Levensbeschouwing hoofdstuk 1: heeft het leven zin?

Samenvatting.
§1
Om zin betekenis te geven moet je mens zijn. Dieren hebben niet het besef dat er meer is dan de wereld waarin zij leven, maar mensen hebben dat wel. Daarom kunnen wij nadenken over de zin, het leven en de dood. Wij nemen dingen objectief waar, maar geven er dan de betekenis aan die wij willen zien.
De filosoof Epictetus: "niet de dingen zelf, maar de opvattingen over de dingen verontrusten de mensen. De dood is niets verschrikkelijks, maar de opvatting erover wel.
Maar: In het leven is er geen dood en bij de dood is er geen leven, dus als jij leeft hoef je je niet druk te maken over de dood want die is er niet."


§2
Zin: heeft vele betekenissen. Met de zin van het leven bedoelen we de betekenis/de nut van het leven. Bij de zin van het leven kijk je welke betekenis het leven voor jou heeft, of het leven nut heeft.
Je doen en laten kan je op verschillende manieren benaderen. Deze manieren noemen we optieken.
Aspectoptieken: Bekijken steeds een deel van de werkelijkheid. Iedere aspectoptiek heeft als het ware een eigen bril op. Financieel  geld, sociaal  intermenselijke verhoudingen enz.
Uiteindelijkheidsoptiek: optieken waarbij de aandacht uitgaat naar iets of iemand in zijn volledigheid en niet naar delen van iets of iemand.
Levensbeschouwelijke benadering: kijkt naar de uiteindelijke waarde en betekenis van ervaringen en onderwerpen die we via de aspectoptieken hebben gezien.
Levensbeschouwelijke optiek: de optiek van de levensvragen. Waar draait het nu echt om= Hoe zit het ten diepste in elkaar.


Mensen zijn zinzoekers. Ze zijn hun hele leven lang op zoek naar zin, naar geluk, naar waar het leven écht om draait. We zoeken naar zin omdat het leven voor ons een groot raadsel is. We willen het antwoord weten en gaan op zoek naar de waarheid. Niet wetend dat we de waarheid nergens zullen kunnen vinden.
§3
Levensvragen: komen nooit los voor, maar zijn gekoppeld aan gebeurtenissen die de kern van het leven raken. Levensvragen ontstaan wanneer de vanzelfsprekendheid wordt verbroken. Levensvragen zijn persoonlijke vragen en ieder mens heeft een ander antwoord op een levensvraag. Bij levensvragen geldt: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet. Als jij ervoor openstaat, zie je ze en anders niet. Ook ziet ieder de levensvragen op zijn eigen manier.
Levensvragen worden vaak niet in woorden gesteld, maar je ziet ze in gebeurtenissen.
Een levensvraag is een vraag die voor iemand van levensbelang is. Levensvragen zijn geen bepaalde soort vragen, levensvragen moet je zien in de situatie.
Levensvragen hebben geen definitief antwoord, het mysterieuze en onbegrijpelijke moet blijven. Leven is cirkelen om het geheim.
§4
Mensen zoeken naar zin omdat we gewend zijn een duidelijk antwoord te krijgen op vragen. Er zijn 3 redenen om naar zin te zoeken:
1: verder kijken dat het leven van alledag. -> je weken en weekend hebben een bepaald patroon wat steeds terugkom, een sleur.
2: kritiek op het vanzelfsprekende. -> In vaste patronen sluipen elementen binnen die de mens kleinhouden, hen kwaad doen en ervoor zorgen dat men vreemd wordt van zichzelf.
3: Hoe te leven met zinloosheid. -> Op sommige moment is je leven meer zinloos dan zinvol. Maar mensen willen verder leven. Zinvragen helpen door zinloze momenten heen te komen.
4: Als je ’n ramp meemaakt. -> Als er iemand sterft in je omgeving, ga je nadenken over de zin van het leven.
§5
Ieder mens heeft een ander antwoord op de vraag naar zin.
Er zijn 9 antwoorden/levensvisie op de levensvraag:
- zin is ‘iets betekenen voor anderen’
- zin is te vinden in de natuur
- zin is geloven in god
- zin is genieten zonder moeilijk te doen
- er is geen zin
- zin is genoegen nemen met wat je hebt
- zin heeft te maken met de uitdagingen
- zin is het zoeken naar zin
- zin is genieten van de kleine dingen
§6
In je levensloop gebeuren een hoop dingen. Al deze gebeurtenissen horen bij elkaar en samen vormen ze de betekenis van je leven. Alle gebeurtenissen samen zijn jouw levensverhaal.
Belangrijkste elementen uit je levensverhaal:
Belangrijke personen: je ouders, broertjes/zusjes, leerkrachten en vrienden bepalen voor een groot deel je kijk op het leven.
Elementen uit de cultuur: de normen en waarden en gewoontes uit jouw cultuur heeft een grote invloed op de manier waarop jij dingen opvat.
Piekerervaringen: ervaring (positief of negatief) die jou erg aangrijpen zorgen voor een andere kijk op het leven.
Eigen verwerking: iedereen schrijft zijn eigen levensverhaal, dus iedereen heeft er zelf nog een deel in in te brengen.
Omdat je elke dag weer dingen meemaakt, verandert jouw kijk op het leven dus ook elke dag.
§7
Veelvoud van invullingen van zin: ieder mens heeft een eigen invulling van zin en al die invullingen samen noem je een veelvoud.
Absolutisme: Je hebt een mening, bent absoluut zeker van je besluit en wilt de ander ervan overtuigen. Je luistert niet naar de argumenten van de ander, je dringt alleen je mening op. (debat)
Relativisme: Je hebt geen mening, vindt dat er meer waarheden bestaan. Je gaat steeds met de andere mee als hij switcht en je vindt de ene waarheid niet belangrijker dan de andere.
(geen fatsoenlijk gesprek)
Perspectivisme: Je hebt een eigen mening maar bent ook bereidt naar de mening van anderen te luisteren. Je wilt jouw mening aanpassen als de ander met goede argumenten komt. Een perspectivist weet dat je door samen te praten dichterbij de waarheid komt.
(dialoog)
AANTEKENINGEN:
Waarden: principes die voor mensen een belangrijke plaats in het leven innemen. (vrijheid, eerlijkheid)
Normen: regels die voorkomen uit waarden. (niet liegen, geef elkaar ruimte)
Vraag naar zin: de vraag over de uiteindelijke betekenis van je leven.
Epictetus: Mensen moeten streven naar een harmonieus leven. Belangrijk is een deugzaam mens te zijn die inziet dat de mens zelf vrijwel geen invloed kan uitoefenen op de loop van de gebeurtenissen. (eens een slaaf, altijd een slaaf) Daarom is het wijs je onafhankelijk van de loop van de gebeurtenissen op te stellen. Mensen moeten zich neerleggen bij wat het overkomt. Vandaar de uitspraak: niet de dingen zelf, maar de opvattingen ervan verontrusten de mens.
Er zijn niet alleen negatieve redenen om met zin bezig te zijn, maar ook positieve: trouwen, kinderen krijgen.
In ’n samenleving zijn de gewoontes, de waarden en normen en de taal en achtergrond de dingen die ons binden.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.