Criminaliteit

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 544 woorden
  • 23 mei 2004
  • 21 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
21 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Criminaliteit: Ernstige vormen van onmaatschappelijk gedrag (Alle misdrijven die in de wet staan omschreven). Dominante cultuur: Gemeenschappelijke basis van normen en waarden.

Waarden: Principes die mensen belangrijk en nastrevenswaardig vinden. (Vrijheid, eerlijkheid) Normen: Gedragsregels die voortvloeien uit waarden, zoals respect tonen voor elkaar mening en niet liegen.

Recht: geheel van gedragsregels. Vastgesteld door de overheid die betrekking hebben op het handelen van mensen als leden van de samenleving.

Rechtsnormen zijn bedoeld om: - Samenleving te ordenen (verkeer) - Conflicten naar behoren te regelen - Onafhankelijke rechtsspraak te waarborgen
Verschil tussen overtreding en een misdrijf: - Hogere straffen bij misdrijf - Misdrijf komt op strafblad te staan. Soorten delicten: - Tegen openbare orde (vlag verbranden enz) - Misdrijven tegen leven en persoon - Ruwheidmisdrijven (graffiti) - Vermogensmisdrijven - Seksuele misdrijven - Verkeersmisdrijven - Tegen de opiumwet - Economische delicten - Milieudelicten
Politiestatestieken zijn niet 100% betrouwbaar want: - Aangifte is klein - Word vaak niet ontdenkt - Opsporingsactiviteit is van invloed - Registratiefouten worden gemaakt
Slachtofferenquêtes, de nadelen: - Gevoeligheid ligt bij iedereen anders - Meet alleen de veelvoorkomende delicten - Slachtofferloze criminaliteit valt erbuiten.

Hoofdstuk 2

Socialisatie: Het proces waarbij waarden en normen en andere kenmerken van een cultuur worden aangeleerd. (gezin, school) Maatschappelijke omstandigheden: - Uitzichtloze situatie: Houden zich daarom niet meer aan de wet. - Drugsgebruik (30%) - Normen en waarden vervagen - Sociale controle is afgenomen - Pakkans is afgenomen

Theorieën

Biologische theorieën: Sociobiologie. Lomboso
Psychologische theorieën: Dader zelf
Aangeleerd gedrag: Theorie: Sutherland aangeleerd
Sociologische theorieën: Anomietheorie. Merton
Bindingstheorie: Hirsch, iedereen misdadiger.

Hoofdstuk 3 Rechtstaat: Rechten en plichten van de burgers en de overheid in een grondwet vastgelegd. Geweldsmonopolie: geweld gebruiken zoals wapenstok en peperspray. Uitzondering pistool.

1948: VS Universele Verklaring van de Rechten van de mens. - Niet discrimineren, martelen, gevangenzetten, recht op een eerlijk proces, vrijheid van meningsuiting.

Belangen overheid bij bestraffing: - Het legaliteitsbeginsel: Alleen wanneer in wet staat - Wetsartikel: Straf + Omschrijving van het delict. - Ne bis in idem-regel: Niet 2x voor zelfde. - Verdachte is onschuldig tot hij schuldig verklaard wordt.

2 sporenbeleid: - Preventieve maatregelen - Repressieve maatregelen

Taken van de politie: - Hulpverlening - Handhaving van de openbare orde - Opsporingstaak

Hoofdstuk 4

Officier van Justitie - Leidt het opsporingsonderzoek - Brengt verdachten voor de rechter. - Eist bepaalde straf in de rechtszaak - Verantwoordelijk voor de uitvoering van de straf

Alle officieren > Openbaar ministerie. Politieambtenaren hebben opsporingsbevoegdheid.

Voorwaardelijk sepot: Afkicken bv.

VB. Opsporingsbevoegdheden: - vaker richtmicrofoons gebruiken - Infiltranten - Gecontroleerde doorvoer - Informeren - Inkijkoperaties - Kroongetuigen - Officier moet toestemming geven.

Hoofdstuk 5

Rechters: Politierechters: Lichte misdrijven (vernielingen) Kinderrechter: Jongeren 12/18 jaar
Kantonrechter: Berechting overtredingen
Meervoudige kamer : 3 rechters (zware misdrijven)

Hogere rechtbank: word gevormd door het gerechtshof. Belangrijkste taak: Rechtsspraak in hoger beroep van zaken die door de a.b zijn behandeld.

Hoge raad: 3/5 raadsheren. In Den Haag gevestigd. Deze spreekt wanneer verdachte of o.m het niet eens is met de uitspraak v.h hof.(cassatierhoor)

Rechtszaak:

1. Opening
2. aanklacht
3. onderzoek
4. verhoor
5. requisitoir
6. pleidooi
7. laatste woord
8. vonnis

Hoofdstuk 6

Reden van de straffen: - Vergelding - Afschrikking van de dader - Afschrikking van de samenleving - Voorkomen van eigenrichting - Verbeteren van de dader - Beveiliging van de samenleving,

1886 Nederlandse wetboek van strafrecht voltooid. 1870: In Nederland doodstraf afgeschaft.

3 hoofdstraffen:

- Geldboete - Vrijheidsstraf - Alternatievestraf

REACTIES

M.

M.

is dit echt alles..??? wat ik zou moeten weten voor me pta??

kus,
Marcel

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.