Les 22: Het optreden van de Gracchen - cultuur

Beoordeling 5.7
Foto van Jasmijn
  • Samenvatting door Jasmijn
  • 3e klas vwo | 331 woorden
  • 8 januari 2016
  • 10 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Les 22: Het optreden van de GracchenTiberius en Gaius GracchusProvincia: zelfbesturend gebied onder toezicht van een Romeinse gouverneur + Romeinse  troepenRijken werden rijker, armen werden armerMeer soldaten nodig -> boeren. Steeds groter rijk à langere reistijdDe boerderijen verloederden à schulden à gedwongen verkoop aan Rijken à steeds meer landLatifundia: uitgestrekte landerijen van grootgrondbezittersDaar geen werk: buitenlandse, veel goedkopere slaven aan het werk (oorlogsbuit)

Proletariaat: werklozen in Rome, ze hadden alleen nog kinderen (proles) en stemrechtPatronus: rijke Romein die proletariërs beschermde (en graan gaf) in ruil voor stemmen.T. en G. kwamen uit een rijke en aanzienlijke familie: Moeder Cornelia  (begaafd, intelligent)Cornelia was een dochter van Scipio Africanus (overwinnaar Hannibal)Cornelia vond haar kinderen het belangrijkst

T. besloot een lex agraria (akkerwet) in te voeren: grens voorde opp. van land p.p. à land dat overbleef naar proletariërsSenaat zou dit nooit doen à volksvergadering ß eerst volkstribuun worden ß stemmen winnen van arme boeren

Hij werd tot volkstribuun gekozen à zodat hij rechtstreeks (om senaat heen) lex agraria kon indienen bij volksvergadering (= formeel geoorloofd, heel ongebruikelijk)Aangenomen à senaat verzette zich <->  T. ging door, gesteund door het volk.Uiteindelijk werd T + heel veel van zijn aanhangers vermoord door een groep jonge senatoren.=> akker wet werd niet uitgevoerd

Tien jaar later werd G. als volkstribuun gekozen à akkerwet + radicalere hervormingsplannenWeer  verzet door SenatorenG. bewapende zijn aanhang à senaat zag een gewapende revolutie => noodverordening = staat de consul toe om gewapende troepen in de stad te brengenG.  wilde naar de Aventijn à vrouw hield hem tegen: à toch gegaan

Gracchen loste de sociale problemen du s niet op. Wel leidde het tot een scheiding onder de aanzienlijke Romeinen (nobiles):Optimates (lett. De besten): stelde de senaat boven allesPopulares (volkspartij): stelde de volkstribuun boven alles.Optimates + Populares = grote onrust voor de komende eeuw.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Jasmijn