Jodendom

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 1115 woorden
  • 17 september 2015
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

  1. Hoe is een godsdienst nou eigenlijk ontslaan ?

in de tenach staat het verhaal dat god de man Abraham riep. God sprak tot deze man en zei: verlaat je land en ga op reis naar een land wat ik jou en jouw kinderen zal geven. God beloofde abraham dat uit zijn kinderen en kleinkinderen een nieuw volk zou ontstaan dat bij god zou horen. Dit is het begin van het joodse volk..

Het jodendom is bijna het oudste geloof van de wereld.

Vroeger leefden alle joden bij elkaar als 1 stam, maar nu 4000 jaar later zijn ze verspreid over de hele wereld. Het Jodendom heeft niet bepaalt één bepaald stichter. Het is gegroeid uit ideeën en gedachten van vele leiders en profeten. Één van de grootste leiders van de Joden is Mozes geweest. De profeten leefden duizenden jaren geleden. Abraham, Isaäk, Jakob worden de drie aartsvaders genoemd. Abraham was de eerste die leerde, dat er maar één God was.

Wanneer ben je een Jood?

Als je in de God van de Joden gelooft en de Joodse gebruiken en wetten opvolgt, kan je Jood worden. Maar ook zonder geloof kun je Jood zijn. Als je namelijk een Joodse moeder hebt, dan behoor je zelf ook tot de Joden. Want Jezus is Heilig en hij is uit de vrouw, Maria geboren

Wie zijn de belangrijkste personen in het jodendom ?

Vrijwel alle personen die een centrale rol spelen in het jodendom zijn of waren Joods.

De joodse religie ontwikkelde zich voordat het christendom en Jezus bestonden, in een omgeving, waarin de mensen in de ogen van het jodendom afgoden dienden.

De Jood Jezus komt helemaal niet voor in de zeer gedetailleerde joodse boeken die zijn tijdperk behandelen. Deze situatie verschilt aanzienlijk van het christendom, dat in een Joodse Messias en de Joodse profeten gelooft. Dit heeft tot gevolg dat de joodse visies op het christendom heel anders zijn dan de christelijke visies op het jodendom.

Later in de Bijbel komen de Aartsvaders in beeld.

De eerste was Abraham die door God werd geroepen om naar een ver land te verhuizen.

Dit land werd Kanaan genoemd en is het huidige Palestina.

Voor de Joden is dit een belangrijke geschiedenis want uit Abraham zou het volk van de Joden voortkomen.

Abraham kreeg een land beloofd door God waar het volk van de Joden zou gaan wonen.

Dit land zou in de geschiedenis steeds weer voorkomen als 'het beloofde land'

Belangrijke opvatting

Het boek van de joden : Het oudste heilige boek van de joden is de bijbel. Wat christenen het Oude Testament noemen is voord e joden de Tenach. De eerste vijf boeken vinden de Joden het belangrijkst. In het Hebreeuws heten die vijf boeken de Thora. in iedere synagoge wordt op de sabbat een gedeelte uit de thorarollen gelezen. De joden zien de thora als het door God gesproken woord. Het is de basis van hun godsdienst en de bron van het geloof.

De Thora bevat 613 voorschriften waardoor God tot de mensen spreekt hoe ze moeten leven en dienen. De belangrijkste voorschriften zijn de 'Tien Geboden '. In de meeste synagogen zijn deze in het Hebreeuws duidelijk geschreven op een muur.

Een ander heilig boek is de talmoed. Dit is een soort enorme encyclopedie. Er staan gesprekken in van Rabbijnen. Deze zijn gedurende honderden jaren opgeschreven. Het is een wetboek maar ook een boek met godsdienstige gewoonten erin. De talmoed heeft een enorme invloed gehad op het joodse denken en leven.

Nog een ander boek is de midrash. Het bevat veel verhalen over bijbelse helden. Het probeert gaten in bijbelverhalen op te vullen of dingen uit te leggen die niet duidelijk zijn.

De viering feesten en rituelen

Januari:

Geen feestdagen.

 

Februari:

Geen feestdagen.

 

Maart:

Poeriem (een feest zoals carnaval ter herinnering aan koningin Esther, die de joden redde van de dood. 1 Dag in het jaar kan men joodse kinderen op straat zien lopen verkleed als koningen, koninginnen en landlopers. Ze lopen met maskers en ratels en dragen korven met vruchten en koeken).

 

April:

Pesach (herinnert aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. De thora verteld dat God zijn volk bevrijdde uit Egypte. Elk jaar gedenken de joden deze bevrijding en de moeilijke tijd die zij als slaven hadden. Zij vieren dit met een seider maaltijd. Tijdens deze maaltijd zitten de kinderen op bepaalde momenten met hun armen onder hun hoofd. Zo laten ze zien: "wij zijn geen slaven meer, wij zijn vrij!"). Pesach is ongeveer hetzelfde feest als pasen bij het christendom.

 

Dit wil je ook lezen:


Mei:

Sjawoet: (herdenking dat het joodse volk de thora ontving). Dit feest is op het einde van de maand mei en wordt vervolgt in de maand Juni.

Juni:

Vervolging van het feest Sjawoet.

 

Juli en Augustus:

Geen feestdagen.

September:

 

Nieuwjaarsdag: 10 gebedsdagen om vergeving. (Rosj Hasjana, zo wordt nieuwjaar genoemd, lezen de joden dat deel van de bijbel dat over het offer van Isaak gaat. Het vertelt hoe God aan Abraham het bevel gaf zijn zoon Isaak te nemen, zijn enige zoon die hij zo diep lief had om hem aan God te offeren. Op Rosj Hasjana zijn allerlei interessante gebruiken, het speciale feestbrood bijvoorbeeld. Ook worden stukjes appel en brood met honing gegeten. Dit wil zeggen het symbool van een zacht jaar).

Oktober:

Jom-kipoer: Grote verzoendag (einde van de gebedsdagen om vergeving. Alle joden maken het met diegene goed waar ze ruzie mee hadden en gaan vervolgens naar de synagoge om het daar met God goed te maken).

 

November:

Soekkot: Dit feest wordt tussen Oktober en November gevierd. (Loofhuttenfeest. Het herinnert aan de reis door de woestijn naar het beloofde land. Joden gaan dan met een tent 1 dag in de woestijn doorbrengen)

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Soekkot: Dit feest wordt tussen Oktober en November gevierd. (Loofhuttenfeest. Het herinnert aan de reis door de woestijn naar het beloofde land. Joden gaan dan met een tent 1 dag in de woestijn doorbrengen)

December:

Chanoeka: Een lichtfeest waarop joden vieren dat de tempel opnieuw werd ingewijd. Het chanoekafeest duurt 8 dagen en elke dag wordt een kaarsje aangestoken op de speciale kandelaar, de chanoekia. Zie foto hiernaast. 's Avonds is het gezellig thuis, er worden spelletjes gespeeld en men geeft elkaar cadeautjes.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.