Politiek en een beetje criminaliteit

Beoordeling 8.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vmbo | 609 woorden
  • 30 april 2021
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 8.9
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Kenmerken van een rechtstaat.

Taak 1. Het beschermen van burgers tegen de overheid.

Dit doen ze doormiddel van een grondwet waar de overheid zich aan moet houden, machtenscheiding, een parlementaire democratie en dat burgers grondrechten hebben.

Taak 2. Rechtsorde handhaving.

Dit doen ze omdat wanneer politie/justitie ingrijpt kan dit soms tegen de grondrechten van burgers in gaan.

Vb; afluisteren van verdachte.

Vb; allochtone mannen in dure auto’s staande houden.

Een rechtstaat betekent ook wel een staat waarin burgers beschermd worden doormiddel van rechten tegen de overheid.

In de grond wet staan de belangrijkste plichten en regels voor het volk, maar ook wie de macht heeft en hoe de tris politca geregeld word.

Er zijn 2 soorten grondrechten,

Klassieke grondrechten; je word beschermd tegen de overheid (doel bescherming).

Vb; recht op privacy, recht op meningsuiting, recht op stemmen

Sociale grondrechten; je word beschermd door de overheid.

Vb; recht op onderdak, recht op gezondheidszorg.

Parlementaire democratie & trias politica

Het parlement bestaat uit de 1e en 2e kamer. Democratie betekent dat het volk beslist.

De trias politica houd in dat er een machtsverdeling is om het volk te beschermen.

Je hebt 3 machten

  1. Wetgevende macht

Bedenken van wetvoorstellen en het uitvoeren van door de parlement bedachte wetten.

Door= parlement

  1. Uitvoerende macht

Bedenken van wetvoorstellen en uitvoeren van door het parlement bedachte wetten.

Door= ministers en kabinet

Dit wil je ook lezen:
  1. Rechtgevende macht

Uitspreken van straffen aan de hand van gemaakte wetten. Door= onafhankelijke rechters

Coalitie & oppositie

Een politieke partij met zetels in de tweede kamer heet een fractie , de belangrijkste persoon van de partij (kan een lijsttrekker zijn) is de fractievoorzitter.

De partijen die samen meer dan 76 zetels bezitten in de kamer heten een coalitie, dat betekent dat ze samen het land reageren. Alle andere partijen in de tweede kamer die niet in de coalitie zitten heten de oppositie.

Alle rechten die de 1e en 2e kamer hebben kan je opdelen in 2 dingen

Wetgevende taak

Controlerende taak

*samen met kabinet

*van kabinet

stemrecht

Vragenrecht = minister vragen stellen

Stemmen over wetsvoorstellen

Recht van interpellatie= ter verantwoording roepen in debat

budgetrecht

Budgetrecht= inkomsten en uitgaven van NL zien

Recht van initiatief = mogen wetsvoorstellen indienen (alleen 2e kamer)

Recht om een motie in te dienen= zich uitspreken over een onderwerp op de politieke agenda

Recht van amendement = verworpen wetsvoorstellen aanpassen zodat het alsnog goedgekeurd word door 1e kamer (alleen 2e kamer)

Recht op parlementaire enquête =onderzoek instellen om grote misstanden te onderzoeken

Basiskennis

Je hebt de meerderheid van stemmen nodig om een besluit er door heen te krijgen. Dat houd in 76 stemmen in de tweede kamer en 38 stemmen bij de eerste kamer.

Een oplossing voor een probleem waarbij alle partijen iets opgeven of toevoegen heet een compromis. Je hebt 4 fases van een politieke besluitsvroming.

Fase 1; erkennen van probleem

Fase 2; het bedenken van oplossingen

Fase 3; beslissen over probleem

Fase 4; besluit uitvoeren

In fase 2 zijn er vaak lobbyisten, die gaan proberen politieke mensen over te halen voor hun mening.

Parlement in NL= 1e en 2e kamer

Kenmerken rechtstaat:

  • Burgers gelijk van de wet
  • Alle burgers hebben dezelfde invloed op de regering
  • Onafhankelijke rechters

In de grondwet staan alle rechten en wetten van burgers en de overheid

Referendum: een stemming waarbij kiezers direct hun mening kunnen uitspreken

Criminaliteit

Als je normen en waarden overtreedt die in de wet staan

Wetten worden veranderd om de zoveel tijd omdat de mensen complexer worden en de normen en waarden worden aangepast

Misdrijven worden afgehandeld door de rechtbank, misdrijven zijn onderandere verkrachting, moord, mishandeling etc.

Overtredingen zijn minder ergere fouten en worden afgehandeld door kantonrechter ook wel de politierechter genoemd. Bijvoorbeeld openbaar dronken schap, wild plassen, te hard rijden

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.