Havisten en vwo'ers uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Godsdienst H12 & 14
Hoofdstuk 12:
- Het Koninkrijk dat aanbrak met de komst van Jezus, was het verborgen Koninkrijk en Jezus was hierover de verborgen koning.
- Jezus verbood zijn leerling openlijk te spreken over het feit dat Jezus ‘de Christus’ was.
- Veel mensen volgden Jezus. De boodschap van Johannes de Doper over dat het koninkrijk nabij was, was iedereen nog bijgebleven. Iedereen wachtte totdat Jezus zijn plannen bekend zou maken, over het Rijk van Vrede en Recht.
- Doordat de mensen luisterden naar de gelijkenissen van Jezus werden ze deelgenoten van het Koninkrijk van God. Daardoor gaan zij meer van Gods Koninkrijk begrijpen en hebben ze een deel van Gods Koninkrijk, daar gaan de gelijkenissen om.


- De meeste gelijkenissen beginnen meestal met “Het Koninkrijk van God is als…” die gelijkenissen gingen dan ook allemaal over het Koninkrijk van God. Hier zijn de 7 gelijkenissen die in Mattheüs 13 staan: 1. De gelijkenis van de zaaier, 2. de Gelijkenis van het goede en het slechte zaad, 3. de Gelijkenis van het mosterdzaad, 4. de Gelijkenis van het zuurdeeg, 5. de Gelijkenis van de schat in de akker, 6. de Gelijkenis van de kostbare parel, 7. de Gelijkenis van het sleepnet.
- Een gelijkenis bestaat altijd uit 4 delen: de situatie van de toehoorders, een schokeffect, een oproep tot een keuze en een eenvoudige waarheid.
- Het doel van een gelijkenis is niet alleen dat de mensen begrepen wat Jezus bedoelde, want dat deden alleen de mensen die rekening hielden met het Koninkrijk van God maar de mensen die daar geen rekening mee hielden konden daardoor de gelijkenissen ook niet begrijpen. Dus de gelijkenissen zijn er niet alleen voor om over Het Koninkrijk van God te prediken maar tegelijk is het ook de sleutel om ze te verstaan.
- De gelijkenis van de zaaier: Een zaaier strooit overal zaad, maar de bodem waarin dat zaad valt is verschillend. Daardoor is de opbrengst ook heel verschillend. Deze gelijkenis gaat over het Koninkrijk van God. Daarmee kun je de gelijkenis snappen. In deze gelijkenis is God de zaaier, de akker is de wereld (de bodem) en het zaad is Gods woord. Na een tijdje wordt de opbrengst zichtbaar dat is ook zo met het koninkrijk van God. Zoals het zaad groeit op de akker, zo groeit Gods woord in de mensen. Elke keer gaat er wel iets mis bijv. sommige mensen halen hun schouders op als ze van het evangelie horen anderen zijn eerst enthousiast en dan niet meer. Met deze gelijkenis bereidde Jezus zijn leerlingen erop voor hoe de mensen zouden reageren op het Evanglie. Maar het zaad dat in goede aarde valt brengt een goede oogst op.
- De gelijkenis van het goede en het slechte zaad: Het koninkrijk heeft een tegenstander, die zaait ook maar die zaait wel onkruid. Hij doet dat meestal op akkers waar net goed zaad is gezaaid, en in de nacht zodat niemand dat merkt. Als het goede zaad en het slechte zaad allebei opkomen kan je het bijna niet onderscheiden. Zo staan geloof en ongeloof ook naast elkaar. Wij mogen onkruid niet uit de grond trekken omdat je dan ook het goede zaad eruit trekt, dat mag pas bij de oogst. Zo laat God het koninkrijk ook verboren tot het einde van de wereld.
- De schat in de akker en de kostbare parel: Omdat het Koninkrijk van God nu nog verboren is moet het nog ontdekt worden, wie het vind wordt blij en heeft er alles voor over dat word uitgelegd in deze 2 gelijkenis.


- Het sleepnet: Soms lijkt het alsof God niet weet wat voor kwaad er op aarde gebeurd. Maar eens zal alles zichtbaar worden zoals een vissser in zijn sleepnet de vangst omhoog halt en daarna beoordeelt en eruit wat bruikbaar is.
- Voor de wintertijd (de regentijd) van Israël werd er altijd van te voren gezaaid. En na de wintertijd werd er geploegd.
Als de avondwind kwam, werd met een grote vork of platte schep (een wan) het koren omhoog gegooid (wannen). Het kaf waaide weg en de graankorrels bleven over, klaar om in zakken geborgen te worden.
- Een modern woord voor uitleg is code. Met een code word de boodschap duidelijk.
- In gelijkenissen geeft Jezus belangrijke informatie door. Wie de code kent begrijpt de boodschap. Het geheim van gelijkenissen is dat ze niet alleen het Koninkrijk van God prediken. Maar dat Koninkrijk is tegelijk de code om het te verstaan.
- Jezus boodschap: “Wat ik u leer, heb Ik niet van Mijzelf maar van God. Hij heeft Mij gestuurd. Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van Mijzelf.” Dus wie bij Jezus wilt horen, ontvangt daarmee de toegang tot zijn Koninkrijk. Hijzelf is de deur.
Hoofdstuk 14:
- over de toekomst zijn slechts 3 dingen zeker:
1. de toekomst zal anders zijn dat het heden en verleden
2. de toekomst zal anders zijn dat de mensen denken.
3. de toekomst zal zijn zoals Jezus heeft gezegd.
-Jezus had tegen zijn discipelen wel gezegd dat Hij zou lijden en sterven in Bethlehem maar omdat ze het niet begrepen waren ze het ook snel vergeten.
De discipelen wezen Jezus op prachtige tempelgebouwen die volgens hun onverwoestbaar waren, maar Jezus vertelde dat het anders zou gaan: Jeruzalem en de tempels zouden verwoest worden. Verder gaf hij hen in enkele eindtijdredes een overzicht over:
- de loop van de geschiedenis in de eindtijd.
- het oordeel over de volken.
- de toekomst van zijn discipelen.
Maar Jezus wilde niet dat zijn discipelen hierover gingen fantaseren. Dat hadden de mensen al genoeg gedaan en dat doen ze ook nu nog. Jezus zegt: ‘het zal allemaal anders gaan dan men denkt!’ Het zal niet plotseling zijn voor zich heeft voorbereid.
- Toen Jezus zei dat de tempel verwoest zou worden geloofden de leerlingen het niet. Ze dachten dat dit pas gebeuren in de eindtijd. Maar het Koninkrijk van God zou niet heel geleidelijk komen. De komst van Gods Koninkrijk is direct verbonden met Jezus’ wederkomst.
- Als eerst zou de tempel verwoest worden. Gebeurde ong. 70 n. Chr.
- Dan zou een periode volgen waarin de problemen van de wereld niet opgelost werden. Maar alleen groter worden. Dit gebeurt nu.
- De eindtijd, een slotperiode van verdrukking en moeite die zal eindigen met Jezus’ tweede komst in macht en heerlijkheid.
- De terugkomst van Jezus zal een wereldbetekenis zijn. Zon en maan zullen van lichtsterkte veranderen.
- In de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes spoort Jezus zijn leerlingen aan om geduld en geloof te hebben.
Vijf meisjes gingen naar een bruiloft met olielampen een kruikje olie. Vijf andere meisje hadden geen olie bij zich. En dus doofde de pit van hun lampen al gauw na het aansteken. Zij konden niet met de feestgangers mee. Ze hadden zich maar half voorbereid. Zij dachten alleen aan de buitenkant. Hun hart was er niet echt bij geweest.
Dit betekent dat Jezus ooit terugkomt. Wij moeten niet ‘onvoorbereid zijn’.
Overzicht van de eindtijd:
Alle tekenen der tijen spitsen zich toe:
- Oorlogen, hongersnoden en aardbevingen
Maar ook:
- Het Evangelie is in heel de wereld bekend
Het herstel van Israël:
- In onze eeuw kreeg Israël een eigen staat
De vergelijking met de dagen van Noach:
- Ook nu is er weinig eerbied voor God
De samensmelting van Godsdiensten:
- Valse Christussen en valse profeten

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.