Welke schrijvers & genres vind jij leuk? 📖️ Wij zijn benieuwd. Geef je mening en maak kans op één van de Bol.com cadeaubonnen. 🎁️

Naar de vragenlijst!


Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 2§1 Democratie-wetten-> regels waar iedereen zich aan moet houden-3 kenmerken van een staat -precies afgebakend grondgebied

-bevolking die veel gemeenschappelijk heeft

-staat heeft het hoogste gezag

(macht of gezag?)de staat verdeelt (belasting) geld, maar er zijn verschillende belangen> hoger salaris, meer politie. Staat zorgt ervoor dat conflicten niet uit de hand lopen. Beleid voeren> doel bereiken (werkeloosheid, omscholing).bevolking taken Bestuur


Dictatuur Onderdanen Plichten 1 pers/groep

Democratie burgers Rechten & plichten Het volk heerst- indirecte democratie -> bevolking kiest vertegenwoordigers/regering/bestuurders.

- Directe democratie-> bevolking bestuurd zelf (referendum)· gelijkheid-> alle burgers hebben gelijke rechten

· vrijheid-> de burgers moeten hun eigen leven kunnen inrichten zoals zij willen- kenmerken van een democratie

· algemeen kiesrecht

· regelmatige verkiezingen

· vrijheid van meningsuiting

· vrijheid van vereniging en vergadering

· machtenscheiding-sociale voorwaarden voor een democratie

· sociaal-economische ontwikkeling

· sociaal-economische gelijkheid

· politieke cultuur> tolerantie


· recht om je te verenigen

· militairen geen invloed op de politiek

· de staat verleent goede diensten

· geen hevige conflicten tussen ethische gr.§2 rechtstaat- kenmerken van een rechtstaat

· gelijke rechten

· overheid en burgers moeten zich aan de wet houden

· machtenscheiding

· er zijn grondrechten- machtenscheiding

· de wetgevende macht : maakt wetten (parlement)

· uitvoerende macht : zorgt dat de wetten worden uitgevoerd (ambtenaren, regering)

· rechtelijke macht : treedt op als de wetten worden overtreden (rechters)- mensenrechtenKlasieke mensenrechten Sociale mensen rechten

Vrijheid van godsdienst Recht op voedsel

Vrijheid van drukpers/meningsuiting Recht op onderwijs

Onaantastbaarheid v h lichaam Recht op onderdak§3 Politiek stromingen en partijenLinks Rechts

Terug dringen v/d ongelijkheid Ongelijkheid is niet erg, vrijheid is veel belangrijker

Grote rol v/d overheid De overheid moet een beperkte invloed hebbenSP GL PvdA D66 CU CDA VVD SGP LPFSP

GL

PvdA

D66

CU

CDA

VVD

SGP

LPFCommunisme:

-gelijkheid centraal

-productie middelen in handen vd staat

-een partijdige-dictatuurFascisme:

-tegen vrijheid, gelijkheid, democratie.

- leiders beginsel (fuhrer)

- afkeer van het vreemde (vreemdelingen haat)

- verheerlijken van geweldliberalisme

-vrijheid van (sociaal) leven

- overheid beperkte rol

- uitkeringen niet te hoog, mensen stimuleren om te gaan werken.Socialisme

-ongelijkheid beperken

- actieve rol voor de overheid

- in privé leven zo groot mogelijke vrijheidChristen-democraten

-bijbel grote invloed

-op sociaal economisch gebied staat men tussen liberalen en socialen.

-maatschappelijke organisaties moet een belangrijke rol spelen

- problemen oplossen in harmonie.Leefbaarheidbeweging

- wil uitgaan van gevoelens van ontevredenheid onder de bevolking

- beperken van de bureaucratie


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.