ADVERTENTIE
Eerste hulp bij leerachterstanden!

Het zijn gekke tijden. Loop jij, om wat voor een reden dan ook, achter met de lesstof? Met deze tips van Examenbundel gaat het jou sowieso lukken om je leerachterstand weg te werken. Het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Jij kan dit! #geenexamenstress

De tips van Examenbundel

Natuur en Milieu
Paragraaf 1
Blz 41 t/m 45
Het woord natuur heeft meerdere betekenissen.
Vb
1. Van nature is Arjen erg rustig.
2. Gister heb ik met Piet samen in de natuur gewandeld.
We bedoel en met het begrip natuur datgene wat de de mens aantreft en dat wat door de mens niet gemaakt of gewijzigd is.
Het woord milieu heeft ook meerdere betekenissen
Vb
1. Zij komt uit een asociaal milieu.
2. In Nederland is het milieu ernstig vervuild.
Het woord milieu betekent : Alles wat tot jouw omgeving hoort. Bv een bos, of een stad.


Met milieu bedoelen we 2 dingen.
De natuurlijke omgeving
De culturele omgeving (dat wat door de mens gemaakt is.
Mensen kunnen de natuur op verschillende manieren gebruiken:
1. Ze kunnen het milieu aanpassen naar hun eigen wensen BV (weg aanleggen)
2. Mensen kunnen iets toevoegen aan het milieu.
3. Ze kunnen iets halen uit het milieu.
Mensen kunnen het milieu ook misbruiken.
Bijvoorbeeld:
Zwerfafval.
Geluidsoverlast.
Natuurbeheer: Het maaien van gras, kappen van bomen etc.
Levensvragen bij Natuur en Milieu:
1. wat is het begin van al de natuur ?
2. Is de natuur een wonder ?
3. Heeft god een bedoeling met de natuur ?
4. Heeft alles in de natuur een bepaald doel ?


5. Hoe zorgen we ervoor dat de natuur geen gevaar vormt voor de mens ?
6. Maak ik zelf ook deel uit van de natuur ?
7. Heeft de natuur een eigen waarde ?
8. Is de natuur ondergeschikt aan de mens ?
9. Is de moderne mens te veel afgedwaald van de natuur ?
10. Is het milieu even belangrijk als werk ?
11. Jagen, is dat een goede zaak ?
12. Pas geboren poesjes verdrinken als er teveel geboren zijn, mag dat ?
13. Zeehonden jacht voor de handel in bont. Mag dat ?
14. Is het niet beter met de fiets te gaan dan met de scooter ?
Paragraaf 4
Mensen denken verschillend over de levensvraag:"Dier proeven, mag dat ?"
Jaarlijks worden er meer dan 100 miljoen dieren gebruikt voor dierproeven, het gaat om testen waarbij geen mensen gebruikt mogen worden. Ratten en muizen worden het meest gebruikt.
In nederland sterven jaarlijks 750 000 proefdieren, dit is 93% van de proefdieren.
Er zijn 4 soorten onderzoek met dierproeven:
1. Medisch onderzoek
2. Wetenschapelijk onderzoek
3. Giftigheids onderzoek
4. Onderwijs
Dierproeven worden het meeste gedaan voor het ontwikkelen, maken en testen van medicijnen/vaccins.
Sinds 1997 is er de wet op de dierproeven. Daarin staan deze regels:
- Voor gebruik van proefdieren heb je een vergunning nodig.
- Alleen deskundigen mogen dierproeven doen.
- Dieren uit het wild mogen niet gebruikt worden.
- Huisdieren mogen niet gebruikt worden.
Dieren voelen anders als mensen.
Dat komt omdat een mens in staat is tot bewustzijn, een mens kan over zichzelf nadenken.
Vier standpunten bij dierproeven:
-Christelijk.
-Groen
-Utilisme
-Sciëntistisch
Een Christelijk standpunt:
De mems wil steeds meer: meer consumptie en meer productie.
Dat gaat tenkoste van de natuur en het milieu.
Een Groen Standpunt:
Een basis regel die luid:
Je mag andere levens vormen niet willekeurig schade toebrengen. Willekeurig wil hier zeggen: zonder een serieuze reden.
Een serieuze reden is dat mensen moeten eten en drinken, hiervoor mag het milieu af en toe gekwetst worden.
Het Utilistisch standpunt.
Het latijnse Utilis betekent letterlijk "Nuttig": je moet dat gene doen wat uiteindelijk datgene doen wat het meeste nut heeft voor de mens.
Uiteindelijk komt deze visie op een regel uit: Handel zo dat er voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk welzijn is.
Een Sciëntistisch standpunt.
Science Betekent letterlijk "Wetenschap". Sciëntisme houdt in dat je een grenzeloos vertouwen hebt in de mogelijkheden van wetenschap en techniek. Zo zal de ontwikkeling van wetenschap en techniek het in de toekomst mogelijk maken om alle milieu problemen op te lossen. Voor elk probleem is er wel een oplossing denkbaar.
Leerpunten bij dit hoofdstuk :
1 Natuur = Dat gene wat de mens aan treft.
Milieu = akkes wat tot jou omgeving behoort.
2. Twee defenities van natuur:
A. de klassieke defenitie: Natuur als de oorspronkelijke natuur.
B. de moderne defenitie : De oorspronkelijke natuur en wat het gevolg is van menselijk handelen.
3. Er zijn allerlei levensvragen bij natuur en milieu zoals:
Dierproeven, mag dat ?
4. Vier visies op de relatie mens en natuur.
A.Christelijk: De mens als rent meester, respect voor de schepping.
B.Groen: Respect voor de eigenwaarde van de natuur.
C.Utilistisch: nadruk op nuttigheid. De natuur kun je gebruiken voor menselijke behoeften.
D, Sciëntistisch: Wetenschap en techniek zullen alle milieu problemen oplossen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

I.

I.

Goede sv alleen beetje dom getypt :(

9 jaar geleden

I.

I.

best goed alleen is beetje dom ja...

9 jaar geleden

K.

K.

hallo, deze verslag is egt nuttel**ss er zitten te veel typ fouten in

9 jaar geleden

A.

A.

Dankjewel voor deze verslag, dat je tenminste tijd eraan hebt besteed. Maar er zitten veel fouten in, waardoor je een beetje in de war raakt. zoals akkes en mems

9 jaar geleden

K.

K.

anoniem ik ben het helemaal met je eens :D

9 jaar geleden

-.

-.

maak er zelf een dan. het is trouwens DIT verslag. niet deze.
dit verslag is prima, iedereen maakt typfouten. dat is menselijk

9 jaar geleden

M.

M.

Hier haal ik zeker een 10 voor thanks, maar minder typfouten

9 jaar geleden

X.

X.

Oke, dit is zo'n slechte tekst!!!! Alles staat er gewoon hetzelfde maar dan in boek. beter leer je uit boek, iets beter dan deze SLECHTE stuk!!! overal spelfouten!!!

8 jaar geleden