Criminaliteit

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 700 woorden
  • 3 februari 2009
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 6
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Maatschappijleer samenvatting

1.

waarden= zijn opvattingen van mensen over wat in het leven belangrijk gevonden wordt. à goed en mooi, mooi en lelijk
Normen= hoe je je in een bepaalde situatie hoort te gedragen
Afwijkend gedrag= als mensen zich niet houden aan de normen van een bepaalde groepà hiermee bemoeit de overheid zich niet
Criminaliteit: normovertredingen waar de overheid wel bij ingrijpt (strafbaar gesteld gedrag)
Delicten; strafbare handelingen à omschreven in het wetboek van strafrecht

Ernstige delicten=misdrijven minder ernstige=overtredingen

Waarom is criminaliteit zon probleem? Persoonlijk leed. Dood, bang. Kost veel geld

2.

Je hoort vaak dat de criminaliteit is gestegen maar ze berekenen het allemaal op een andere manier geregistreerde misdrijven= alle misdrijven die bij de politie bekend zijn en die ze belangrijk vinden om daar proces-verbaal bij op te maken.

Om een beter beeld te krijgen over misdrijven die niet worden geregistreerd houden ze enquetes.
Slachtofferenquetes= waar men het afgelopen jaar slachtoffer is geworden, en of de politie heeft ze geregistreerd
Dader- of zelfrapportage= welke misdrijven men heeft gepleegd. Zo kom je de kleine misdrijven tegen niet de zware misdrijven.

1970-1994= het aantal misdrijven viervoudigt laatste 10 jaar nauwelijks een stijging
mensen maken zich zorgen om:
- geweldscriminaliteit: moord, doodslag, mishandeling, diefstal met geweld, seksueel geweld, huiselijk geweld en bedreiging. Bij moord en doodslag 2/3 is een bekende
- vermogenscriminaliteit= diefstal, inbraak,verduistering valsheid bedrog en heling
- vernielingen= brandstichting, verstoren openbare orde
- verkeersmisdrijven

- drugshandel
- milieudelicten
- witteboordencriminaliteit= criminaliteit die mensen van achter hun bureau plegen rommelen met papierenà fraude
- georganiseerde criminaliteit=staat in de publiciteit, maffia

3.

cesare lombroso (1935-1909) grondlegger individuele verklaringen. Hij dacht dat je ze kon herkennen aan het uiterlijk.

Crimineel gedrag zou erfelijk kunnen zijn maar het is meestal hoe je opgevoed bent à de socialisatie
Speciale karaktertrekken=ze blijven vaak extroverter, impulsiever en meer op directe bevredigingen van behoeften
Jongeren kunnen terecht komen in een subcultuur= een cultuur die op bepaalde punten afwijkt van de in een bepaalde samenleving dominante waarden en normen

Anomietheorie=verban tussen misdaad en armoede en sociale ongelijkheid. Het betreft een situatie waarin normloosheid heerst ze willen rijk zij en het laten zienà dus gaan ze stelen dit veroorzaakt spanning in het engels strain à straintheorie.

Etiketteringstheorie=verklaart het crimineel gedrag uit de reactie van de samenleving. Als iemand 1x iets heeft gedaan krijgt hij het etiket misdadiger en gaat zich hierna gedragen


Controle bindingstheorie= waarom stelen sommige niet terwijl er zoveel moois te halen valt. Ze willen het niet omdat ze niet willen dat ze bijv. hun gezin kwijtraken.

Gelegenheidstheorie= door de welvaart is ermeer te stelen er is meer aanbod. Overdag zijn er veel huizen onbewoond. Ook veroorzaak alcohol criminaliteit net zoals drugs, als vuurwapens in nederland zouden mogen hebben zouden er veel meer slachtoffers zijn en tv veroorzaakt ook meer geweld
Meeste criminelen zijn man(93%)à helft allochtoon meestal komen ze uit de lage sociale klassen. + jongeren plegen de meeste misdrijven
Er is een verschil in misdrijf tussen hogere en lagere delicten denk aan witteboordencriminaliteit
Jongeren plegen meer delicten dan ouderen het is vooral zichtbaarder en hinderlijker het is meestal uitprobeergedrag.

Allochtonenà door de bevolkingssamenstelling ze wonen meestal in de steden daar is de criminaliteit zobiezo hoger
Criminaliteit is de laatste eeuw sterkt gestegen kinderen teveel brijheid, te weinig waarden en normen, scholen niet streng genoeg. Alles steeds groter, sneller en efficienter. Als je de directeur niet kent van school steel je sneller van zon iemand. Je moet tegewoordig teveel presteren à meer vraag naar drug enz.
Legaliteitsbeginsel=is belangrijkà geen feit is strafbaar dan uit kracht van een van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling regels moeten in acht worden genomen met iemand oppakken dat staat in het wetboek van strafvordering. Het gaat hierbij om, als alle info legaal verkregen, is alle bewijs echt goed?

Openbare ministerie (OM)= vervolgt strafbare feiten, het OM is een onderdeel van het ministerie van Justitie: 3 taken
- opsporingstrafbare feiten

- vervolging strafbare feiten
- uitvoering van strafvonnissen
politieà opsporingswerk eindverantwoordelijkheid om officieren van justitie (ambtenaren van het OM) leiden de onderderzoeken.

Opportuniteitsbeginsel is in NL à het OMniet alle strafbare feiten hoeft te vervolgen. Officier van justitie kan strakzaken seponeren= niet aan de rechter doorgeven als:
- vergrijp te klein
- zaak al op een andere manier opgelost
- geen bewijs

driehoeksoverleg= tussen openbaar ministerie politie en burgemeester à hoeveel je waar om moet zetten (agenten), verkeersveiligheid, moordzaken
transactie= bedrag betalen in plaats van voor de rechter.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.