Communicatie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 804 woorden
  • 9 januari 2002
  • 108 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
108 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Maatschappijleer hoofdstuk 1 paragraaf 1 t/m 5
1 communicatie

-COMMUNICATIE= het proces waarbij een zender, bedoeld of onbedoeld een boodschap overbrengt aan een ontvanger. -3 mogelijkheden: - face to face - via communicatiemiddel (telefoon) - 1 zender, meer publiek -verbaal = praten -non-verbaal = gebaren -via media is non-verbaal -media: -gedrukte media (krant) -audio-visuele media (radio en tv) beide indirect - 4 behoeften tot communicatie
1 natuurlijke (mens is sociaal wezen) 2 sociale (mens is afhankelijk vd omgeving) 3 individuele (ontwikkeling zelfbeeld) 4 Maatschappelijke (samenleving is georganiseerd) -kenmerken massamedia: -openbaar en voor iedereen -bedoeld voor groot heterogeen publiek -onpersoonlijke aard relatie zender - ontvanger -eenzijdige communicatie
2 functies van de massamedia

-massamedia= 4 functies -Nieuws -Amusement -Educatie -Opinievorming -massamedia ook politieke functies -woordvoerders/spreekbuisfunctie=standpunten v.d politiek verwoorden -informatieve functie=informatie verspreiden voor de overheid -commentaarfunctie=becommentarieerden van de politieke besluiten -onderzoeksfunctie=onderzoeken van achtergronden -controlerende functie=kijken naar het bereikte resultaat

3 invloed van de massamedia

invloed wordt weergegeven in vier theorieën
1 Selectieve-perceptietheorie=iedereen neemt informatie op vanuit eigen achtergrond (ajax-psv) 2 Agendatheorie=verschil in aandacht tussen bepaalde onderwerpen. 3 Injectienaaldtheorie=mensen zijn een geheel en nemen alles op wat ze vooreschoteld krijgen
4 Aanhaaktheorie=mensen volgen een bepaald persoon waarmee hun het wel eens zijn en waar ze
zichzelf wel in kunnen vinden.

Invloed van reclame Trucs: -bekende personen(voorbeeld) -wetenschappelijke moeilijke termen -andere talen -sfeer koppelen die mensen bevalt -inspelen op gevoelens -gebruik muziek -gebruik trends -benader doelgroepen -humor -gebruik in je reclame de ‘gewone gebruiker’ (doorsnee persoon)

-hoogst haalbare succes is vernoeming van product naar je naam vb. maggi -irritatie blijft net zo goed of beter hangen dan andere reclames vb. wasmiddel

waarden&normen -waarden=opvattingen over goed en kwaad, lelijk en mooi gepast en ongepast (wat maatschappij belangrijk vind) -normen=gedragsregels gebaseerd op waarden -gemeenschap=leefomgeving,familie,vrienden,sport -waarden en normen zijn in beweging en veranderen -maak deel uit van de groep als je de waarden en normen kent -SOCIALISATIE=leerproces, overdracht van de waarden en normen(aanpassing) (sociale beïnvloeding) via opvoeding,dwang of beïnvloeding door massamedia -begint met imiteren van gedrag,kleding uitdrukkingen -groepen verschillen van uiterlijk,smaak,uitdrukkingen,stijl.

Invloed van televisiegeweld

-Agressief gedrag=bewust schade toebrengen aan een ander of zijn/haar bezittingen -drie meningen over invloed televisiegeweld -de reductiethese=kinderen leren door het zien van geweld wat ze niet moeten doen -de geen-effectthese=mensen worden niet beïnvloed door geweld op tv -de simulatiethese=geweld op tv wordt overgenomen en nagedaan -realistische geweldsscènes hebben meer invloed op agressief gedrag dan vb. science fiction -voor 21.00 uur geen geweld op tv COMMISSARIAAT VD MEDIA controleert dit

welke media hebben de meeste invloed

-krant is oudste massamedium rond 1450 boekdrukkunst 1619 eerste oplages van kranten eerst handelsberichten machthebbers lazen ook de kranten en daarom moest de PERSVRIJHEID komen dit gebeurde in 1848 en werd toen in de grondwet opgenomen en is een belangrijke voorwaarde voor de DEMOCRATIE democratie kan alleen werken als de burgers hun mening laten weten. Na 1848 kwam er een grote publiek door 4 redenen: - minder analfabeten - minder belasting op kranten (afschaf dagbladzegel)1869 - ontwikkeling drukpers=minder kosten - goedkopere kranten door reclame -betere infrastructuur = wegen,spoorwegen,telegraaf,posterijen -belangrijk is Emancipatie v.d bevolking -PLURIFORMITEIT=veelvormigheid,verscheidenheid aan meningen -VERZUILING=bevolking in groepen verdeeld op basis van godsdienstige en levensbeschouwende punten -4 zuilen: -Protestants-christelijke -Katholieke -Sociaal-democratische -Liberaalconservatieve -binnen de zuil sterke mate van sociale controle Nederlandse samenleving uit elkaar, verandert in vier samenlevingen met eigen scholen,politieke partijen,omroepen vakbonden sportverenigingen en kranten. -sinds midden jaren 60 = ONTZUILING= alles komt weer meer samen -dagbladen en zuilen
Prot. Chr. Kath. Socialistisch Liberaal
Trouw Volkskrant AD Telegraaf
NCRV KRO VARA NRC
EO AVRO
VPRO TROS

-Inkomsten krant achteruit bij opkomst TV –reclame verhuist naar tv in 1967 deel STER-opbrengsten ten goede aan de kranten=BEDRIJFSFONDS voor de PERS verdeeld de gelden

Dit wil je ook lezen:

Soorten Bladen -Opinieweekbladen=bladen die vanuit de politiek spreken vb. HP de tijd -Gezinsbladen en sensatiepers=bladen die nieuwtjes vertellen over beroemde mensen en geen echte informatie bieden vb. prive,panorma -wetenschappelijke bladen -hobbybladen
radio en tv zijn ook verzuild

NCRV =Nederlandse christelijke radio vereniging
AVRO =Algemene vereniging radio-omroep
VARA =Vereniging van arbeiders-radio amateurs
NOS =Nationale omroep stichting
KRO =Katholieke radio omroep
EO =Evangelische Omroep
VPRO =vrijzinnig protestantse radio omroep
TROS =Televisie en radio omroep stichting

publieke zenders= Ned. 1,2,3
commerciële zenders= sbs,rtl -nieuw formule nodig voor succes na de komst van commerciële zenders = meer amusement en minder levensbeschouwend -omroepbestel=publieke zenders bij elkaar gehouden door de mediawet
3 regels -minstens een bepaalde culturele maatschappelijke en geestelijke waarde -gevarieerde programma’s 25%info 25%culu 5%edu 25%amuse 20%vrijdag -tenminste 150.000 leden
als je eraan voldoet krijgt de omroep financiële vergoeding -kabelmaatschappijen verdienen veel geld met commercieel

Nieuwste ontwikkelingen op mediagebied

-LICENTIES worden vergeven en verkocht voor de Nederlandse radio -reality tv en emotie tv en soaps erg in , volgen van leven van mensen -internet maakt alle andere medium overbodig in de toekomst

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.