Jodendom

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo | 267 woorden
  • 26 maart 2009
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Jodendom

We kunnen in het jodendom een drietal groepen onderscheiden :
• Orthodoxe joden
• Liberale joden
• Niet-religieuze joden

Orthodoxe joden zien de Thora en houden zich sterk vast aan de precieze naleving van de leefregels uit de Thora.
Liberale joden wijzen het idee van de hand dat de Thora letterlijk van God komt, dus als het ware door God geschreven is. Maar dat het echt opgeschreven is door Mozes en anderen.
De Thora vormt een bron van ethische inspiratie voor de liberale joden.
De niet-religieuze joden zijn mensen die wel tot de joodse bevolkingsgroep behoren, maar niet het joodse geloof aanhangen.
Niet-religieuze joden zijn alleen maar jood omdat geboren zijn uit een joodse moeder.

Besnijdenis
Bar Mitswa = Dat is een stukje uit de Thora voorlezen in de synagoge.
Meisjes worden bat mitswa ( dochter van de wet ) als ze kerkelijk meerderjarig zijn geworden (12).

Kosjer eten
Joden eten Kosjer. Het vlees dat hun eten is helemaal gezuiverd van bloed.
Ze zien bloed als een symbool van het leven van een dier.
Ze eten geen varkensvlees. Volgens de Thora zijn alleen die zoogdieren als voedsel geoorloofd die gespleten hoeven hebben en herkauwen zoals een koe of een schaap. Varkensvlees en paardenvlees mogen dus niet gegeten worden.
Ook mogen ze alleen die vissen eten die schubben en vinnen hebben.

Pesach
Het joodse paasfeest, de Pesach, herinnert aan de uittocht uit de slavernij in Egypte en daarmee aan de geboorte van het joodse volk.
Pesach wordt gedurende acht dagen gevierd.

Loofhuttenfeest
Ook tijdens dit feest denken joden terug aan de uittocht uit Egypte toen hun verre voorouders in loofhutten moesten wonen

Belangrijke joodse geschriften zijn TeNaCH, Misjna, Talmoed en Midrasj.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.