ADVERTENTIE
Heb jij je pws of sectorwerkstuk al ingeleverd bij het Rijksmuseum?

Heeft jouw PWS of Sectorwerkstuk een link met het Rijksmuseum? Vergeet dan niet voor 1 februari je verslag in te sturen voor de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd en maak kans op €1500 en een traineeship!

Samenvatting LV Hf. 1 en 4
Hf.1

Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten


Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.
Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.
Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen
Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..


Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.
Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.

Hf. 4

Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.
Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.
Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.
God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

Het is h5

8 jaar geleden

J.

J.

Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd. Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd. Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.n Samenvatting LV Hf. 1 en 4

Hf.1
Begrppen:
Communicare: Met elkaar in verbinding staan.
Communiceren: Een uitwisseling van informatie tussen 2 of meer mensen.
De zender: Deze persoon is iemand die een bepaalde boodschap wil over brengen (inhoud verschilt per persoon.)
Boodschap: Dat wat de Zender stuurt en de Ontvanger ontvangt.
Ontvanger: De Ontvanger is de persoon die de Zender wil beïnvloeden met zijn/ haar boodschap.
Massacommunicatie: Communicatie met een massa bereik: Internet, Tv, Radio, Kranten
Verbale: met taal
Non-verbale: zonder taal
Selectie- en interpretatiekader: een soort raster dat de keuze maakt welke info wel en welke niet wordt opgenomen.

Verbale en non-verbale communicatie.
Wanneer mensen met elkaar communiceren wordt er over het algemeen verbale communicatie gebruikt. Maar je kan ook op een andere manier met elkaar communiceren door bijv. te lachen, te huilen, kleding en je houding. Dit wordt non- verbale communicatie genoemd.

Soorten communicatie
Lichamelijk contact
Lichaamshouding
Gebaren
Gezichtsuitdrukking
Dans en muziek
Het algemeen voorkomen
Symbolen en rituelen

Levensbeschouwelijke communicatie.
We spreken over LV communicatie als er sprake is van uitwisseling van ervaringen, emoties en gevoelens en al het andere dat met LV te maken heeft. Je hebt binnen LV communicatie 2 vormen: georganiseerde communicatie en ongeorganiseerde communicatie. Bij ongeorganiseerde communicatie heb je het met een aantal mensen over ervaringen enz. zonder begeleiding vanuit een kerk, moskee synagoge enz.. Bij georganiseerde informatie vind wel plaats in een kerk, moskee, synagoge, enz.. Denk aan een doop, trouwerij enz..

Storingen in (levensbeschouwelijke) communicatie.
In communicatie kan veel misgaan zo kan de Zender te onduidelijk praten en dan begrijpt de ontvanger het niet. Maar ook bij de ontvanger kan het misgaan, de ontvanger luistert namelijk (onbewust) selectief naar de zender en pikt niet alles op dit kan komen door stemming of eigen ervaringen.

Tips voor goede communicatie.
1. spreek voor jezelf
Vanuit de IK vorm en niet wij vinden maar ik vind.
2. wees duidelijk en volledig
Geef goede informatie en standpunten.
3. spreek niet teveel en te lang
Als je elang praat blijft niet alles hangen, vertel alleen het nodige.
4. woorden en daden
Laat verbale en non-verbale communicatie op elkaar aansluiten.
5. vraag of iets duidelijk is
Vraag of de ander(en) begrijp(t)(en) wat je bedoelt.
6.Luister goed
Luister ook naar wat de andere te zeggen heeft.
7.Sta open voor een ander
Sta open voor andere meningen.
8.Inleven in een ander
Als je goed kan inleven is communicatie makkelijker, je begrijpt dan goed wat de ander denkt of voelt.
9. geef redenen tot jouw standpunt
Geef goede argumenten over jouw eigen mening.Hf. 4
Begrippen:
Zakelijke taal: Zakelijke taal gebruik je wanneer je iets letterlijk beschrijft bijv: De motor van deze auto is een diesel. Dan bedoel je letterlijk de motor van een auto.
Beeldende taal: Beeldende taal is iets figuurlijk uitleggen bijv. Rafael van der Vaart is de motor van Ajax. Hij is niet letterlijk de motor, maar hierbij wordt bedoeld dat hij de boel draaiende houd.
Pluraal: Diversiteit in bijv. culturen.
Identiteit: Eigen karakter.
Religieuze sanctionering: Goed keuren van voorval in een religie.
Patriarchale samenleving: Samenleving waarin de man het belangrijkst is en God een ‘man’ is. Waarin wij nu leven.
Matriarchale samenleving: Samenleving waarin de vrouw het belangrijkste is.

Woorden en hun betekenis.
Een woord kan best 2 verschillende betekenissen hebben een in Zakelijke- en een in Beeldende taal.

Waarom veel beeldende taal in levensbeschouwingen?
Beeldende taal blijkt geschikt om mensen moeilijke dingen uit te leggen, maar waarom??
1. Levensbeschouwing gaat vaak over moeilijke dingen: leven en dood, over God, over wat belangrijk is. Mensen proberen zelf voorlopige antwoorden te vinden, en als ze dit willen vertellen is zakelijke taal niet handig want zakelijke taal bedrukt de feiten.
2. Met beeldende taal kan je dingen heel kort zeggen bijv. Jij bent mijn Engel.
3. Met beeldende taal kan je veel aan uiterlijk doen.

God.
Het beeld van God is voor veel mensen anders. De een vind God een bron van liefde, de andere een strenge maar rechtvaardige vader. Nu zie je al meteen dat bijna iedereen god als man ziet. Als je een man het belangrijkste is, hij werkt zorgt voor geld eten en is streng en lief dan ga je God ook als man zien. In onze samenleving wordt God als een mannelijk wezen gezien. Vrouwen worden eigenlijk dus als minder bestempeld. En dit wordt door bijna iedereen geaccepteerd.

3 jaar geleden

H.

H.

oke

2 jaar geleden