Wegen naar Verlossing H3+H4 (blz 50/51/62)

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 590 woorden
  • 24 juli 2008
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Wegen naar verlossing, hoofdstuk 3 en 4

Boeddhisme is gesticht door Siddharta Gautama later ontving deze de eretitel Boeddha: (de Ontwaakte of de Verlichte). Geboren rond 560 voor Christus als hindoe en zoon van Sjoeddhodana, heerser over een klein hindoeïstisch koninkrijk in Noord-India. Opgegroeid als hindoe en het geloof in samsara, de kringloop van wedergeboorten.

Dharma = Boeddhistische leer. Het is een rad dat altijd blijft ronddraaien en in beweging is gezet door de Boeddha. Het rad heeft 8 spaken die verwijzen naar het 8-voudige pad dat naar de verlossing en het nirwana leidt.

Voor het boeddhisme is er maar één bovenaardse kracht die alles beheerst, en dat is de eeuwige wetmatigheid van de kosmos. Alles wat er gebeurt voltrekt zich volgens eeuwige vaste wetten van de natuur. Boeddhisten noemen dit de wet van karma.

Reïncarnatie is volgens Boeddha een eeuwige kringloop van oorzaak en gevolg. Ziel of goddelijke kern gaat niet vanuit een mens naar een volgende leven, het zijn de daden van nu die bepalen onder wat voor omstandigheden mensen in de toekomst geboren worden.
Kringloop wordt in stand gehouden door 2 krachten:
1. Begeerte – onophoudelijke verlangen van mensen naar vergankelijk aards bezit.
2. Onwetendheid – gebrek aan inzicht in de juiste weg naar verlossing

Verlossingsleer bestaat uit 2 elementen:
1. Inzicht in de situatie waaruit je verlost wil worden.
2. De juiste weg waarlangs je die verlossing kunt bereiken.

Deze 2 elementen worden door Boeddha samengevat in zijn leer van de 4 waarheden:
• Al het leven is lijden: leed is geen voortdurende lichamelijk lijden of diep ellendig gevoel. Leed is een gehechtheid aan deze wereld en aan dit leven waardoor we bang zijn iets of iemand te verliezen en waardoor we voortdurend hopen dat het mooier en beter wordt. Zolang we gehecht zijn aan het aardse zal de verlossing niet bereikt worden.
• Het lijden ontstaat door verlangen
• Het opgeven van verlangens stopt het lijden (zonder verlagingen geen teleurstellingen)
• Het 8-voudige pad maakt vrij van verlangens:

Stap 1 en 2 vormen fase van bewustwording, het zijn:
1. het juiste inzicht, namelijk in je lijdend bestaan
2. het juiste besluit, om uit deze situatie weg te komen
Stap 3, 4 en 5 vormen fase van een nieuwe leefwijze:
3. het juiste spreken, de taal niet gebruiken om anderen te benadelen of kwetsen
4. het juiste handelen, geen kwaad meer doen tegenover mens of dier
5. het juiste levensonderhoud, een eerlijk en dienstbaar beroep uitoefenen
Stap 6, 7 en 8 vormen fase van de nieuwe levensinstelling:
6. de juiste inspanning, om dat wat heilzaam is te bevorderen
7. de juiste aandacht, namelijk voor de lijdende wereld om je heen
8. de juiste concentratie, op situaties waarin jij anderen van dienst kunt zijn

Nirwana = totaal verlost zijn uit gevangenschap van het verlangen naar aardse bezittingen.
Nirwana = uitgewaaid of uitgedoofd zijn, volmaakte innerlijke vrede en ook de totale beëindiging van het bestaan.
Stoepa’s = kegelvormige bouwwerken. Boeddha’s as is na zijn crematie verdeeld over 8 verschillende van deze grafheuvels.
Ahimsa = eerste gebod van de boeddhistische ethiek, de gelijkwaardigheid van alle levende wezens vormt hiervoor de basis.
Sangha = monnikenorde

Hinayana = het kleine voertuig of Theravada ‘de leer der ouden’.
Mahayana = het grote voertuig, hierin wordt Boeddha wel als heilig wezen ‘bodhisattva’ (tot verlichting bestemde) gezien.
Navayana = ‘het nieuwe voertuig’ ofwel westers boeddhisme.

Het boeddhisme spreekt veel mensen in het westen aan omdat het de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individue aanspreekt. In tegenstelling tot kerkelijke instituten die door middel van regels greep op hun gelovigen trachten te houden.

Pali = oude taal waarin Boeddha zijn leerlingen zou hebben onderwezen.
Tripitaka = 3 boeddhistische heilige korven:
1. regels voor monniken en voor het kloosterleven
2. soetra’s (leidraad) - gesprekken van de Boeddha met zijn leerlingen
3. latere uitleg over de boeddhistische leer.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.