Disco 1

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 872 woorden
  • 27 januari 2020
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Werkwoorden

Praesens

a-stam

e-stam

i-stam

mk-stam

gemengde groep

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Voc-o

Voca-s

Voca-t

Voca-mus

Voca-tis

Voca-nt

Terre-o

Terre-s

Terre-t

Terre-mus

Terre-tis

Terre-nt

Audi-o

Audi-s

Audi-t

Audi-mus

Audi-tis

Audi-u-nt

Duc-o

Duc-i-s

Duc-i-t

Duc-i-mus

Duc-i-tis

Duc-u-nt

Fugi-o

Fug-i-s

Fug-i-t

Fug-i-mus

Fug-i-tis

Fugi-u-nt

Imp.

Voca

Voca-te

Terre

Terre-te

Audi

Audi-te

Duc-(e)

Duc-i-te

Fug-e

Fug-i-te

Inf.

Voca-re

Terre-re

Audi-re

Duc-e-re

Fug-e-re


Praesens esse (zijn) en posse (kunnen) (onregelmatig)

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Sum

Es

Est

Sumus

Estis

Sunt

Pos-sum

Pot-es

Pot-est

Pos-sumus

Pot-estis

Pos-sunt

Imp.

Es

Este

-
-

Inf.

Esse

Posse

Perfectum

a-stam

e-stam

i-stam

mk-stam

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Vocav-i

Vocav-isti

Vocav-it

Vocav-imus

Vocav-istis

Vocav-erunt

Terru-i

Terru-isti

Terru-it

Terru-imus

Terru-istis

Terru-erunt

Audiv-i

Audiv-isti

Audiv-it

Audiv-imus

Audiv-istis

Audiv-erunt

Dux-i

Dux-isti

Dux-it

Dux-imus

Dux-istis

Dux-erunt

Inf.

Vocav-isse

Terru-isse

Audiv-isse

Dux-isse

Perfectum esse en posse

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Fu-i

Fu-isti

Fu-it

Fu-imus

Fu-istis

Fu-erunt

Potu-i

Potu-isti

Potu-it

Potu-imus

Potu-istis

Potu-erunt

Inf.

Fu-isse

Potu-isse

Imperfectum

a-stam

e-stam

i-stam

mk-stam

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Voca-ba-m

Voca-ba-s

Voca-ba-t

Voca-ba-mus

Voca-ba-tis

Voca-ba-nt

Terre-ba-m

Terre-ba-s

Terre-ba-t

Terre-ba-mus

Terre-ba-tis

Terre-ba-nt

Audi-e-ba-m

Audi-e-ba-s

Audi-e-ba-t

Audi-e-ba-mus

Audi-e-ba-tis

Audi-e-ba-nt

Duc-e-ba-m

Duc-e-ba-s

Duc-e-ba-t

Duc-e-ba-mus

Duc-e-ba-tis

Duc-e-ba-nt

Imperfectum esse (zijn) en posse (kunnen) (onregelmatig)

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Era-m

Era-s

Era-t

Era-mus

Era-tis

Era-nt

Pot-era-m

Pot-era-s

Pot-era-t

Pot-era-mus

Pot-era-tis

Pot-era-nt

Ire (gaan)

Praesens

Perfectum

Ik

Jij

Hij/zij/het

Wij

Jullie

Zij

Eo

Is

It

Imus

Itis

Eunt

ii

isti

iit

iimus

istis

ierunt

Imperativus

I

Ite

-

-

Infinitivus

Ire

Isse

Imperfectum & plusquamperfectum

Ibam

Ieram

Velle, nolle, malle

Dit wil je ook lezen:

Velle

Nolle

Malle

Praesens

Volo

Vis

Vult

Volumus

Vultis

Volunt

Nolo

Non vis

Non vult

Nolumus

Non vultis

Nolunt

Malo

Mavis

Mavult

Malumus

Mavultis

Malunt

Imperativus

-

-

Noli

Nolite

-

-

Infinitivus

Velle

Nolle

Malle

Imperfectum

Volebam

Nolebam

Malebam

Perfectum

Volui

Nolui

Malui

Infinitivus perfectum

Voluisse

Noluisse

Maluisse

Plusquamperfectum

Volueram

Nolueram

Malueram

Plusquamperfectum

a-stam

e-stam

i-stam

mk-stam

Ik

Jij

Hij

Wij

Jullie

Zij

Vocav-era-m

Vocav-era-s

Vocav-era-t

Vocav-era-mus

Vocav-era-tis

Vocav-era-nt

Terru-era-m

Terru-era-s

Terru-era-t

Terru-era-mus

Terru-era-tis

Terru-era-nt

Audiv-era-m

Audiv-era-s

Audiv-era-t

Audiv-era-mus

Audiv-era-tis

Audiv-era-nt

Dux-era-m

Dux-era-s

Dux-era-t

Dux-era-mus

Dux-era-tis

Dux-era-nt

Naamwoorden

Zelfstandig naamwoord

Groep 1

Groep 2

Groep 2

Groep 3

Groep 3

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Ros-a

Ros-ae

Ros-ae

Ros-am

Ros-a

Domin-us

Domin-i

Domin-o

Domin-um

Domin-o

Bell-um

Bell-i

Bell-o

Bell-um

Bell-o

Rex

Reg-is

Reg-i

Reg-em

Reg-e

Nomen

Nomin-is

Nomin-i

Nomen

Nomin-e

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Ros-ae

Ros-arum

Ros-is

Ros-as

Ros-is

Domin-i

Domin-orum

Domin-is

Domin-os

Domin-is

Bell-a

Bell-orum

Bell-is

Bell-a

Bell-is

Reg-es

Reg-um

Reg-ibus

Reg-es

Reg-ibus

Nomin-a

Nomin-um

Nomin-ibus

Nomin-a

Nomin-ibus

Persoonlijk voornaamwoord

1e persoon

2e persoon

3e persoon (mannelijk)

3e persoon (vrouwelijk)

3e persoon (onzijdig)

Ev nom.

Dat.

Acc.

Abl.

Ego

-

Mihi

Me

Me

Tu

-

Tibi

Te

Te

Is

Eius

Ei

Eum

Eo

Ea

Eius

Ei

Eam

Ea

Id

Eius

Ei

Id

Eo

Mv nom.

Dat.

Acc.

Abl.

Nos

Nostrum

Nobis

Nos

Nobis

Vos

Vestrum

Vobis

Vos

Vobis

Ei

Eorum

Eis

Eos

Eis

Eae

Earum

Eis

Eas

Eis

Ea

Eorum

Eis

Ea

Eis

Bijvoeglijk naamwoord

Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Bon-us

Bon-i

Bon-o

Bon-um

Bon-o

Bon-a

Bon-ae

Bon-ae

Bon-am

Bon-a

Bon-um

Bon-i

Bon-o

Bon-um

Bon-o

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Bon-i

Bon-orum

Bon-is

Bon-os

Bon-is

Bon-ae

Bon-arum

Bon-is

Bon-as

Bon-is

Bon-a

Bon-orum

Bon-is

Bon-a

Bon-is

Betrekkelijk voornaamwoord

Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Qui

Cuius

Cui

Quem

Quo

Quae

Cuius

Cui

Quam

Qua

Quod

Cuius

Cui

Quod

Quo

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Qui

Quorum

Quibus

Quos

Quibus

Quae

Quarum

Quibus

Quas

Quibus

Quae

Quorum

Quibus

Quae

Quibus

Aanwijzend voornaamwoord

Mannelijk (deze)

Vrouwelijk (deze)

Onzijdig (dit)

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Hic

Huius

Huic

Hunc

Hoc

Haec

Huius

Huic

Hanc

Hac

Hoc

Huius

Huic

Hoc

Hoc

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Hi

Horum

His

Hos

His

Hae

Harum

His

Has

His

Haec

Horum

His

Haec

His

Positief

Mannelijk (die)

Vrouwelijk (die)

Onzijdig (dat)

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Ille

Illius

Illi

Illum

Illo

Illa

Illius

Illi

Illam

Illa

Illud

Illius

Illi

Illud

Illo

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Illi

Illorum

Illis

Illos

Illis

Illae

Illarum

Illis

Illas

Illis

Illa

Illorum

Illis

Illa

Illis

Negatief

Mannelijk (die)

Vrouwelijk (die)

Onzijdig (dat)

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Iste

Istius

Isti

Istum

Isto

Ista

Istius

Isti

Istam

Ista

Istud

Istius

Isti

Istud

Isto

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Isti

Istorum

Istis

Istos

Istis

Istae

Istarum

Istis

Istas

Istis

Ista

Istorum

Istis

Ista

Istis

Zelfstandig vragend voornaamwoord

Mannelijk / vrouwelijk

Onzijdig

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Quis

Cuius

Cui

Quem

Quo

Quid

Cuius

Cui

Quid

Quo

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Qui

Quorum

Quibus

Quos

Quibus

Quae

Quorum

Quibus

Quae

Quibus

Bijvoeglijk vragend voornaamwoord

Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Ev nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Qui

Cuius

Cui

Quem

Quo

Quae

Cuius

Cui

Quam

Qua

Quod

Cuius

Cui

Quod

Quo

Mv nom.

Gen.

Dat.

Acc.

Abl.

Qui

Quorum

Quibus

Quos

Quibus

Quae

Quarum

Quibus

Quas

Quibus

Quae

Quorum

Quibus

Quae

Quibus

Bezittelijk voornaamwoord

Mannelijk

Vrouwelijk

Onzijdig

Mijn

Jouw

Ons/onze

Jullie

Meus

Tuus

Noster

Vester

Mea

Tua

Nostra

Vestra

Meum

Tuum

Nostrum

Vestrum

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.