Hoofdstuk 2 Ethiek, paragraaf 1, 2 en 3

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo | 410 woorden
  • 10 maart 2016
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Levensbeschouwing
Hoofdstuk 2 ethiek

 

Ethiek: het nadenken tussen goed en kwaad.

Moraal: geeft aan wat in een bepaalde gemeenschap als vanzelfsprekend gedrag is aanvaard.

Waarden: opvattingen over wat uiteindelijk belangrijk en nastrevenswaardig is in het leven.

het gaat hierbij om principes: het zijn de uiteindelijke fundamenten van waaruit je wil leven. Het gaat hier dus niet om het concrete gedrag maar op het ‘waarom’. Waarden zijn meestal uit te drukken in één woord: liefde, vrijheid en rechtvaardigheid enz.

Normen:  dit zijn gedragsregels die voorkomen uit waarden.
                  vb: als mensen gezondheid een belangrijke waarde vinden is hun norm om gezond te eten, te sporten en niet te roken.
 

Ethiek gaat over goed en kwaad
goed en kwaad: het zijn abstracte begrippen. Het zijn dus geen dingen die je kunt waarnemen. Emoties kunnen echter wel weer goed en kwaad zijn.
vb: iemand helpen met de straat oversteken> goed
       iets stelen                                                      > kwaad
verder hangt het af van de mening van de persoon en de situatie, het is afhankelijk van de menselijke subjectiviteit.

wat zijn de verschillen in goed en kwaad?
goed word als iets positiefs gezien en kwaad als iets slechts.

Een ethisch dilemma: een probleem waarbij het niet meteen duidelijk is welke oplossing goed is en welke slecht. Hierbij kunnen beide mogelijkheden als goed en als kwaad worden gezien. 

Gevolgenethiek: je kijkt hier naar de gevolgen van de keuzes die je hebt. Het resultaat staat centraal. Het Utilisme is een voorbeeld van een ethisch profiel dat uitgaat van gevolgenethiek.

Het utilisme is een teleologische ethiek> een ethiek met een doel. Het utilsime komt van Jeremy Bentham.

Beginselethiek: je gaat uit van een bepaald beginsel of principe wat te allen tijde geldingskracht. De belangrijkste richting binnen de beginselethiek is de ethiek van de filosoof Immanuel Kant. Het gaat om de goede wil van degene die de handeling stelt. Echt etisch handelen is op basis van menselijke vrijheid volgens Kant.

Meisjesbesnijdenis

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.