongerecht (62) De kantonrechter is het laagste rechtscollege en is belast met minder ernstige zaken in zijn rechtsgebied. „h Strafrecht; alleen overtredingen. „h Burgerlijk recht - huurzaken - alle arbeidszaken - vorderingen tot een bedrag van F 5.000,- - het handelingsbekwaam verklaren van minderjarigen.

- Arrondissementsrechtbanken (19) Enkele kantons samen vormen een arrondissement. Deze houdt zich bezig met wat zwaardere zaken.

Verschillende rechters: - Politieke rechter>> lichte misdrijven, strafrecht (1 rechter) - Meervoudige kamer>> zaken uit burgerlijk recht, zware misdrijven, strafrecht ( 3 rechters) - Kinderrechter>> misdrijven jongeren 12-18 jaar. „h Strafrecht; misdrijven „h Burgerlijk recht - Alle overige zaken die niet aan de kantonrechter kunnen worden voorgelegd, zoals adoptie en faillissementen. - Zaken van de kantonrechter, waarbij een of beide partijen in hoger beroep zijn gegaan.

- Gerechtshof ( 5) De belangrijkste taak van het hof is de rechtsspraak in hoger beroep van zaken die door de arrondissementsrechtbank zijn behandeld. ( 3 rechters)

- Hoge Raad
Den Haag, het hoogste rechtscollege.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.