Hoofdstuk 2: rechtsstaat, democratie en dictatuur

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • vmbo | 463 woorden
 • 4 mei 2018
 • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

2 Rechtstaat, democratie en dictatuur
Wat is een rechtsstaat?

Rechtstaat: Een land waar de rechten en plichten van de burgers en van de overheid zijn vastgesteld

Kenmerken van een rechtstaat

 1. Er is een grondwet: Belangrijke rechten en plichten van de burgers precies omschreven.
 2. grondrechten: de belangrijkste rechten die in onze samenleving gelden.
 3. De overheid moet zich houden aan wat er in de wet staat. Dit heet rechtsbescherming
 4. Onafhankelijke recterlijke macht: Dat betekent dat een rechten niet hoeft de te luisteren naar wat de minister zegt.
 5. Burger hebben een invloed op de manier waarop het lnad wordt geregeerd. Dat noemen wij een democratie

Je hebt als burger veel rechten maar je hebt ook plichten
Recht: Geeft aan wat je mag doen of waar je recht op hebt.
Plicht: Bepaald wat je moet doen

2.2 Parlementaire Democratie
Parlementaire Democratie: De vertegenwoordigers vormen samen een parlement

Kenmerken van een parlementaire democratie

 1. Er zijn vrije en geheime verkiezingen en er is een algemeen kiesrecht.
 2. De politieke macht ligt namens de burgers bij het parlement
 3. Er is een meerderheid met stemmen.
 4. Er is een grondwet waarin de rechten en plichten van burger en overheid geregeld zijn.
 5. Er is een scheiding van 'Machten'. Dit heet de trias politica

Trias politica

 1. De wetgevende macht;
 2. De uitvoerende macht;
 3. De rechtelijke macht.

Wetgevende macht
Stelt wetten vast waaraan burgers en de overheid zich aan moeten houden, of wetten worden veranderd

Uitvoerende macht
zorgt ervoor dat eenmaal goedgekeurde wetten worden uitgevoerd. In ons land doen de ministers dat.

Rechtelijke macht
Beoordeeld of wetten goed worden nageleefd en doet uitspraken over conflicten

2.3 Wanneer is een land een dictatuur
Dictatuur: een land waar de macht in de handen ligt van een persoon, een kleine groep mensen of een partij. De leider van een dictatuur is een dictator

Een dictatuur een een paar belangrijke kenmerken

 1. Eén persoon of één partij heeft alle macht
 2. Er bestaat geen democratie en het land is geen rechtsstaat
 3. De bevolking heeft geen (politieke) grondrechten
 4. Er bestaat geen persvrijheid
 5. De (Geheime) politie en het leger spelen een grote rol

Een dictatuur ontstaat vaak na een staatsgreep die gesteund wordt door de hoge militairen. Staatsgreep: Een poging doen om de regering te vervangen.
In een dictatuur heb je niet de mogelijkheid om te leven zoals jij wilt.
Ze hebben ook geen grondrechten
Doordat er geen vrijheid is is er ook geen persvrijheid. Alle media mogen alleen dingen uitzenden als het goed is gekeurd door de dictator
In een dicatuur is het leger heel belangrijk, het leger steunt de dictatuur en helpt wanneer het nodig is om de bevolking rustig te houden

Er zijn verschillende soorten dictaturen:

 1. Communistische dictaturen: de macht ligt bij de communistische partij
 2. Islamitische dictatuur: hier houden de politieke en de religieuze leider de de bevolking in gedwing.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.