Hoofdstuk 2 vanaf 4.1

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 501 woorden
  • 20 februari 2009
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting aantekeningen levensbeschouwing

Toetsvragen:

1.Wat is de joodse visie op; wat is belangrijk in het leven?
God en je naaste liefhebben. God is JHWH en staat voor ik ben wie er zijn zal. Met je naaste worden alle mensen om je heen bedoeld.
2.Wat is de joodse visie op; wie is de mens?
Mensen zijn een geschapen beeld van god: liefdevol, hulpvaardig, rechtvaardig en troostend.
Mensen zijn vrij en dus verantwoordelijk.
Mensen zijn eindig en dus ook beperkt (je gaat een keer dood).
3.Wat is de joodse visie op; hoe leven mensen met elkaar samen?
De 10 geboden;
Je mag alleen god dienen.
Je mag geen beeld van god maken.
Je mag de naam van god niet misbruiken.
Eer de sjabbat.
Eer je ouders.
Je moet trouw zijn aan je echtgenoot.
Je mag niet stelen.
Je mag niet roddelen en liegen.
Je mag niet jaloers zijn.
4.Wat is de joodse visie op; wat is natuur?
God geeft de natuur in bruikleen aan de mens. De mens mag de grond gebruiken maar niet misbruiken. Ook geven joodse mensen de grond één keer in de zeven jaar een rustjaar, sjabbat jaar.
5.Wat is de joodse visie op; wat is tijd? (extra)
De tijd is lineair. En heeft dus een begin en eind.
De mens is eindig (niet voor de gelovige mens, die hebben daarna nog een leven bij god).
6.Wat is de joodse visie op; de joodse filosofie van Martin Buber?
Buber: ' als je de mens in de ware zin (je ziet dan het unieke) ontmoet, dan ontmoet je god. Ont-moeten, niet moeten, zonder verplichting. Je hebt dus belangstelling voor elkaar. En juist daarom moet je mensen niet in hokjes stoppen, veroordelen (discriminatie). En mag je van een subject geen object maken.'
Object = ding (het is buiten 30 graden, een feit)
Subject = mens (het is buiten warm, een mening)
7.Wat is de joodse visie op; lijden en dood?
Lijden
Lijden is niet te vermijden. God is bij de lijdende mens. Hoe kun je god ontmoeten? Ontmoet/Word een lijdend mens.
Dood
Na de dood is er voor de gelovige mens een leven bij god.
Als een gelovige hoef je niet perse bij het jodendom te horen, het gaat erom dat je gelooft in god.
8. Joodse visie op belangrijke joodse geschriften??
Thora (de wet)
e
Nebiim (de profeten)
a
Chetibim (de geschriften)
H
Delen van de Thora: (deze zijn ook te zien in de bijbel)
-Genesis = het ontstaan
-Exodus = uittocht
-Leviticus = joodse priesters (regels)
-Numeri = getallen (opsommingen)
-Deutronomium = de tweede wet

Naast de TeNaCH zijn ook de
-Misjna 200 na Chr.
-Talmoed 500 na Chr.
-Midrasj 1000 na Chr.
belangrijke geschriften
9.en 10. Wat is de joodse visie op; sjabbat, kosjer eten en besnijdenis?
Joden hebben sjabbat op zaterdag, de 7e dag.
Ze eten dan het zogenaamde sjabbatmaal.
Joden besnijden alleen jongens. Ze besnijden jongens na de achtste levensdag. Behoort tot het Verbond van het joodse volk met god. Bar Mitswa en Bat Mitswa.
Kosjer eten is geen varkensvlees en geen bloed. Ze hebben twee keukens. Melk en vlees wordt streng gescheiden. Dit al staat in de Thora.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.