Politiek: globaal overzicht per hoofdstuk

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 796 woorden
  • 13 december 2014
  • 13 keer beoordeeld
Cijfer 8
13 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Hoofdstuk 1

In de politiek gaat het om beslissingen maken. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom zijn er politici die van politiek hun beroep gemaakt hebben. Zij nemen de besluiten over alle dingen die van groot belang zijn voor het land, zoals onderwijs en aanleg van wegen. Al deze maatregelen en taken kosten veel geld, per jaar kost dit samen ongeveer 250 miljard euro per jaar. De overheid krijgt dit geld door burgers en bedrijven die belasting betalen. In Nederland kiezen wij de politici, dit noem je indirecte democratie. Bij directe democratie neemt de bevolking de beslissing, zoals bij een referendum gebeurt. De politici zijn altijd lid van een politieke partij. Zij komen op voor het volk. Pressiegroepen  komen op voor 1 bepaald belang.

Hoofdstuk 2

In ons land mag iedere Nederlander ouder dan ach tien jaar stemmen bij de verkiezingen, je noemt dit actief kiesrecht. Als je wilt dat mensen op jou stemmen noem je dit passief kiesrecht. Politieke partijen kun je onderverdelen.
- linkse politieke partijen, zoals de SP, GroenLinks, de PvdA en D66. Zij willen dat de overheid actief optreedom de positie van de zwakkere samenleving te verbeteren.
- middenpartijen, zoals het CDA en de ChristenUnie, zij willen dat mensen goed voor elkaar zorgen en dat af en toe als het echt nodig is de overheid een handje helpt.
- rechtse partijen, zoals de VVD,PVV en de SGP. Zij willen dat de overheid  ervoor zorgt dat mensen in Nederland kunnen doen wat ze willen. Daarom zitten er in de tweede kamer meerdere partijen. Dit gaat alleen goed als zij compromissen sluiten, dit betekent dat alle partijen een beetje toegeven.

Hoofdstuk 3

In ons land zijn drie politieke stromingen
- liberalisme, zoals de VVD, vinden vrijheid belangrijk zodat burgers en bedrijven kunnen doen wat ze willen.
- sociaaldemocraten, zoals de PvdA, GroenLinks en de SP benadrukken gelijkwaardigheid en solidariteit. Als mensen solidair met elkaar zijn kan geld en kennis eerlijk worden verdeeld.
- de christendemocraten zoals het CDA , de SGP en de ChristenUnie vinden naastenliefde een belangrijke waarde, als mensen goed voor elkaar zorgen gaat het beter met ons land.

Hoofdstuk 4

Om alles goed te laten  verlopen in een democratie zijn de rechten van mensen opgeschreven in de grondwet. Daarom nomen we de ze grondrechten. Zoals de vrijheid van meningsuiting. In de grondwet staan ook de rechten en plichten van de politici. Een voorbeeld is de verdeling van de politieke macht in drie delen, de trias-politica. Een land waar de rechten van de burgers en de overheid vastgelegd zijn noem je een rechtsstaat.

Hoofdstuk 5

Nederland wordt bestuurd door de regering, die bestaat uit de koning en de ministers. Ons staatshoofd heeft weinig macht maar zet wel een handtekening onder de nieuwe wetten. Als het kabinet begint met regeren maakt zij haar afspraken bekend in het regeerakkoord. De plannen voor het volgende jaar staan in de troonrede die de koning voorleest. En de miljoenennota die de minister van financiën aan de tweede kamer aanbied.

Hoofdstuk 6

De tweede kamer heeft 150 leden. De eerste kamer heeft 75 leden. Samen vormt dit het parlement. Hun taken zijn het stemmen over wetsvoorstellen en het controleren van de ministers. Om haar controlerende taak uit te voeren hebben de Kamerleden het vragenrecht, het recht van interpellatie en het motierecht. Om haar wetgevende taak uit te voeren hebben zij het recht van initiatief. Politieke partijen die coalitie steunen noem je partijen die samen de regering vormen. De partijen die het niet eens zijn met het beleid van de regering noem je de oppositie.

Hoofdstuk 7

Dit wil je ook lezen:

In een dictatuur worden de mensenrechten geschonden, je kunt niet demonstreren of je mening uiten. Door gebruik van censuur is er geen persvrijheid. Mensen weten hierdoor vaak niet wat er eigenlijk allemaal in hun land gebeurd.

Hoofdstuk 8

De gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad. Die vergaderd over belangrijke besluiten en het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W) controleert. De burgemeester die word benoemd door de regering en de wethouders een soort minister voeren deze besluiten uit en regelen de dagelijkse zaken. In de provincie nemen de provinciale staten de besluiten. Ook controleren zij de leden van de eerste kamer. De commissaris van de koning vormt samen met de gedeputeerde staten het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 9

Om economisch sterker te staan en om problemen te voorkomen is Nederland lid van de Europese unie en de verenigde naties. De EU, waar 27 landen lid van zijn heeft als voordeel dat je gemakkelijk in andere landen kunt wonen en werken. Een nadeel is dat Nederland veel minder zelf kan beslissen. De VN treden op als de internationale vrede en veiligheid in gevaar komt. Ze kunnen dan een resolutie aannemen, een land boycotten of militairen sturen. Omdat alle landen in de veiligheidsraad het vetorecht hebben heeft de VN vaak weinig macht. 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.