Hoofdstuk 2

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 843 woorden
  • 7 november 2009
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 6
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

LEVENSBESCHOUWING

PAR. 2

Wanneer ben je een jood?
Als je moeder Joods is. Is je moeder Jood en je vader Christen ben je Jood. Is je vader Jood en je moeder Christen, dan mogen je ouders kiezen.

Geef van elke groep twee kenmerken:
Orthodoxe Joden:
- Ze houden zich streng vast aan de leefregels van de Thora
- Ze zien de Thora als Gods woord
Liberale Joden:
- Liberale vinden de Thora minder belangrijk
- Vinden de waarde die het boek uitstraalt belangrijk
Niet-religieuze Joden:
- Geloven niet in de Thora en in God
- Ze behoren niet tot het Joodse geloof maar wel bij de Joodse bevolkingsgroep

PAR. 3

Beschrijf die persoon in 20 woorden:
Hij geloofde niet in het bestaan van maar één god. Hij gaf zijn geloof door aan zijn zoon Isaak, en hij gaf het door aan zijn zoon Jacob.
Hij is de aartsvader van het Jodendom.

Wat heeft Mozes voor zijn volk gedaan?
Hij voerde het Joodse volk weg uit Egypte

Wat is exodes?
De uittocht die ieder jaar wordt gehouden naar Israël./ of gewoon de uittocht uit Egypte.

Waarom is het Jodendom geworteld in het Christendom?
Omdat Jezus zelf een Jood was.
+ Zijn ideeën stamde af van het jodendom.

Wat betekent Messias?
Een soort bevrijder gezonden door God, de nieuwe Koning van Israël

Wat zijn Progoms?
Georganiseerde aanvallen op joden in Rusland en Polen.

Waarom mochten de Joden niet toetreden bij de gilden?
Omdat ze vaak achtergesteld en als zondebok werden gezien

In de Middeleeuwen werden de joden drie dingen opgelegd door de paus. Welke?
- Ze werden verplicht een speciaal onderscheidingsteken te dragen op hun bovenkleding, de zogenaamde gele vlek.
- Joodse mannen moesten een speciale hoed dragen (de joden-hoed)
- Ze waren verplicht om in een speciale Jodenwijk te wonen (het ghetto)

Wanneer werd de staat Israël uitgeroepen?
Toen Mozes het volk naar Israël leidde

Wat is zionisme?
Het streven naar een eigen Joodse staat

PAR. 4

Wat is de basisregel van elke Jood?
Heb je naaste lief als je zelf

Leg uit: De mens is geschapen naar het beeld van God:
Wij horen op God te lijken. In het scheppingsverhaal staat geschreven dat God de mens geschapen heeft als beeld van Hem.

Leg uit: De mens heeft een vrije wil:
De mensen zijn vrij dus verantwoordelijk voor de weg die ze gaan.

Leg uit: De mens is beperkt:
We kunnen niet alles. We gaan allemaal een keer dood. We zijn sterfelijke wezens.

Wie is Elie Wiesel? En wat is zijn mening?
Een jongen/man die gedichten schrijft over het jodendom. Zijn mening is dat iedere aanslag op de mens een aanslag op God is. (in ieder mens zit een stukje van God). Wanneer de mens op zo’n moment sterft, sterft God ook. God zorgt voor leven. De mens moet respect hebben voor God en hun medemens.

PAR. 5

Wie is Martin Buber?
Martin Buber is een man die het boek Ich und Du heeft geschreven. Hierdoor werd hij een belangrijk joods denker. Hij werd ook aanhanger van het zionsme.


Leg uit: Een aanslag op de mens is een aanslag op God:
In ieder mens zit een stukje van God. Als je dan op de mens een aanslag pleegt raak je ook dat stukje van God. Zo beschadig je een stukje God en een stukje mens.

Geef twee redenen waarop we mensen niet in een hokje moeten plaatsen:
- Je ziet niet meer het eigene van een bepaald mens
- Iemand in een bepaalde groep plaatsen leidt tot vooroordelen

Wat zijn vooroordelen?
Je geeft iemand een stempel op nog voordat je iemand goed kent. Je ziet dan de positieve kant van die persoon niet meer.

Leg uit waar die drie delen over gaan:
- De Thora wordt ook wel de vijf boeken van Mozes genoemd: Genesis, Exodes, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
- De Nebiim zijn verdeeld in eerdere en latere profeten. De eerste zijn historische verhalen (Josua, Richteren, Samuel I en II en Koningen I en II). Bij de latere profeten heb je de grote profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël). En de twaalf kleine profeten (Hosea, Joël, Amos, Obodia, Jona, Micha, Nachoem, Habbakkoek, Zephanoia, Haggai, Zecharia en Malachi).--> dit hoef je niet te weten.
- De Chetibim betsaat uit de Psalmen, de Spreuken, Job, het Hooglied, Ruth, Prediker, Klaagliederen, Esther en de historische boeken Daniël, Ersa, Nehemja, Kronieken I en II.

Wanneer en waarom wordt een jongetje besneden?
Op hun achtste dag na hun geboorte, omdat hij dan wordt opgenomen in het Verband van het Joodse volk met God.

Wat is de bedoeling van de Bar Mitswa en de Bat Mitswa?
Dat je je voor de rest van je leven aan de Joodse leefregels moet houden.
Toetreden tot het volwassenen leven binnen de kerk (jodendom)

Leg uit wat het Loofhuttenfeest is:
Terugdenken aan de uittocht uit Egypte toen hun verre voorouders in loofhutten moesten wonen. Ze moeten beseffen dat ze op God kunnen vertrouwen.

Wat is Kosjer eten?
Het eten van vlees wat gezuiverd is van bloed, als symbool van het leven van een dier. Het geeft het gevoel tot het Joodse volk te behoren.

REACTIES

G.

G.

goed gemaakt. heeft me veel geholpen voor het proefwerk.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.