Hst 3 Religieuze Levensbeschouwing

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 904 woorden
  • 22 juni 2003
  • 49 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
49 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Agnost Iemand die niet kiest tussen het geloof in een god en het ontkennen van het bestaan van god ‘niet-weter’ Animisme Het geloof dat de andere orde bewoond wordt door geesten  hebben een ziel, goden niet. Basis = het geloof in een ziel die los van het menselijke lichaam kan bestaan. Atheïsten Mensen die niet geloven in God en het bestaan van een hogere orde. Contact magie stoffen van een persoon gebruiken z.a. nagels. Wat je de nagels aandoet, zou de persoon zelf overkomen. Deïsme Het geloof in het bestaan van God maar niet als een nu nog actieve handelende ‘persoon’: God heeft de wereld geschapen als een volmaakt uurwerk dat nooit opgewonden of gerepareerd hoeft te worden
Exclusief Monotheïstische
levensbeschouwing God is één. Het geloof dat er buiten de ene God geen andere goden bestaan. Islam + Jodendom
Het heilige de wereld van God
Het wereldse de wereld van de mens
Holisme heel, alles hangt samen en de mens moet in harmonie leven met de natuur en de kosmos; sleutelwoord van New Age. Inclusief Monotheïstische
Levensbeschouwing De ene God bestaat uit meerdere aspecten waardoor het mogelijk wordt om over God te spreken zonder hem in één term of beeld te vangen. Christendom, Hindoeïsme
Levensbeschouwelijke markt Uit verschillende levensbeschouwingen pikt men de aansprekende gedachten en ideeën op en men combineert ze met ideeën en gedachten van andere levensbeschouwingen
Levensbeschouwelijk pakket “ ” Magie het geloof dat de mens, als hij een nauwkeurig omschreven handeling verricht en daarbij de juiste woorden uitspreekt, de orde van de onzichtbare krachten kan beïnvloeden. Dingen in het dagelijkse leven, ritueel. Mantiek Een verzamelnaam voor de verschillende wijzen waarop de mensen geprobeerd hebben de toekomst te voorspellen door in contact te komen met de andere orde. Medicijnman specialist die magie beoefend
Mediums mensen die als tussenpersonen fungeren tussen geesten en mensen = spiritisme, ze geven informatie van de overledenen door aan de levenden via: 1. automatisch schrift (hand medium schrijft) 2. spreken
3. de tafeldans
4. het kloppen
Monotheïstische levensbes. Het geloof in één God, geen andere goden buiten de God
Mystici mensen met uitzonderlijke, persoonlijke religieuze ervaringen. New Age verzamelnaam voor een bijna onbeperkt aantal bewegingen, groepen en organisaties die elk op een eigen manier actief zijn. ± 500. Ondanks onderlinge verschillen hebben ze ook punten gemeenschappelijk. Eerst altijd het sterrenbeeld van de Vissen, nu, na 2000 jaar, het sterrenbeeld van de Waterman. Sleutelwoord is holisme. Voorbeelden: Astrologie, gnostiek (geheimleer), chakra therapie, avatarcursussen, heling en genezing, intuïtieve ontwikkeling, tarot, yoga, klankschalen therapie, zweethutten en Sjamanentraining. Niet-religieuze levensbes. Levensbeschouwingen die het bestaan van een andere orde niet aanvaarden. Nieuwe-religieuze beweg. Religieuze bewegingen die na de oorlog zijn ontstaan
4 soorten: 1. Bewegingen binnen het christendom  evangelisatiebewegingen
2. De bewegingen die voortkomen uit de oosterse religies, zoals het hindoeïsme, boeddhisme en het taoïsme
3. De bewegingen die een combinatie maken van opvattingen uit verschillende religies. 4. Bewegingen met de nadruk op het lichamelijke. Omina tekenen die in de natuur optreden en geluk of ongeluk voorspellen
Openbaring als god zich laat zien of horen
Orakel het lezen van dergelijke dingen en daaruit de toekomst voorspellen, mantiek. Pantheïsme in deze levensbeschouwing heeft God zijn persoonlijk karakter verloren, God is hier altijd groter en anders als mensen zich kunnen voorstellen: - God proberen te begrijpen als een persoonlijkheid - God en wereld vallen samen - God is niet aanwezig buiten de aardse werkelijkheid maar in alles wat leeft als de dragende kracht ervan. Polytheïsme De verering van meerdere goden
Vooral in Egypte, Babalonië, het oude Griekenland en in Rome, systeem, de goden staan niet geheel los van elkaar. Profeten bijzondere mensen die ‘spreken namens God’ Religie het legen van een verbinding / het aangaan van een band
Religieuze levensbes. Een kijk op het leven waarin de mens een verbinding legt met een andere orde. Andere wereld / andere werkelijkheid. Wanneer mensen geloven dat zij ook deel uitmaken van die andere, hogere orde zonder dat ze die orde helemaal begrijpen. Ze geloven: 1. Er bestaat een andere orde = anders
2. Kan een verbinding gelegd worden
Seances bijeenkomsten van kleine of grote groepen, waarin met contact zoekt met geesten om informatie te krijgen over hun verblijf in het hiernamaals = spiritisme
Sekte Religieuze bewegingen die na de oorlog zijn ontstaan
Sjamanisme het beïnvloeden van geesten staat hierin centraal = vorm van animisme. Sjamaan: trance, individueel, moet de geesten te vriend houden. Spiritisme de moderne vorm van het geloof dat de mens na de dood persoonlijk voortleeft en dat het mogelijk is om contact te leggen met de doden = animisme
Kosmos bestaat uit meerdere werelden
Mens: stoffelijk en geestelijk  veranderd na de dood niet
Vooroudergeesten de geesten van de voorouders vorm van animisme. Men vreest ze en vereert ze, ze denken dat de doden zich blijven bemoeien met de levenden. Verwaar loos je ze  gestraft. Witchdoctor specialist in het beoefenen van magie

Wereldreligies:

Christendom
3 hoofdstromingen: - het oosterse christendom (omvat een groot aantal onafhankelijke oosterse kerken) - het katholicisme (omvat de Rooms-katholieke Kerk en kleine katholieke groeperingen) - het protestantisme (omvat het lutheranisme, het calvinisme en de doperse bewegingen)

Islam
2 hoofdstromingen: - Soennieten (90%) - Sji’ieten

Hindoeïsme
2 belangrijke richtingen: - Sanatan Dham - Arya Samaj

Boeddhisme
3 hoofdstromen: - Theravada of Hindayana of ook wel het zuidelijke boeddhisme - Mahayana ook wel het noordelijke boeddhisme genoemd - Vajrayana

2 belangrijkste richtingen: - het Tibetaanse boeddhisme - Zen boeddhisme

Jodendom
4 richtingen: - het orthodoxe jodendom - het liberale jodendom - het conservatieve jodendom - het chassidisme

REACTIES

I.

I.

echt handig! zo kan ik mn dossier van lbs goed afmaken!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.