Goddienst boek 4 . 1+2, jodendom

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vmbo | 515 woorden
  • 2 september 2008
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Samenvatting godsdienst

Rode stukje

Antiochus/Syrïe = onderdrukte Joodse godsdienst
- Openbaar torarollen verbranden, viering van de sabbat verbieden
- Eist iedere maan varken voor Griekse oppergod Zeus
- Laat al het goud , zilver weghalen = Om de oorlog van Egypte te betalen

Joodse volk
Geleefd onder vijandige overheersing
Oude testament: Tijden slavernij in Egypte: Babylonische ballingschap --> 500 v.C --> toestemming tempel van Salamo te herbouwen + de stad Jeruzalem( Juda )

Zelstandigheit niet lang 332 v.C word Jerazalem veroverd door Alexander de grote, koning van Macedonïe ( Grieks wordt werelttal= Griekse mensen vestigde ergens (juda- Judea) land van de joden

200 v.C veroverd Syrische koning antiochus 50 jaar onder bezetting 145 v.C overheersing bevrijding.

Romeinen --> 63 v.C hardhanidge wijze nieuwe heerser rond de Middellandse Zee. Nabelegering van 3 maanden --> word Jeruzalem ingenomen door Pompeius Generaal van de Romeinse strijdkracht in Midden-Oosten

Joodse volk raak zelfstandigheid kwijt--> word Romeins Protectoraat --> Betekend dat ze dagelijk godsdienstvrijheid hebben, maar Romeinen houden de politieke macht.

Joden leven via regels van de Tora--> niet in botsing van Romeinse rechten--> vonden land belangrijk Geografische ligging

Smalle gebied tussen Jordaan en Mid-Zee enige weg om Egypte en Noord-afrika te bereiken.
Palestina in de macht--> bezit de poort tussen Afrika en Azië

Rode stukje

Julius Caesar(100-44 v.C) legde basis voor Romeinse rijk. Octavianus was eerste keizer, Caesar Augstug--> 23 v.C tot 14 na C. Werd opgevolgd door Tiberius = 14 - 37 na Chr.
en Nero 954-68 n.Chr. Gaf christen de schuld van grote brand in Rome.

Nieuwe Testament --> heersen Romeinen over alle landen ron Mid.-zee. Invloed merkbaar--> laten wegen aanleggen voor verplaatsing legioenen. Stimuleerde ook handels verkeer. Administratie werd goed geregeld--> innen belasting Romeinse recht word overal ingevoerd.

Keizer Augustus--> geen oorlogen meer in rijk
pax Romana--> keizerrijk. Wie niet eens wat met de Romeinen werd gestraft --> op wrede manier met de tegenstanders omgegaan. Kruisigingen leide tot duizende joden hun dood.
Keizer kon vanwege grote afstand Palastina niet direct besturen . Stuurde landvoogden en standhouders erop af.

Blauwe stukje

Land Joden--> Kanaän in de tijd van david--> Israël-->juda
Romeinen--> verschillende provincies Jordaan--> galilea--> samario--> Judea<-- Middellandse-Zee na 135 v.C--> Palestiana= Dekapotis + Pera 1948--> Israël

Eerst vazalkoning--> Herodus--> Havenstand
Aquaduct gebouwd in Romeinse stijl door Caesarea
Herodus ook verantwoordelijk allerlei bouwen activiteiten , paleizen, forten, landhuizen 300 meter hoog platuea bij rode zee.
Antonia--> Burcht, gelegerde soldaten snel ingrijpen bij rellen

Herodus geen geliefde koning bij de Joden
voor Joden vreemdeling
- niet afkomstig van Judea
- geen Joodse voorouders
En zijn optreden was zeer gewelddadig --> laat 45 joden Hoge raad ombrengen. Beledigd joden het ergst
- boven tempel Romeinse adelaar(schild, Symbool van buitenlandse bezetters) te brengen.

Rode stukje

Herodes na jaren gehaat voelt zich niet meer veilig
wantrouwd iedereen die gevaar kan vormen voor zijn positie. Laat deel van de familie doden(terechtstellen)

Blauwe stukje.

Jeruzalem voor Joden= - Godsdienstige
- Politieke centrum
Tempel= Voorhof = plein - offerdienst
Bijgebouw--> ook vrouwen+ Kinderen aanwezig
Heilige afdeling= alleen priesters
heligen der heiligen= wordt Tora bewaard
(ark van verbond)
Veel schriftgeleerde --> rabbi genoemd

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.