Islam

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 904 woorden
  • 16 april 2009
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding
Mekka -> geboorteplaats van Mohammed
Ka’Ba -> was een heilig gebouw in Mekka, in dat gebouw lag een steen die door de heidenen uit de hele omgeving werd vereerd.
Bedoeinen -> rondtrekkende nomaden
Jahillyya -> tijd van ontwetendheid, tijd voordat Mohammed zijn openbaring kreeg

Ontstaan
Mohammed is geboren in 570
Mohammed kreeg een openbaring van de engel Gabriel in 612
Mohammed moest de boodschap van Allah verkondigen -> er ontstonden conflicten -> hij vluchtte naar Yatrib (dorpje)
Mohammed stichtte hier een theocratische gemeenschap (iedereen moest handelen naar wat Allah zei) -> met de vestiging van Mohammed werd Yatrib nu Medina genoemd
Eigenlijk medina-al-nabi -> de stad van de profeet
Dit was een belangrijk jaar dat zij deze Hidjra als begin van hun jaartelling gingen gebruiken
Mohammed vond iedereen gelijk en was erg vriendelijk en gastvrij
Mohammed had alleen maar dochters
Enkele maanden na aankomst in Medina -> Mohammed ging plannen maken -> Mekka veroveren
Mekka moest veroverd worden om Islam te verspreiden
Mekka was veroverd in 630
Na de verovering toonde Mohammed zich barmhartig en vergevingsgezind tegenover zijn grootste vijanden
Na de inname van Mekka werden ook andere volken bekeerd
Mohammed overleed in 632

Historisch overzicht
Na dood Mohammed -> ruzie over de kalief (opvolger)
Islam verspreidde zich snel en kwam in contact met andere culturen
In tijd van ME kende de Islam grote bloei in wetenschap en filosofie
Op terrein van wiskunde medische kennis filosofie, sterrenkunde waren ze anderen ver voor
In 1492 werden moslims uit Spanje verdreven maar in rest van de wereld groeide de Islam
De Islam had zich verspreid over grote delen van Azie en Afrika
In 1683 stond men aan de rand van Wenen -> lukte ze niet de stad over te nemen
Sindsdien nam politieke macht af, Mongolen gingen voor onrust zorgen in Azie
Vanaf 19e eeuw gingen koloniale machten van Engeland, Frankrijk en NL de dienst uitmaken in Azie en Afrika
De Arabische wereld kwam onder Frans en Engels gezag -> glorie Islam leek voorbij
Dit was een traumatische ervaring voor Islamitische wereld die in een verzwakte positie verkeerde
In Arabie ontstond een hervormingsbeweging -> Ibn Abd al-Wahhab was de grondlegger van het wahhabisme, is nu de officiele staatsideologie van Saoedi-Arabie
Wahhabieten gingen op zoek naar terugkeer van de oorspronkelijke leer en de sharia (islamitische wetgeving)

Cairo met de al-Azhar universiteit is eeuwenlang een belangrijk centrum voor het islamitisch denken geweest
Veel moderne ideeen uit Islam komen ook uit Egypte
Jamal al-Din al-Afghani en Mohammed Abdoe hebben daaraan bijgedragen
Egypte was ook een bakermat voor het moslimbroederschap (religieuze beweging, die ook sociaal werk doeb en politiek actief zijn)
Hassan al Banna was daar de grondlegger van
De moslimbroederschap streeft ernaar dat een land geregeerd wordt volgens de sharia en Koran
Onder Mustafa Kemal Ataturk werd Turkije in jaren 20 een moderne seculiere staat
Dat wil zeggen dat staat en godsdienst compleet gescheiden zijn
Religie mag je alleen in privetijd uiten en niet tijdens werk enzo
Iran is het andere uiterste na de revolutie in 1979 vond er verwestering van samenleving plaats
De sjiitische ayatollah Chomeiny kwam aan hoofd te staan van islamitische staat met islamitische wetten
In alle aspecten van het openbare leven moeten vrouwen verplicht met een sluier of chador lopen en de mensen moeten leven volgens de islamitische kalender
Marokko nam een tussenpositie in
Koning Mohammed VI brhoort tot dynastie van Alavieten (opvolgers van Ali, schoonzoon Mohammed)
Mohammed is door de dynastie ook de geestelijke leider van Marokko
Sinds start van zijn regering in 1999 probeert hij Marokko te moderniseren
Hij wijzigde het Islamitisch familierecht waardoor vrouwen meer rechten kregen

Door diverse aanslagen in wereld is negatief beeld over Islam ontstaan
Veel mensen denken dat het een gewelddadige en intolerante religie is
Maar die aanslagen zijn meer te wijten aan het land van herkomst en de cultuur die daar heerst dan aan de religieuze overtuiging

Karakteristieken
Moslims ontlenen hun ideeen en richtlijnen voor het leven aan de soenna (de traditie)
Dat zijn verhalen over Mohammed -> verhalen samengebracht in hadith
Voor veel moslims, de soennieten, vormt de traditie een belangrijke informatiebron voor het dagelijks handelen, Mohammed is zijn rolmodel
Zijn leven en handelen laten zien hoe een moslim het moet doen
De sjiieten vormen de andere stroming in de Islam -> stroming is ontstaan tijdens opvolgingsconflicten in 17e eeuw -> 1 van opvolgers was Ali
Hij werd geeerd om zijn scherpzinnigheid, moed en vroomheid -> hij was ook 1 van eerste opvolgelingen van Mohammed -> hij verplaatste de hoofdstad naar Koefa in Iran
Maar hij werd achtervolgd en vermoord in 661 -> zoon van ali, Hoesein werd in 680 gedood in een hinderlaag

Islam heeft 5 zuilen -> Sjahada (geloofsbelijdenis), Salat (gebed, 5x per dag), Zakat (armenbelasting), Saum (vasten tijdens Ramadan) en Hadj (bedevaart Mekka)
Djihad -> er is kleine en grote Djihad Kleine -> strijd om geloof te verpsreiden
Grote -> weerstand bieden tegen verleidingen komen en gehoorzaam zijn aan Allah
Umma -> wereldwijde moslimgemeenschap
Mannen mogen met vrouw van ander geloof trouwen maar kindje moet moslims opgevoed worden en mannen moeten hun vrouw met respect behandelen
Moslims hebben eigen kalender en jaarrekening, volgens moslims begint er bij elke nieuwe maan een nieuwe maand en na 12 maan-maanden is er een jaar voorbij
Nieuwjaarsdag is voor moslims de dag dat Mohammed naar Medina ging
Hierop werd 1e gemeenschap gesticht
Ramadan -> worden openbaringen van Allah aan Mohammed herdacht -> is een vastenmaand -> begint op dag dat 2 moslims de nieuwe maan aan hemel hebben zien staan
Ramadan wordt afgesloten met suikerfeest
Er is ook offerfeest
Jongetjes worden besneden
Alcohol en varkensvlees zijn verboden -> Haram
Vlees dat wel gegeten mag worden is -> Halal en moet ritueel geslacht zijn

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.