Hoofdstuk 1+blz 20-24 en aantek.

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 746 woorden
  • 6 november 2003
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Godsdienst

Hoofdstuk 1: Moslims in Nederland

1. Bekend maar toch zo vreemd

Insja Allah: God wil het, als God het wil. Alles wat door Gods wil gebeurd is goed.
Islam:
• Overgave
• 3e monotheïstisch godsdienst
Sinds 1960 zijn enkele miljoenen islamieten naar Europa gekomen. Islam is nu de 2e godsdienst in Nederland. Van beide kanten is er vaak onwetendheid die hun mening vormt.

2. De familie Demir vertelt

7 belangrijkste punten uit het interview
1. Rekening houden met wensen van anderen, dan kom je in het paradijs
2. Omgang tussen mannen en vrouwen is heel anders
3. Nederlandse kinderen hebben minder respect voor ouderen
4. Je mag gebeden ook op andere tijden inhalen
5. Goede daden wegen 10 keer zo zwaar als de slechte
6. Vrouwen mogen hun lichaam niet opvallend tonen
7. ER IS EEN GOD EN MOHAMMED IS ZIJN PROFEET

3. De rol van de vrouw

De positie van de vrouw verschilt per land/regio. Mannen leven buiten, vrouwen binnen. DE opvoeding is voor de vrouw, de godsdienstige opvoeding van de man. De opvoeding van een meisje is voor het hele gezin een verantwoordelijkheid.
Schandelijk gedrag beschaamt de hele familie. Na haar 1e ongesteldheid mag een meisje niet alleen zijn met jongens. Jong trouwen is de beste garantie op maagdelijkheid.
“Bewijs” is bloed op het laken, maar dit geldt niet altijd.

4. Momenten in het leven van de moslim

Geboorte: 1e woorden die een kind te horen krijgt zijn allahoe akbar(God is groot) gevolgd door de geloofsbelijdenis (er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn profeet). Na 7 dagen heeft God besloten het kind te laten leven en krijgt het zijn naam. Soms wordt het haar afgeschoren en het gewicht in goud aan de armen gegeven.
Besnijdenis: Wordt niet voorgeschreven in de koran. Het begon als hygiënische maatregel maar werd eigen gebruik gemaakt. Het is een feest met veel bezoek en cadeau’s.
Huwelijk: Trouwen en kinderen krijgen is een belangrijke plicht. Er is niet altijd sprake van uithuwelijken, het mag niet worden opgedrongen. De jongen met het meisje een bruidsgift schenken. Gemengde huwelijken worden ontraden. Een Islamitische man mag met een Joodse/Christelijke vrouw trouwen om goede moslimkinderen op te voeden.
Sterven: Na een dood troosten mensen elkaar met “Voorwaar, wij behoren aan God en tot hem keren wij terug”. De overledene wordt gewassen en in een lijkwade/pelgrimkleed gewikkeld. Ze worden begraven met het gezicht naar Mekka. Islamieten: binnen 24 uur. Nederlanders: Na 36 uur. Het lichaam moet intact blijven omdat God op de dag van de opstanding het lichaam opnieuw schept. Dan worden ze geoordeeld.

Hoofdstuk 2: Woorden uit de woestijn, blz. 20-24

2. Mohammed

Mohammed (570), geboren in Mekka was de oprichter van de Islam. Hij groeide op als wees bij zijn opa, later bij zijn oom. Hij waardeerde de Joodse verhalen, ze hebben hem aan het denken gezet over het polytheïsme in Mekka. Op zijn 25e trouwde hij met de rijke weduwe Chadiedja, ze kregen 4 dochters. In 610 werd hij in de grot van de berg Hira geroepen door Gabrïel. Hij vertelde hem om de goddelijke boodschap te verkondigen in Mekka. “Geloof in 1 god, Allah, en houd op met jullie verkeerde levenswijze, want jullie houden geen rekening met de armen en de zwakken.”
Zijn grootste kritiek was op de rijke handelaren en de vele goden. De handelaren begonnen tegen te werken, o.a. met geweld. In 619 is een poging tot moord gedaan. In 622 zocht de stad Jathrib contact met hem om de ruzies tussen de stammen te bemiddelen, en kreeg de naam Medina (stad van de profeet).
Daar werd hij de leider van een snelgroeiende godsdienst. Hij werd rechter, politicus en trouwde 9 vrouwen, onder andere de 9-jarige Aisja.
Mohammed zou in een visioen naar Jeruzalem zijn gereisd en vanaf daar naar de hemel opgestegen zijn. Moslims moeten zich dus met het gezicht naar Jeruzalem keren als ze baden.
De Joden hebben Mohammed nooit als profeet willen aanvaarden dus trad hij hard tegen hen op. Hij heeft ze verjaagd en terechtgesteld. Hierna moesten de moslims met het gezicht naar Mekka bidden. In 630 veroverde Mohammed zijn geboortestad. De kaäba werd een islamitisch heiligdom en maakte Mekka het belangrijkste centrum van de islam. In 632 stierf de profeet en Aboe Bakr werd zijn opvolger.

Aantekeningen

Drie namen
1. Moslims
2. Islamieten
3. Mohammedanen (liever niet, het zijn aanhangers van God, niet van Mohammed)

Je kunt geen kritiek hebben op de koran, want dan heb je kritiek op Allah.

Wasserijen
Groot
1.Lijk
2.Seks
3.Menstruatie
4.Varken/hond
5.Bloed
Klein
1.Toilet
2.Slapengaan

4 Redenen voor een chador (hoofddoek)
1. Geborgenheid bij God
2. Geen seksobject
3. Protest tegen overdreven luxe
4. Geloofsbelijdenis

Hidjra: De vlucht van Mohammed

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.