Parlementaire Democratie paragraaf 2

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 207 woorden
  • 18 maart 2018
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Samenvatting Parlementaire Democratie

2: Politieke stromingen

Ideologie: een samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de samenleving

Normen en waarden: regels die voor iedereen in de samenleving zouden moeten gelden

Sociaaleconomische verhoudingen: een rechtvaardige verdeling van welvaart

Machtsverdeling: wie de macht heeft

Vooruitstrevend: ander woord voor progressief

Behoudend: ander woord voor conservatief

Reactionair: achteruitstrevend. Conservatieven willen de vervanging van regels weer terugdraaien

Links: principe van gelijkwaardigheid en wil dat iedereen gelijke kansen heeft op onderwijs, werk en inkomen. Actieve overheid

Rechts: nadruk op vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Overheid stelt zich passief op

Politieke midden: het benadrukken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid

Persoonlijke en economische vrijheid: overheid moet vrijheden van personen en economie niet inperken

Vrijemarkteconomie: liberalen vinden dit de beste economische politiek voor een land

Solidair: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen

Organische staatsopvatting: de samenleving is vergelijkbaar met een menselijk lichaam waarin alle onderdelen van elkaar afhankelijk zijn en ook alleen in onderlinge samenhang kunnen functioneren

Maatschappelijke middenveld; welzijnsinstellingen en schoolbesturen

Rentmeesterschap: dat de mens de taak heeft om goed voor de door God aan ons toevertrouwde aarde te zorgen

Daadkrachtige oplossingen: oplossingen die werkelijk een verschil maken

Nationalistisch: vaak rechts en vaderlandslievend

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.