Hoofdstuk 9: Vlucht uit het alledaagse

Beoordeling 4
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 2187 woorden
 • 22 april 2015
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Romantiek in de negentiende eeuw

De Romantiek

De romantiek als cultuurbeweging ontstaat tegen het einde van de achttiende eeuw. De omstandigheden van de “gewone mensen” waren namelijk bar en zij wilden ontsnappen uit het alledaagse; naar het verleden en naar exotische culturen. De natuur wordt geïdealiseerd en er is steeds meer aandacht voor gevoel en sentiment. Ook is er steeds meer waardering voor de zelfverwerkelijking van het individu. 

-------

Tegenwoordig bestaat nog steeds de behoefte om voor even alle zegeningen van de vooruitgang te vergeten. Het is romantisch wanneer het verlangen gewekt wordt naar andere tijden en verre oorden: een vlucht uit het alledaagse.

In Münster staat een voorbeeld van een modern romantisch kunstwerk van Ilja Kabakov uit 1997; een soort 15 meter hoge zendmast, die symbool staat voor de onbegrijpelijke technische vooruitgang, maar wanneer je op de grond gaat liggen herontdek je de dingen die je wel begrijpt. Er is dan ook een gedicht te lezen in de mast. Het is een speelse vorm van protest tegen de vooruitgang volgens de kunstenaar.

Gothic revival en Arts & Crafts

Gothic revival is onderdeel van de romantiek en wil zeggen dat men weer belangstelling voor de gotiek, terwijl het in de Renaissance juist als een vreselijke stijl gezien werd.  

-------

Volgens John Ruskin kunnen we veel leren van de gotiek. In “The Stones of Venice” doet hij in tekst en beeld verslag van zijn onderzoek naar de gotiek in Venetië. Volgens Ruskin bestond er een enorme variatie en vernieuwingsdrang in de middeleeuwen, aangezien bouwmeesters zelf mochten beslissen wat ze toe wilden voegen en er geen sprake was van een alwetende architect.

De gothic revival werd ook veroorzaakt doordat onder andere John Ruskin een hekel had aan de machinaal vervaardigde imitaties van vroegere stijlen van die tijd. 

-------

Volgens een aantal critici wordt de slechte kwaliteit van kunst(zinnige voorwerpen) en meubels veroorzaakt door de rolverdeling tussen de bezitlozen die het werk verrichten, en de bezittende klasse voor wie het werk verricht wordt. Socialistische idealen spelen dus een belangrijke rol bij de oprichting van de werkgemeenschap Morris & Company door William Morris. Hij wordt beschouwd als de vader van de Arts & Craftsbeweging, die de scheiding tussen ontwerper en arbeider tegengaat.

Morris heeft twee doelen:

Dit wil je ook lezen:
 • Een betere verdeling van de welvaart en een alternatief bieden voor het geestdodende werk in de fabrieken
 • Het leveren van kwaliteitsproducten

Helaas kunnen alleen rijke burgers de ontwerpen betalen, waardoor de scheiding in smaak en stijl tussen rijke burgers en de brede massa blijft bestaan. 

-------

De Nederlandse Pierre Cuypers heeft dezelfde ideeën als Morris en Ruskin en richt daarom een school op met werkplaats volgens middeleeuws model. Hier worden schilders, beeldhouwers, etc. opgeleid tot echte ambachtslieden die nodig zijn voor de bouw van het Rijksmuseum. Cuypers had namelijk het beste ontwerp en mocht de bouw op zich nemen. In zijn definitieve ontwerp gebruikt hij een eclectische stijl (verschillende stijlen met elkaar vermengd) die elementen uit de vroege Hollandse renaissance mengt met gotische details. Sommigen vinden deze stijl niet nationaal genoeg.

Schilderkunst in de Romantiek

Als gevolg van de verstedelijking groeit in die tijd de waardering voor de woeste natuur. De schilderijen van William Turner zijn daarvan een voorbeeld. Dat natuur het onderwerp is in zijn schilderijen, past niet in de traditie van de academies. Zij schrijven namelijk voor dat landschappen alleen dienen als decor, en niet als onderwerp. 

De tegenstanders van de nieuwe landschapsschilders willen dat de kunst zich vooral richt op het verstand. Bij Turner staat juist gevoel en beleving voorop. 

-------

Een andere belangrijke schilder is John Constable. Zijn schilderij “De Kathedraal van Salisbury” is een voorbeeld van de gothic revival, aangezien de kathedraal van Salisbury wordt afgebeeld. Het is eveneens nog een voorbeeld van een landschapsschilderij, dat geschilderd is toen de meteorologie ontstond. Hierin legt hij vooral de nadruk op de natuur en de wolken, die hij zeer uitgebreid heeft bestudeerd. Hij veracht schilders die dingen toevoegen aan de natuur.

Wel heeft hij onderin het schilderij onopvallend een boer toegevoegd: de kleine mens wordt tegenover de indrukwekkende natuur gezet.

Hij kon dit schilderij van het landschap maken door olieverfschetsen in de natuur te maken en die daarna mee te nemen naar zijn atelier. 

-------

Een andere schilder was Caspar David Friedrich. Hij richtte zich op de innerlijke wereld van de geest en was kenmerkend voor de literaire en schilderkundige romantische beweging in Noord-Duitsland rond 1800. Hij schildert plechtige, poëtische landschappen vol religieuze betekenis en laat slechts de essentie zien.

Hij ziet de natuur als de schaduwen van God. Een goed voorbeeld hiervan is zijn schilderij “Wandelaar boven de zee van wolken” uit 1818.

Opera in de Romantiek

Parijs groeit uit tot de Europese hoofdstad van de opera. Na 1820 bezoekt de steeds rijker wordende middenklasse de theaters op zoek naar sensatie en sentiment.

Hierdoor ontstaat een nieuwe soort opera, die relatief onontwikkeld publiek aan moet spreken.

Het spektakel speelt in een grand opéra dus een even grote rol als de muziek. De libretto’s (teksten) zijn zo geschreven dat iedere mogelijkheid voor ballet, koor en massascènes wordt benut.

De thema’s van dit soort opera’s worden ontleend aan de moderne tijd en de middeleeuwen en dus niet meer aan de oudheid. De manier van uitbeelden is romantisch: kleurrijk en sprookjesachtig, volks en nationalistisch.

Een voorbeeld van een componist van grand opéra is Giacomo Meyerbeer, waarop de componist Wagner, die hierna aan bod komt, kritiek had. 

-------

De componist Georges Bizet van het Parijse theater Opéra Comique schrijft de opera Carmen, waarin een vrouw gedood wordt door haar minnaar. Zo schept hij een typische “femme fatale.”

Het Spaanse decor van deze opera en de muzikale sfeer getuigen van een typisch aspect van de romantiek, het exotisme, ook al is Bizet zelf nooit in Spanje geweest.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De folkloristische dansen in Carmen behoren tot het muzikale realisme.

-------

Der Ring des Nibelungen is een romantische (18 uur durende) opera van de Duitse componist Richard Wagner, die over de tragedie van het menselijk lot gaat en gebaseerd is op Germaanse mythologie en Noorse sagen. Het is tevens een aanklacht tegen de kapitalistische maatschappij van de 19e eeuw.

Twee belangrijke kenmerken van Wagner:

 • Hij beschouwt zijn opera als een Gesamtkunstwerk (vele kunstdisciplines worden samengevoegd) en gooit de bestaande regels van de opera overboord.
 • Hij gebruikt leidmotieven bij zijn personages, dat zijn een soort muzikale “etiketten” die telkens gespeeld worden wanneer een specifiek(e) persoon/zaak/gebeurtenis aan bod komt.

In Bayreuth wordt in opdracht van Wagner een speciaal operagebouw gebouwd dat aan al zijn eisen voldoet en teruggrijpt op het voorbeeld van de klassieke theaters, het Festspielhaus.

Twee belangrijke vernieuwingen in dit gebouw:

 • De orkestbak, waardoor het orkest gedempt wordt en de zangers af en toe zachter kunnen zingen waar dat gewenst is.
 • Er zijn lichteffecten mogelijk doordat het licht van de lessenaars van de musici niet over het toneel verspreid wordt door de orkestbak. 

-------

Nog een voorbeeld van een bekend operagebouw is de Opéra Garnier van de architect Charles Garnier. Hij probeert in zijn ontwerp alle domeinen van kunst samen te smelten. Het vernieuwende aspect van dit theater is de entree met het trappenhuis en de foyer, die het sociale aspect van het theater benadrukt. In die tijd was het “zien en gezien worden” namelijk zeer belangrijk. Het gebouw is dus aangepast aan de gewijzigde functie van het theaterbezoek: de bourgeoisie eist zelfbewust de aandacht op en wil gezien worden.

Muziek in de Romantiek

De muziek van de negentiende-eeuwse symfonische muziek laat twee ontwikkelingen zien:

 • De absolute muziek

Bijvoorbeeld de symfonieën van Johannes Brahms, die net als de klassieke symfonieën op zijn gebouwd uit vier delen. Toch zijn de romantisch in hun harmonische samenklank en hun volle orkestklank.

 • Programmamuziek

Muziek die iets buitenmuzikaals wil uitdrukken. Dit leidt tot het afbreken van de strakke, evenwichtige vormen uit de klassieke periode. Ook wordt de klankkleur belangrijker, dit gaat samen met de technische veranderingen in de instrumentbouw. 

-------

Ook waren er symfonische gedichten (een eendelige voor orkest waaraan een gedicht of verhaal ten grondslag ligt). Een voorbeeld hiervan is “Also sprach Zarathustra” van de componist Richard Strauss. Het geeft een muzikaal commentaar op het prozagedicht van Nietzsche, maar het is geen poging om de ideeën van Nietzsche weer te geven. Strauss gebruikt ze alleen als inspiratiebron voor zijn muzikale verbeelding. 

-------

De grote muzikale sterren uit de 19e eeuw zijn dominante, heroïsche figuren die uitblinken als instrumentale solisten. Een goed voorbeeld hiervan is Niccolò Pafanini, een ontzettend goede viool speler die volle zalen trok. Het publiek vond hem zo goed, dat ze dachten dat hij zijn ziel had verkocht aan de duivel. Het was dus een heel spektakel en Paganini maakte daar zelf ook gebruik van door bijvoorbeeld aparte kleding te dragen.
Hij wilde concurrentie geen kans geven, dus schreef hij zijn muziek vaak slechts in grote lijnen uit. Bovendien haalde hij de muziek altijd snel weer op van de orkestleden. Dit was eigenlijk niet eens nodig, aangezien hij de enige was die goed genoeg was om zijn muziek te spelen. 

-------

Componist Franz Schubert betaalde een hoge prijs voor zijn onwrikbare standpunt dat een kunstenaar zich alleen in volledige artistieke vrijheid kan ontplooien. Zijn lot was armoede, miskenning en een artistiek isolement. Hij streefde ernaar om iedere stemming of gemoedstoestand in een melodie te vertalen. Daarnaast maakt hij bij ieder lied een pianopartij die de juiste snaar weet te raken. 

Hij liet zijn muziek alleen horen in zijn eigen huis voor goede vrienden en kennissen en zong ook zelf de teksten. Zijn bekendste werk is de liederencyclus "Die Winterreise." De muziek ondersteunt precies de weemoed en droefheid van de tekst. Na afloop had men het gevoel zelf uren in de vreselijke kou te hebben gestaan.

Toneel in de Romantiek

Het lichtere vermaak bloeit en de nieuwe rijken komen in grote drommen naar de populaire theaters om te genieten van het melodrama, een spannend verhaal waarin de deugd uiteindelijk het kwaad overwint, met veel overdadige effecten en decors. Tussen de theaters ontstond een concurrentiestrijd in hoogtepunten. 

Ook waren er vaudeville-shows, die bestaan uit verschillende acts. Alles is mogelijk tijdens de show, zolang het maar netjes blijft. Er is geen onderinge samenhang tussen de acts en een nummer mag niet langer dan 10 minuten duren. 

Door de toepassing van elektrisch licht, waren er plots ook vele nieuwe mogelijkheden voor het toneel.

Dans in de Romantiek

In 1832 gaat in Parijs het ballet “De Sylfide” in première, dat wordt gezien als het eerste romantische ballet. Voor het eerst wordt een hoofdrol (die van de sylfide) geheel gedanst op spitzen, waardoor het lijkt alsof de danseres over het podium zweeft.

Een nieuw onderdeel in het romantische ballet is ook het ballet blanc, waarin het sprookjesachtige of bovennatuurlijke wordt uitgebeeld. De danseressen dragen bijvoorbeeld witte tutu’s en er wordt gaslicht gebruikt. 

-------

In de tweede helft van de 19e eeuw is er in Moskou en St. Petersburg sprake van een balletrage. Topchroreografen uit het buitenland worden zelfs aangetrokken om het Russische ballet tot een hoog niveau te brengen. De theaters zitten vol met de welgestelde burgerij en de adel.

--------

Choreograaf Marius Petipa wordt gezien als grondlegger van de Frans-Russische balletstijl.

Hij maakt in samenwerking met de componist Pjotr Tsjaikovsky in 1890 het sprookjesballet “ De schone slaapster.” Het begint met een divertissement (vermaak), namelijk het verjaardagsfeest van Doornroosje, waar ze rozen krijgt van vier prinsen. In dit Rozenadagio moet de ballerina op spitzen dansen.

Hij maakt in samenwerking met de componist Pjotr Tsjaikovsky in 1890 het sprookjesballet “ De schone slaapster.” Het begint met een divertissement (vermaak), namelijk het verjaardagsfeest van Doornroosje, waar ze rozen krijgt van vier prinsen. In dit Rozenadagio moet de ballerina op spitzen dansen.

De amusementswaarde van de choreografie stond voorop en niet het uitbeelden van de handeling en choreografen probeerden met het divertissement het publiek te overdonderen.

Het hoogtepunt van het divertissement, ofwel het vermaak, in dit stuk is de klassieke pas de deux. Dit is een duet tussen twee dansers, de prins en de schone slaapster.

De componist, Tsjaikovsky, benadert dit ballet als een opera waarin muziek en handeling een eenheid vormen. Hij experimenteert ook met leidmotieven.

In dit stuk lijkt alles te kloppen: de betovering, de decors, de dure, prachtige en overdadige kostuums en de muziek.

-------

De wals werd in de 19e eeuw gezien als de dans van het volk. Eerst werd deze dans als onzedelijk beschouwd en werden er zelfs boeken over geschreven, maar in het midden van de negentiende eeuw verandert geleidelijk het karakter van de wals. De melodieën worden langer en het tempo wordt flink opgevoerd.

Conclusie

De Romantiek is dus ontstaan tegen een achtergrond van industrialisatie, toenemende armoede van de arbeider en verstedelijking en is een “vlucht uit het alledaagse.” Soms wordt er bijvoorbeeld naar het verleden gekeken (gothic revival), naar andere landen en culturen (exotisme), naar emoties en het innerlijke of wordt er een sprookjesachtig ballet opgevoerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.