Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Levensbeschouwing hoofdstuk 5 paragraaf 1t/m 3: taal en communicatie

Beoordeling 6.6
Foto van M.
 • Samenvatting door M.
 • 2e klas vwo | 395 woorden
 • 6 maart 2018
 • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Paragraaf 2

Communicatie

Door taal kunnen we met mensen communiceren. Communicatie komt van het Latijns communicare: met elkaar in verbinding staan/ mededelen. Als mensen communiceren, hebben ze verbinding met elkaar, staan ze met elkaar in contact. Bij communicatie gaat het over 3 aspecten: de zender, de ontvanger en de boodschap. Bij massacommunicatie wordt vaak het medium als vierde aspect genoemd. Het medium is het voorwerp waarmee de boodschap wordt verzonden.

Verbale en non-verbale communicatie

Communiceren door middel van taal het verbale communicatie (standpunten en ideeën). Je kunt ook zonder taal communiceren, dat het non-verbale communicatie (emoties/gevoelens).

 • Lichamelijk contact;
 • Lichaamshouding;
 • Gebaren;
 • Gezichtsuitdrukking;
 • Algemeen voorkomen;
 • Dans;
 • Muziek;
 • Symbolen;
 • Rituelen.

Paragraaf 3

Vier aspecten van taal

 1. Het fonologisch aspect: het onderscheiden en vormen van klanken en klankcombinaties.
 2. Het semantisch aspect: de inhoud van de taal; woorden en woordgroepen die verwijzen naar de werkelijkheid.
 3. Het syntactisch aspect: de afspraken met betrekking tot de grammatica van een taal.
 4. Het pragmatisch aspect: de manier waarop mensen taal gebruiken.

Taal en geschiedenis

In taal liggen veel ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden verstopt. Je kan taal daarom ook zien als een schatkist: ervaringen en wijsheden van onze voorouders zijn erin opgeslagen. Taal biedt on instrumenten aan om onszelf te ontwikkelen. Bij primitieve volken speelt magie een grote rol: ze zeggen dingen vaak achter elkaar tot de goden gunstig zijn.

Taal en cultuur

Mensen zijn sociale wezens. Ze hebben elkaar nodig. Taal speelt een grote rol bij socialisatie: het proces waarbij afzonderlijke individuen worden opgenomen in een cultuur. Met behulp van taal leert een kind burger te worden zoals leerling, werknemer, lid van de club ect. Het voordeel van veel talen beheersen, is dat je je ook veel makkelijker kunt inleven in een andere cultuur

Descriptieve en prescriptieve taal

Descriptieve taal is beschrijvende taal. De werkelijkheid wordt zo objectief mogelijk beschreven, zonder erover te oordelen.

 • Heeft sinds drie maanden een relatie met Hinkelien.
 • Niek spiekte bij Amanda tijdens het proefwerk.

Het kan bewezen worden dat het zo is. In de wetenschap zijn er twee manieren om te bevestigen of een uitspraak juist is:

Verificatie: door middel van het zintuiglijk waarneming of wetenschappelijk onderzoek
Falsificatie: weerleggen

Prescriptieve taal is voorschrijvende taal. Hier wordt aangegeven hoe de werkelijkheid had moeten zijn.

 • Hij hoort niet uit te gaan met anderen als hij een relatie heeft met Hinkelien.
 • Hij mag niet spieken.

Regels zijn vaak prescriptieve taal.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door M.