Jodendom

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 433 woorden
  • 16 juli 2008
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Levensbeschouwing

§2.
1 Monotheïsme,, Joden geloven in één God.
2 Het verbond,, god heeft met de Joden gesloten
3 geloof in de Messias,, eens zal er een verlosser komen
4 Naleving van de wet,, om het verbond in tact te houden moeten de joden zich aan de door God gegeven woorden houden (10 geboden

Orthodoxe joden: houden zich precies aan de thora en alle oude regels
Liberale joden: Houden zich niet zozeer aan de precieze leefregels maar wel aan de waarden die de thora uitstraalt,, liefde tot god, naasten liefde en rechtvaardigheid
Niet-religieuze joden: Joden die horen tot de joodse bevolkingsgroep mr verder nix aan hun geloof doen, niet (meer) in God geloven en niet meer volgens de Joodse leefregels leven. Ze zijn alleen maar Joods omdat hun moeder joods is.


§3
2000-2800 v.Chr. Aartsvader Abraham, Isaak Jacob. Ontstaan Joodse volk.
1300 v.Chr. Uittocht uit Egypte. Mozes redt de Joden van de slavernij van de Egyptenaren. 10 geboden
1000 v.Chr. Koning david. Tempel = Symbool. Joden worden 1 land.
722 v.Chr Rijk valt uiteen - Noord en zuid. Noord wordt veroverd door een ander land
586 v.chr Zuid rijk wordt ook veroverd
73 n.Chr. Valt verzet masada - joden geen volk meer met eigen land en regering. Israël = uitgewist van de kaart
500 Joden zondebok van de Pest
1216 Paus verplicht onderscheiding teken -gele vlek, Jodenhoed, getti
1500 Joden hebben belangrijke invloed op geestelijk leven in Europa,, filosofie, wetenschap, schrijven.
1948-nu 100 000 Palestijnen verjaagt + gevlucht, 1940-1945 2e WO,, 3 grote oorlogen met Arabische landen

§4.
Kernvragen
1. Wie is mens
2. wat is tijd
3. Wat is de betekenis van lijden en dood
4. Hoe leven mensen met elkaar samen
5. Wat is natuur

6. Wat is belangrijk in het leven?

10 geboden
1 Je mag alleen mij God eren
2 je mag geen standbeeld van mij maken
3 je mag mijn naam niet misbruiken
4 1 keer in de week is rust – en gedenk dag, sabbat

5 eer je ouder,, respect
6 niet doden
7 niet roddelen
8 zet je zinnen niet op wat van een ander is
9 niet stelen
10 trouw zijn aan je echtgenoot

§ 5
Jodendom ken veel inspirerende personen
Martin Buber
Mensen niet in hokjes stoppen

Belangrijke geschriften
1. Throa (wet, onderwijzing),, 5 boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium, 5 boeken van Mozes
2 Nebiim (profeten), vroege/late profeten
3 Chetubim (geschriften), Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth, Prediker, Klaaglieden, Eshter, Historische boeken

Misjna: joodse voorschriften m.b.t. het sociale leven. ±200 ontstaan n.Chr.

Talmoed: commentaar van latere geleerde joden op de Misjna, vaak vorm van discussie. ±500 haar definitieve vorm
Midrasj: hier worden tekstfragmenten van de TeNaCH uitgelegd. Zijn vaak populair. Bron van troost en kracht. Definitieve vorm ± 10 of 11e eeuw na Christus

Ritueel= bepaalde handeling die op een bepaald moment/tijdstip terugkeert. Veel van de rituelen worden verwezen naar de relatie met God.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.