Christendom

Beoordeling 1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vmbo | 294 woorden
  • 10 februari 2015
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 1
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Godsdienst Samenvatting Christendom.

Kerk van binnen;

Altaar = een tafel in het centrum van de kerk, daar leidt de priester de dienst.

Heiligenbeeld = beeld van een persoon die door de katholieke kerk heilig is verklaard.

Lezenaar= standaard waar de bijbel op ligt.

Biechtstoel= de plaats om bij de priester je zonde op te biechten.

Doopvont=een grote kom van steen, waarmee je word gedoopt.

Tabernakel=een kastje waar het brood word bewaard voor het avondmaal.

Paaskaars=kaars die herinnert aan de opstanding van Jezus op de 1e paasdag.

Preekstoel= verhoogde stoel waar de priester spreekt.

Kruiswegstaties=afbeeldingen met daarop de het lijdensverhaal van Jezus.

Feesten en rituelen;

Kerst;

Advent= 4 weken voor kerst, tijd van wachten op licht in de wereld.

Kerst= geboorte van Jezus word gevierd.

Driekoningen= herinnert aan de koningen uit het Oosten.

Pasen;

Lijdenstijd= voorbereidingstijd begint 40 dagen voor Pasen, Rooms- Katholieke vieren carnaval aan het begin.

Goede vrijdag= herdenking lijden van Jezus.

Witte donderdag= laatste avondmaal gehouden.

Paaszondag= opstanding van Jezus gevierd.

Hemelvaart= word 40 dagen ná Pasen gevierd, Jezus word opgenomen naar de hemel.

Pinksteren= de apostelen worden vervuld met de Heilige Geest.

Sacramenten ( Rituelen);

1. Vormsel

Dit wil je ook lezen:

2. Doop

3. Priesterwijding

4. Huwelijk

5. Avondmaal

6. Ziekenzalving ( door de priester )

7. Biecht (zonde aan de priester toegeven)

ONDERSTREEPT IS ROOMSKATHOLIEK

3 soorten van dopen;

1. Het doopsel van de begeerte

2. De bloedloop

3. Door het water

          Het onder water gaan en weer opkomen is een symbool van de dood & opstanding van Jezus & het water wast alle zonden weg.

De verschillen tussen eucharistie en avondmaal;

Eucharistie lijkt veel op het avondmaal alleen word het brood en de wijn letterlijk gezien als het lichaam en het bloed van Jezus, daarom eten ze het niet.

Belangrijke mensen van de Reformatie:

Luther, Calvijn en Zwingli.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.