Les 22: Het optreden van de Gracchen - cultuur

Beoordeling 5.7
Foto van Jasmijn
  • Samenvatting door Jasmijn
  • 3e klas vwo | 331 woorden
  • 8 januari 2016
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Les 22: Het optreden van de Gracchen

Tiberius en Gaius Gracchus

Provincia: zelfbesturend gebied onder toezicht van een Romeinse gouverneur + Romeinse  troepen

Rijken werden rijker, armen werden armer

Meer soldaten nodig -> boeren. Steeds groter rijk à langere reistijd

De boerderijen verloederden à schulden à gedwongen verkoop aan Rijken à steeds meer land

Latifundia: uitgestrekte landerijen van grootgrondbezitters

Daar geen werk: buitenlandse, veel goedkopere slaven aan het werk (oorlogsbuit)

Proletariaat: werklozen in Rome, ze hadden alleen nog kinderen (proles) en stemrecht

Patronus: rijke Romein die proletariërs beschermde (en graan gaf) in ruil voor stemmen.

T. en G. kwamen uit een rijke en aanzienlijke familie: Moeder Cornelia  (begaafd, intelligent)

Cornelia was een dochter van Scipio Africanus (overwinnaar Hannibal)

Cornelia vond haar kinderen het belangrijkst

T. besloot een lex agraria (akkerwet) in te voeren: grens voorde opp. van land p.p. à land dat overbleef naar proletariërs

Senaat zou dit nooit doen à volksvergadering ß eerst volkstribuun worden ß stemmen winnen van arme boeren

Hij werd tot volkstribuun gekozen à zodat hij rechtstreeks (om senaat heen) lex agraria kon indienen bij volksvergadering (= formeel geoorloofd, heel ongebruikelijk)

Aangenomen à senaat verzette zich <->  T. ging door, gesteund door het volk.

Uiteindelijk werd T + heel veel van zijn aanhangers vermoord door een groep jonge senatoren.

=> akker wet werd niet uitgevoerd

Tien jaar later werd G. als volkstribuun gekozen à akkerwet + radicalere hervormingsplannen

Weer  verzet door Senatoren

G. bewapende zijn aanhang à senaat zag een gewapende revolutie => noodverordening = staat de consul toe om gewapende troepen in de stad te brengen

G.  wilde naar de Aventijn à vrouw hield hem tegen: à toch gegaan

Gracchen loste de sociale problemen du s niet op. Wel leidde het tot een scheiding onder de aanzienlijke Romeinen (nobiles):

Optimates (lett. De besten): stelde de senaat boven alles

Populares (volkspartij): stelde de volkstribuun boven alles.

Optimates + Populares = grote onrust voor de komende eeuw.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Jasmijn