Politieke besluitvorming paragraaf 1 t/m 3

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 575 woorden
  • 11 augustus 2008
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Deelparagraaf 1

Politiek

De manier waarop voor een land besluiten worden genomen.
De inhoud van et overheidsbeleid én de wijze waarop dit beleid tot stand komt.
Zaken van algemeen belang hebben te maken met:
· openbare orde en veiligheid
· buitenlandse betrekkingen
· welvaart
· welzijn
De drie niveaus van politiek bestuur:
· de gemeente
· de provincie
· het rijk
In Amsterdam is er nog een extra politiek bestuur namelijk: stadsdeelraden.
Invloed op de politiek door inwoner:
· stemmen
· lid worden van een Politieke Partij
· contact opnemen met een politici
· een verzoek indienen
· de pers benaderen
· lid worden van een actiegroep
· overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid
· gerechtelijke procedures beginnen

Deelparagraaf 2

Stroming:
Een geheel van opvattingen
Ideologie:
Het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving.
Standpunten van ideologieën:
· normen en waarden
· sociaal economische verhoudingen
· machtsverdeling
Progressief:
Vooruitstrevend, en de maatschappij willen veranderen.
Progressieve politici:
Benadrukken de tekortkomingen in de samenleving en pleiten voor grondige veranderingen.
Conservatief:
Behoudend
Conservatieve politici:
Benadrukken met name datgene wat al bereikt is.
Traditionele waarden en normen:
· gehoorzaamheid
· ijver
· trouw

Reactionair:
Achteruitstrevend, oude regels, die al vervangen zijn door nieuwe regels, weer herstellen.
Links Rechts
Gelijkwaardigheid Vrijheid
eerlijke verdeling van inkomen en macht. Persoonlijke vrijheid.
bescherming van de zwakkeren. Economische vrijheid.
Benadrukt de rol van de overheid op sociaal- benadrukt de belangen van het individu en economisch terrein. Het bedrijfsleven.
Sturende overheid, om sociale gelijkheid te Terughoudende overheid, als
brengen. beschermer van deze vrijheden.

One-issue partij
Richten zich op één aspect van de samenleving en daar hebben ze een duidelijk standpunt over.
Protest partijen
Ontstaan uit onvrede met de bestaande politiek.

Van links naar Rechts bestaan de volgende politieke partijen:
SP – Groenlinks – PvdA - D66 – CDA – VVD – ChristenUnie - PvdV – SGP

Deelparagraaf 3

Een staat is onafhankelijk als drie elementen aanwezig zijn:
· Een vast grondgebied of territoir.
· Op het grondgebied woont een bevolking.
· Er wordt een vorm van gezag uitgeoefend.
Soevereiniteit:
De hoogste macht, in de meeste landen wordt die uitgeoefend door de overheid.
Gezag:
We spreken van gezag als de bevolking de macht van de overheid accepteert.
Niemand vind belangrijk dat iemand boven je staat.
Macht:
Het vermogen om je wil aan anderen op te leggen, eventueel tegen hun zin.
Dictatuur:
Een staat waarin alle politieke macht in handen is van één persoon of een kleine groep mensen.
Rechtstaat:
Een staat waarin de overheid is gebonden aan wettelijke regels en waarin de bevolking beschikt over politieke en sociale rechten.

Kenmerken van een rechtstaat:

· er is een grondwet
· burgers hebben grondrechten
· er is een scheiding van de verschillende machten.
De rechten die zijn bedoeld om het leven van de inwoners te verbeteren:
· vrijheidsrechten
· Politieke grondrechten
· Sociale grondrechten
Politieke macht:
Het vermogen om invloed en controle uit te oefenen op politieke besluiten.
De politieke macht kan worden gesplitst in drie delen:
· de wetgevende macht
· de uitvoerende macht
· de rechtelijke macht
Wetgevende macht:
Stelt wetten vast waaraan de burgers zich moeten houden.
Uitvoerende macht:
Zorgt ervoor dat eenmaal goedgekeurde wetten ook precies worden uitgevoerd.
Rechtelijke macht:
Beoordeelt of wetten goed worden nageleefd.
Democratie:
Een staatsvorm waarbij de bevolking invloed heeft op de politieke besluitvorming.
Referendum:
Een volksstemming over een wetsvoorstel.
Voordelen referendum:
· de bevolking wordt meer betrokken bij de politiek.
· Politici zijn beter op de hoogte van de mening van de bevolking over een kwestie.
Nadelen referendum:
· Het is erg moeilijk om een duidelijke en volledige vraagstelling op te stellen waarop met ja of nee geantwoord kan worden.
· Het is duur en organisatorisch onuitvoerbaar om regelmatig een referendum te houden.
Monarchie:
Een staatsvorm met een koning(in) als staatshoofd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.