Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

eindexamen

Beoordeling 1
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 1693 woorden
 • 25 april 2016
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 1
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Oudheid

Griekse oudheid (800-50 v. Chr.)

 • Mens centraal
 • Idealisering in beeldhouwkunst (zoeken naar ideale verhoudingen)
 • Ontwikkeling in beeldhouwkunst à Stijf tot dynamisch (contra-post)
 • Harmonie in architectuur/ tempelbouw (nadruk op schoonheid en harmonie)
 • Goden/ mythologie
 • Vaatwerk versierd (uitgangspunten: Griekse mythologie, dierfiguren, geometrische vormen)
 • Verhoudingen in de architectuur komen overeen met de verhoudingen van het menselijk lichaam

Romeinse oudheid (200 v. Chr. – 400 na Chr.)

 • Fresco’s/ Mozaïeken
 • Tempels deels Grieks/deels vernieuwend
 • Beeldhouwkunst overgenomen van Grieken
 • Modern ingerichte steden
 • Gewelfbouw/ bogen (tongewelf en kruisgewelf, koepelconstructies)
 • Amfitheater/ Triomfboog en –zuil/ Aquaduct/ Marktgebouw/ enz. (de nadruk van de architectuur ligt op de praktische functie van de gebouwen)
 • Keizers verheerlijkt (Ruiterstandbeeld/ munt/ portretbuste) (keizer=prominent figuur)
 • Schilderkunst dient ter verfraaiing en hebben een levensechte indruk
 • In de beeldhouwkunst nadruk op het gezicht en stofuitdrukking.

Vroeg Christelijk (50- 500 na Chr.)

 • Opkomst Christendom/ Hiernamaals centraal
 • Kerken/ Basilieken (Middenschip/ zijschepen/ absis/ eventueel dwarsschip), gebaseerd op Romeins basilica
 • Symbolen (bijv. het lam/ Aureool)
 • Iconen
 • Verhalende schilderingen
 • Meer aandacht voor verhaal dan vormgeving
 • Anonieme kunstenaars: werk ter ere van God
 • Godsdienst staat centraal (Bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron)
 • Menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven

Middeleeuwen

Byzantijnse kunst (500-1453)

 • Menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven
 • Godsdienst staat centraal
 • Bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron
 • Bij de bouw van kerken maakt men gebruik van centraalbouw en koepelconstructies
 • Iconen
 • Mozaïeken
 • Ivoorsnijkunst en edelsmeedkunst

Karolingische kunst (800-900)

 • Ontwikkelt zich als hofkunst
 • Manuscripten nemen een centrale plaats in
 • In de architectuur staan centraalbouw en basiliekvorm naast elkaar
 • Stenen bouwconstructies

Romaans (900-1150)

 • Veel verhalend beeldhouwwerk
 • Kerken: Donker/ hoog/ stenen gewelf/ zware constructie/ kruisvorm
 • Minder gestileerde vormgeving in schilderingen (anatomie is niet belangrijk)
 • Miniaturen/ initialen
 • Zware bouw, ronde bogen
 • Beeldhouwkunst maakt deel uit van de architectuur
 • Opkomst reliekverering

Gotiek (1100-1400)

 • Lichte architectuur: kruisribgewelf/ lichte skeletbouw/ steunberen/ luchtbogen/ hoog (muren niet meer dragend)
 • Glas-in-lood: Hemelse gloed/ verhalen (goddelijk licht)
 • Meer realisme in beelden en schilderingen
 • Beelden en colonnetfiguren komen los van de architectuur
 • Glas-in-lood
 • Opkomst olieverf
 • Vroege gotiek: primitieve uitbeelding van perspectief en anatomie

Late gotiek: meer aandacht voor perspectief en anatomie

Tussenperiode middeleeuwen-19e eeuw

Renaissance (1400-1530)

 • Wedergeboorte van Klassieke Vormgeving
 • Economische-/ wetenschappelijke-/ persoonlijke ontwikkelingen
 • Geïdealiseerd mensbeeld (mens staat centraal)
 • Harmonie en symmetrie
 • Contrapost houding
 • Nieuwe aandacht voor anatomie en perspectief

Maniërisme

 • Ingewikkelde houdingen en constructies
 • Onrealistische verhoudingen
 • Bijbelse taferelen en mythologie
 • Pasteltinten
 • Schrille kleurcontrasten
 • Gebruik van dure materialen

Barok (1600-1720)

 • Onder invloed van contra-reformatie
 • Weelderigheid/ Imponeren/ Dynamiek/ Pracht en praal/ Licht-donker
 • Sterke dieptewerking
 • Rijk materiaalgebruik
 • Ingewikkelde patronen
 • Veel versieringen

Rococo (1720-1750)

 • Overdreven uitloop Barok
 • Asymmetrie/ Zweepslagmotief/ Plantmotieven/rocaillemotieven
 • Pasteltinten
 • Decadentie en frivoliteit
 • Kunst als statussymbool

Gouden Eeuw (Nederlandse kunst tijdens Barok)

 • NL economische toppositie
 • Andere opdrachtgevers door geld en welvaart
 • Portretten/ historiestukken/ stillevens/ stadsgezichten/ zeegezichten
 • Herkenbare omgeving

Neoclassicisme (1760-1840)

 • Soberheid uit klassieke tijd
 • Statisch/ rust, eenvoudige compositie
 • Monumentaal
 • Politieke werken
 • Koele en vlakke kleuren
 • Duidelijke en scherpe vormen
 • Symboliek is belangrijk
 • Kunstenaars grijpen terug op klassieke oudheid

Negentiende eeuw

Romantiek (1800-1840)

 • Vlucht uit de alledaagse ellende
 • Hang naar de natuur, het fantastische, dromen en het exotische
 • Gevoel/ fantasie/ emotie/ dromerig
 • Exotische culturen/ grootsheid natuur/ gevoel kunstenaar/ mythen
 • Persoonlijke emoties en gedachten
 • Symbolen spelen een belangrijke rol
 • Dynamiek benadrukt de emoties

Realisme (1840-1880)

 • Ontstaan fotografie/ Evolutietheorie
 • Geloof in de zichtbare dingen
 • Geen verfraaiing
 • Buiten schilderen: Verf in tube!
 • Technische vooruitgang zichtbaar constructies van gebouwen (gietijzer, neostijlen, eclecticisme)
 • Nadruk op politiek
 • Plein air schilderkunst
 • Contrapost houding in beeldhouwkunst

De Salon

 • Groot publiek
 • Mooie verhalen
 • Schoonheid
 • Naakten: academisch verantwoord/ klassiek
 • Academisch verantwoord
 • Kunstkenners

Architectuur 19e eeuw

 • Industriële Revolutie
 • Nieuw materiaal = gietijzer
 • Nieuwe bouwvormen = o.a. stations/ fabriekshallen/ bruggen/ enz.
 • Historicisme (neo-stijlen)/ Eclecticisme

 

Impressionisme (1870-1905)

 • Impressie van moment
 • Licht en kleur van een moment
 • Vluchtige techniek
 • Vormen onbelangrijk
 • Dagelijks leven
 • Plein air schilderen
 • Lichtval
 • Zuivere kleuren
 • Japonisme
 • Dynamisch
 • Expressief

Pointillisme (1884-1905)

 • Af van vluchtigheid van impressionisme
 • Optisch mengen: Kleurstippen naast elkaar (puntjes)
 • Bedachte composities
 • Herstructurering
 • Zuivere kleuren
 • Weergeven van sfeer en lichtval

Postimpressionisme

 • Onrealistisch kleurgebruik
 • Persoonlijke visie van de kunstenaar
 • Afwijzing van impressionisme
 • Kunstenaars gaan opzoek naar nieuwe uitbeeldingsvormen

Symbolisme (1885-1900)

 • Diepere betekenis van de zichtbare dingen
 • Kleur krijgt betekenis
 • Aandacht voor decoratieve element (Japanse prentkunst)
 • Ontdekken van andere beschavingen
 • Ontbreken van schaduwen
 • Verzet tegen filosofische stromingen
 • Schilderen wat werkelijk gebeurd

Modernisme

Jugendstil (1890-1910)

 • Toegepaste kunst (ambachtelijk)
 • Natuurlijke elementen
 • Inspiratie uit middeleeuwen en Japanse kunst
 • Kracht van lijn en kleur
 • Geen massaproductie (kostbare materialen)
 • A-symmetrie/ Zweepslagmotief/ Plantmotieven (decoratief)

Art deco (1910-1940)

 • Toegepaste kunst
 • Geometrische vormen, primaire kleuren, strakke gestroomlijnde vormen
 • Populair bij de nouveaux riches
 • Ambacht en luxe materialen, chique stijl

Expressionisme (1905-1920)

 • Gevoel/ emotie uiten in kleur en vorm
 • Felle kleuren/ weelderige techniek
 • Duits/ Frans (duits heeft wel een doel/expressie maar de fransen zijn het pessimisme zat en vinden vorm en kleur belangrijker)

Duits=der blauwe reiter/die brücke                            frans= fauvisme(wilde beesten)

 • Eerste abstracte kunst
 • Direct karakter
 • Sociale betrokkenheid (begrepen willen worden)
 • Abstrahering
 • Organische vormgeving

Kubisme (1907-1914)

 • Vormen terugbrengen tot geometrie (geometrische vormen)
 • Vormen ontleden en opnieuw ‘in elkaar zetten’
 • Hoekig/ Vereenvoudiging van kleur
 • Andere voorwerpen gebruiken (bijv. Krant)
 • Assemblage (Samenvoegen van materialen tot nieuwe ruimtelijke vorm)
 • Geabstraheerde beelden (niet abstract)
 • Verschillende aanzichten worden tegelijkertijd weergegeven
 • Collage en assemblage (assemblage is de ruimtelijke versie van een collage)
 • Zoeken naar essentie

Futurisme (1909-1916)

 • Vormgeving gericht op toekomst
 • Vernietiging van het ‘oude’
 • Snelheid/ Techniek/ Lawaai/ Beweging (moderniteit)
 • Beweging en herhaling
 • Verheerlijking van oorlog (ze vonden de maatschappij nu niet goed)
 • Kubistische fragmentering
 • Dynamiek, harde vormen en kleuren, kleurcontrasten

De Stijl (1917-1931)

 • Streven naar universele kunstvorm (tijdens WOI geen contact met buitenlandse kunstenaars, daarom nu tijdschrift de stijl)
 • Zoeken naar essentie van vorm (essentie van alles om ons heen)
 • Rechte lijnen/ Primaire kleuren

Constructivisme (1917-1924)

 • n.a.v. Russische revolutie samenleving opnieuw vormgeven, dagelijks leven vormgeven
 • Vooruitgang/ Geometrie/ Geen persoonlijkheid/ helder/ transparant/
 • Politieke werken (functionele beelden) (affiches)
 • Abstrahering
 • Gebruik van grafische en fotografische middelen
 • Officiële kunstvorm van de Russische revolutie

Functionalisme in architectuur (vanaf 1900)

 • Vorm volgt functie/ Constructie gevolgd (zuiverheid van vorm en constructie)
 • Skeletbouw
 • Functionaliteit belangrijker dan decoratie (overbodige versieringen weggelaten)
 • Sober
 • Constructie is zichtbaar aan de buitenzijde
 • Streven naar betaalbare woningen en sociale vooruitgang

Bauhaus (1919-1933)

 • Opleidingsinstituut (Functionele vormgeving)
 • Verschillende disciplines samengevoegd
 • Sobere/ strakke vormgeving, heldere constructies en functionele vormgeving
 • Gebruik van vliesgevel
 • Samensmelting kunst, ambacht en techniek
 • Invloeden van Stijl en constructivisme
 • Gladde zakelijke vormgeving in architectuur

Dada (1916-1923)

 • Anti-kunst/ Anarchistisch
 • Discussie uitlokken: Wat is kunst? (afwijzing van schoonheid en ordening
 • Ready-made/ Collage/ Toeval/ fotomontage/ assemblage/spot/ absurditeit
 • Geen kunstvorm maar leefstijl
 • Object trouves, ready made
 • Absurde voorstellingen, chaotische vormgeving en onconventionele technieken
 • Spot, drijvend

Surrealisme (vanaf 1924)

 • Droomwerkelijkheid/ Onderbewuste/ absurde/ onwerkelijke
 • Trompe l’oeil schilderen (Het oog bedriegend)
 • Automatisch tekenen
 • Dromen en visioenen worden vertaald in figuratieve schilderijen
 • Half abstracte schilderijen gebaseerd op associaties
 • Vervreemding
 • Diepere betekenis

Nieuwe zakelijkheid (1920-1950)

 • Terugkeer naar de werkelijkheid
 • Objectieve weergave van de werkelijkheid
 • Sombere kleuren
 • Raadselachtige lichtinval
 • Sterk accent op de details

Magisch realisme (1920-1959)

 • Nadruk op technische vaardigheden
 • Fotografische weergave taferelen
 • Geheimzinnige sfeer
 • Dromen en visioenen
 • Vervreemding

 

 

 

Kunst na 1945

Amerikaans Abstract Expressionisme (1943-1959)

 • Action Painting (deels abstract, deels figuratief/ actie van het schilderen zelf staat centraal/ emoties/ drippings)
 • Colourfield Painting (werking van kleuren staat centraal/ kleurvalekken/ verzadigde kleuren)
 • Hard edge (onpersoonlijk/ geen handschrift van de kunstenaar zichtbaar/ geometrische vormen/ beperkte kleurschema’s)
 • Cobra (mens en dier als onderwerp/ nadruk op expressiviteit/ vereenvouding/ inspiratie uit kindertekeningen)
 • Materieschilderkunst (abstractie/ bewerkte en aangetaste huid/ uiteenlopende materialen)
 • Samenkomst van verschillende Europese kunstenaars/ stromingen (WOII)
 • Drippings/ Smijten met verf
 • Kleurvlakken
 • Emotie van de kunstenaar
 • Effect op emotie van beschouwer

Pop-art (1955-1970)

 • Populaire kunst (Reactie op diepgang van Abstract Expressionisme)
 • Vooruitgang van massaconsumptie/ luxe (consumptiemaatschappij)
 • Economische vooruitgang na WO II
 • Herkenbaar/ Felle kleuren en contrast kleurgbruik
 • Blow-up/ Zeefdruk/ Collage
 • Combine paintings
 • Onpersoonlijk en afstandelijk
 • Nieuw soort kunst: begrijpelijk, goedkoop, massaproductie, jong, commercieel

Nouveau realisme (1960-1970)

 • Beelden uit dagelijks leven
 • Nadruk op vernietiging en aftakeling
 • Verwerking van afvalmateriaal in kunstwerken
 • Kritische kijk op consumptiemaatschappij
 • Scheiding tussen beeldhouwkunst en schilderkunst vervaagt

CoBrA (1948-1951)

 • Na WO II opzoek naar vernieuwing
 • Inspiratie uit primitieve kunst en kindertekeningen (Onschuld)
 • Eenvoudige vormgeving/ Kleurrijk
 • Copenhagen/ Brussel/ Amsterdam

Foto- of Hyperrealisme (1965-1980)

 • Objectieve weergave van moderne cultuur
 • Alledaagse werkelijkheid
 • Zeer veel detail/ Spiegelingen
 • Levensgrote, levensechte figuren
 • Met behulp van foto’s de werkelijkheid tot in detail weergeven (foto’s krijgen vorm en betekenis/ accenten aanbrengen/ bij kleuren/ montages maken)
 • Beelden uit de consumptiemaatschappij
 • Vervreemding/ objectieve weergave

 

 

Op-Art (1955-1980)

 • Grafische kunstvorm (toepassing van geometrische vormen)
 • Optische illusies/ Gezichtsbedrog
 • Onpersoonlijk/ geen handschrift van de kunstenaar
 • Experimenteren met licht
 • Suggestie van beweging

Postmodernisme architectuur (na 1945)

Modernistische architectuur na WO II

 • Strakke vormgeving
 • Sociale woningbouw, veel hetzelfde, strakke bedrijvenpanden, flats
 • In navolging van Bauhaus

Postmoderne architectuur

 • Vrije/ Speelse vormgeving
 • Vernieuwend
 • Vorm los van functionaliteit
 • Gevarieerd materiaal gebruik
 • Veel kleuren en versieringen
 • Mengeling van verschillende stijlperiodes

Mensvriendelijke architectuur

 • Streven naar een menselijke architectuur
 • Kleinschalige projecten
 • Experimentele woningbouw

Organische architectuur

 • Organische vormgeving
 • Expressief
 • Men streeft naar een vormgeving die het welzijn van de mens bevordert
 • Milieuvriendelijk

Hightech

 • Technische vooruitgang staat centraal
 • De constructie bepaalt de vormgeving van het gebouw
 • De constructie is duidelijk zichtbaar

Deconstructivisme

 • Dynamische vormen
 • Heldere constructies
 • Veel verschillende materialen
 • Chaotische vormgeving

 

Postmodernisme schilder-/beeldhouwkunst (na 1945)

Minimal Art (‘60-’70)

 • “Je ziet wat je ziet”
 • Geen emotie/ Geen persoonlijkheid van de kunstenaar/ abstract
 • Volledige zuiverheid van de kunst
 • Wiskundig/ Eenvoud in kleurgebruik/geometrische vormen/verwijzing naar industriële producten

Conceptual Art (‘60)

 • Idee is belangrijker dan eindproduct
 • Idee is soms het kunstwerk zelf

Land Art

 • Aarde/ natuur wordt zelf het kunstwerk
 • Mens oefent invloed uit op de aarde
 • Vaak vergankelijk/ tijdelijk
 • Natuur wordt gebruikt als beeldend middel
 • Foto, video en tekeningen

Environmental Art

 • Kunstwerk is een omgeving waar de beschouwer letterlijk in kan lopen
 • Beschouwer ervaart het kunstwerk om zich heen
 • Monumentale werken
 • Kunst in opdracht
 • Symboliek

Kinetische kunst

 • Beweging/ abstract

Organische abstracte beeldhouwkunst

 • Abstrahering
 • Organische vormen
 • Inspiratie uit primitieve kunst

 

Happening: Kunstwerk is een gebeurtenis/ op dat moment/ toeschouwer wordt ongevraagd onderdeel van / neemt deel aan het kunstwerk

Performance: Kunstenaar voert iets uit à dat is het kunstwerk. Toeschouwer kijkt alleen toe. Overblijfsel = overblijfsel. Idee centraal/ vergankelijk kunstwerk

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.