Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Botticelli

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • vwo | 4651 woorden
 • 14 januari 2016
 • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
KCV

KCV SE – Inleiding (Les 1+2)

Italiaanse renaissance: Herontdekking van de klassieke oudheid, vernieuwingen in kunst, cultuur, wetenschap, filosofie en politiek.

 • 14e tot 16e eeuw

 • De renaissance was zowel een breuk met als een voortzetting van de middeleeuwen: de religie bleef wel, maar kreeg een andere plek. Veel meer focus op de mens → humanisme.

 • Secularisatie (verwereldlijking) van de elite gaat minder vanuit de religie, de elite bestaat dus niet meer uit alleen geestelijken.

 • Meer nadruk op het individu in de samenleving, dit was in de middeleeuwen helemaal niet zo.

 • Richt zich op fatsoen, opvoeding en onderwijs.

 • Vóór de renaissance lag macht en religie veel dichter bij elkaar, maar de macht werd verdeelder.

 • In de middeleeuwen werden armoede, contemplatie en kuisheid verheerlijkt, maar in de renaissance werd je juist aangespoord tot het hebben van bezit, genieten en actief meedoen in de samenleving.

 • Er kwam nu een positief mensbeeld, in de middeleeuwen was dit negatief.

 • De middeleeuwen waren vooral gericht op religie en het leven na de dood, maar in de renaissance werd dit veel minder en gingen mensen meer met de dag leven (carpe diem).

 • Middeleeuwen: hiernamaals, passief.

 • Renaissance: zelfontplooiing, actief.

 • Versmelting van het christendom en de oudheid.

Humanisme:

 • Benadrukken individuele vermogen tot zelfontplooiing, met behulp van verstand.

 • Beschouwt de klassieke oudheid als richtlijn, de sleutel tot kennis ligt in de teksten.

 • Patrarca (14e eeuw) was de eerste vertegenwoordiger van het humanisme.

 • Het is een intellectuele stroming.

 • De mens staat centraal en ontwikkelt zich door studie van de Klassieke Oudheid.

 • Humanisten waren christenen.

 • De mens die zichzelf door intensieve studie van teksten uit de oudheid ontwikkeld heeft, kan zijn gedachten goed uitdrukken.

 • Humanisten dachten dat je mensen kan opvoeden door plaatjes/schilderijen, deze theorieën vertellen dat je naast God ook van jezelf moet houden.

Florence (Firenze) als bakermat/middelpunt

In de 15e eeuw was Italië verdeeld in losse rijken/vorstendommen, Florence was er een van. Het was een soort Republiek waar een rijke familie aan de macht was.

Maar waarom was Florence dan het middelpunt van de renaissance?

 • Het was een republiek en stad, een stadstaat.

 • Er was geen rijke hofhouding, maar 1 adelstand.

 • Veel handelaars, vooral in wol, geld en textiel.

 • Ze had 60.000 inwoners.

 • De stad lag gunstig, aan de rivier de Arno.

 • Had een goed klimaat voor kunstenaars.

Sinds 1434 was familie de Medici (bankiers) aan de macht, dankzij een staatsgreep. Ze wilden pronken met hun geld en hierdoor stimuleerden ze de kunst heel erg: door bouwen van het Pallozzi, het laten maken van kunstwerken, etc. Ze stimuleerden de kunst als Mecenassen. Mecenas: er was een non, Maecenas, in de tijd van Augustus (toen werd er ook veel kunst gestimuleerd). Maecenas gaf veel opdrachten aan onder andere Vergilius en Catallus (en nog een naam die ik niet kon lezen). Een mecenas is dus iemand die de kunst en cultuur stimuleert. Familie de Medici:

Cosimo de Medici, 1389-1434, pleegde de staatsgreep, sterft in 1464. (Vader van Lorenzo)

Lorenzo de Medici, 1449-1492, ook wel il Magnifico genoemd, hij gaf de meeste opdrachten.

Lorenzo de Medici:

 • Dure belastingen, want hij hield zelf geld.

 • Veel onrust.

 • Hij was bijna vermoord, maar stierf aan een natuurlijke dood.

 • Hij liet veel mensen vermoorden.

 • Zorgt voor kunstenaars.

 • 1492 gestorven, maar zijn zoon was helemaal geen goede opvolger, dus werd de familie in 1494 verbannen.

Kunst in de middeleeuwen:

 • Weinig emotie, niet realistisch.

 • Grote stap terug, ten opzichte van de oudheid.

 • Dit veranderde weer in de renaissance, er kwam meet contraposto van spier en betere verhoudingen.

 • Dingen worden dus steeds expressiever afgebeeld.

Franciscus van Assisi, 1182-1226, onze huidige paus heet ook zo, want hij nam het op voor de armen en dieren (dierendag). Volgens hem moet je met eerbied omgaan met de natuur zoals je bent geschapen, dus bijvoorbeeld niet voor de lol jagen. Hij legde nadruk op de menselijkheid van Christus, want hij had namelijk een menselijke moeder en hij leed (patiens= Christus met gevoel). Kijk bron 2, hier wordt Christus met veel meer gevoel afgebeeld.

Hij verwerpt de verhevene Christus, triumphans, in de godsdienst. Hij wil niet dat God als intimiderend wordt gezien en vind dat Christus moet worden afgebeeld met emoties, hiervoor had hij inspiratie uit de oudheid.

Klassieke thema’s werden opnieuw populair:

 • Er werden schilderingen teruggevonden, zoals van de drie Gratiën (Bron 4).

 • Het was ook een excuus om vrouwen naakt te mogen schilderen, bijvoorbeeld door Lucas Cranack en Rubens.

Lucas Cranack was een Duitse schilder van onder andere de drie Gratiën, waarin drie vrouwen samen worden afgebeeld.

 • Engelen zijn nooit klassiek, want ze komen uit het christendom. Hetzelfde geldt voor Jezus. De oudheid en het christendom staan duidelijk los van elkaar.

 • Er werden ook veel reliëfs gemaakt, net als in de oudheid, maar dan met christelijke rituelen. Deze leken op de Ara Pacis, uit 14 na Chr., op dit schilderij wordt Augustus met zijn familie afgebeeld (Bron 3). Het is een nationalistisch kunstwerk en er is een altaar van de vrede te zien (minitempel).


 

Sandro Botticelli, 1445-1510 (Bron 5):

 • Leerling van Fra Fillippo Lippi (een beroemde, goede Florence schilder), hij was eerst opgeleid als goudsmid (vanaf 1459), maar vanaf 1462 leerling van Fra Filippo Lippi.

 • Botticelli = bijnaam = vaatje, zijn echte naam was Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi.

 • Hij was een goede leerling en kreeg in 1470 een eigen atelier, dit was bijzonder, want hij was niet van hoge afkomst (vader was leerlooier). self-portrait

 • Hij kreeg de opdracht voor schilderijen voor in de markthal van Florence toen hij 25 was.

 • Zijn schoonheidsideaal staat dicht bij ons huidige schoonheidsideaal.

 • Veel van zijn schilderijen hebben een mythologisch aspect, geen mythologisch verhaal, maar een morele boodschap.

 • Bekende schilderijen: Primavera (1482), Venus en Mars (1483), Geboorte van Venus (1485), Geschiedenis van Lucretia (1504), de Mystieke Geboorte (1500, gaat over Jezus).

 • Gebruikte als een van de eerste de klassieke thema’s in zijn werken, er kwam ruimte voor andere thema’s dan alleen het christelijke geloof.

Veel mensen werden in die tijd losbandiger, de monnik Savonarola (1452-1498) kwam hiertegen in opstand. Hij vroeg de Florentijnen hun bezittingen in te leveren en roept ze ter verantwoording. Hierop liet Botticelli zich inspireren, God moest weer belangrijk worden, daarom komt hij terug op de klassieken. Uiteindelijk komt hij zelf op de brandstapel, lijkverbranding van Savonarola: 23-05-1498.

Savonarola:

 • Radicaal.
 • 1494-1498 machthebber.

 • Voorloper reformatie.

 • Boete preken: in het begin vonden mensen dit prachtig, maar het werd saai en mensen mochten niet meer drinken enz.

 • Vreugdevuren schilderijen van losbandig gedrag (verbranden?). Vreugde want zo werd de wereld verlost. Hij verbrandde schilderijen omdat hij het er niet mee eens was.

 • Ze willen Savonarola weg hebben, dit lukt lang niet, maar uiteindelijk wel. Excommunicatie (opgepakt, gekruist en verbrand), want het is niet in de wil van de kerk.

 • Mensen geloofden hem eerst door zijn voorspellingen.

Belli Magi (Grote koningen, 1475) was het eerste grote werk van Botticelli, Casper-Melchior Balthasar:aanbiddingvandewijzen

 • Botticelli beeldt zichzelf ook af, helemaal rechts vooraan.

 • Hij maakte het in opdracht van Gucsparre del Lama voor de kapel Santa Maria Novella (was een porvenu).

 • Die kapel staat ook afgebeeld.

 • 3 koningen werd op 6 januari nagespeeld, dit werd op een schilderij afgebeeld.

 • Met de aanbidding van de drie koningen vestigt

Botticelli in 1475 definitief zijn naam.

School van Athene:Firenza 01

 • Geschilderd door Rafael.

 • Plato (links) en Aristoteles (rechts).

 • Beeldt de oude wetenschappers af.

 • Voorbeeldend voor de renaissance.

 • Plato wijst naar boven, niet de werkelijkheid. Aristoteles wijst naar voren, de werkelijkheid.

Giotto:Firenza 02

 • De bewening van Christus.

 • Een van de eerste schilderijen die echt emotie toonde.

 • 14e eeuw.

 • Groot verschil met de middeleeuwen: de achtergrond, de engelen, het lichaam van Jezus heeft meer volume, aureool/stralenkrans komt terug, alleen bij heiligen.

 • Kruisafneming.

Masaccio:Firenza 03

 • De cijnspenning (fresco uit 1425).

 • Had relatief al veel perspectief, was de eerste die gebruik maakte van lijnperspectief, dit was een enorme stap.http://www.oneonta.edu/faculty/farberas/arth/Images/110images/sl4images/masaccio_tribmon_orth.jpg

In Florence kon je dus al je eigen mening vormen, er was veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Dom van Florence:

 • Sante Maria del Fiore.

 • Gemodelleerd naar koepels van Romeinen en het patheon in Rome.

De Geboorte van Venus (Les 3)geboortevanvenus

 • Klassieke thema’s door de tijd in Rome.

 • Gemaakt in 1485, geschilderd op linnen (volgens Daan op canvas) in plaats van hout, minder kostbaar.

 • 1,725cm hoog, 278,5cm breed, dus erg groot (Daan: voor op canvas).

 • Gemaakt van eigeel en pigmenten.

 • Tempera: dun en doorzichtig.

 • Tegenwoordig te zien in Florence.

 • Links: Zephir, god van de westenwind, met een nymf waarschijnlijk niet Chloris, want de nimf verzet zich niet/kijkt niet ongelukkig. Ze heet Aura (=briesje).

 • Rechts: godin die lijkt op Flora, bloemenjurk etc. Het is Hora, seizoensgodinnen. Afgebeeld is de Hora van de lente, dus niet Flora.

 • Venus is met schelp afgebeeld, vanwege haar geboorte, Uranos en Gaia zijn haar ouders. Kronos is hun kind, maar hij neemt wraak voor zijn moeder en hakt de penis af. Die gooit hij vervolgens in zee, het sperma bevrucht de zee en Venus ontstaat. In het Grieks heet Venus Aphrodite = geboorte uit schuim.

 • Geboorte op Cyprus.

 • Sinaasappelbomen op de achtergrond en riet op de voorgrond (vallussymbool?).

 • Ander schoonheidsideaal dan ons huidige, tegenwoordig vinden we dunner mooier.

 • Geboorte van Venus wordt verteld in de Homerische hymne (31), er wordt verteld over haar geboorte uit het schuim der zee.

 • De houding van Venus lijkt op die van klassieke beelden, is gebaseerd op Venus Pudica (Romeins, contraposto). De huid komt goed overeen met de Venus pudicus, heeft vaak rossig blonde krullen.

 • De achtergrond is niet zo goed uitgewerkt.

 • Aangetroffen in Villa di Castello: buitenverblijf van familie de Medici in 1490-1527. Ligt rond Florence. Het is in middels open voor publiek en heeft een grote tuin met boompjes in potten.

 • De Venus van Botticelli inspireert nog steeds.

Venus 02 Villa di Castello

Villa di Castello door Giusto Utens , 1599 (1490-1527 in bezit van de Medici)

La Primavera (Les 4)


La Primavera 01

 • La Primavera betekent ‘het voorjaar’.

 • Gemaakt in 1484, ten tijden van de bouw van de Sixtijnse Kapel (inspiratie opgedaan door het werk in de kapel).

 • 2,03m hoog en 3,14m breed, dus een enorm schilderij.

 • Gemaakt op populierenhout met tempera (eierverf).

 • Hangt nu in Florence, hangt boven op de muur, dan zijn de verhoudingen beter.

 • Het hing eerst in een stadsvilla (stadspaleis?) van familie de Medici, eigendom van een neefje van Lorenzo de Medici: Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Het was een huwelijksgeschenk voor die neef. Het hing in de voorkamer van de slaapkamer, samen met een Madonna (Maria met Jezus) en Minerva (Camilla amazone) en de centaur (ook door Botticelli).       

 • De afgebeelde scene is beschreven in Ovidius de Fasti, een feestkalender met verhalen. Dit was een inspiratiebron voor Botticelli. Bij de maand mei staat het volgende verhaal (uit powerpoint): In de maand mei vertelt Flora hoe zij eens de nimf Chloris was. Chloris werd door de windgod Zephyr met geweld tot vrouw genomen omdat hij verliefd op haar was geworden. Later betreurde Zephyr dit en transformeert Chloris tot Flora. Uit de mond van Chloris wellen bloemen op nadat Zephyr zijn levensadem in de mond van Chloris heeft geblazen. Deze bloemen lopen prachtig door in het gewaad van Flora en Flora lijkt hiermee als het ware voort te komen uit Chloris. Deze gift van Zephyr aan Chloris, de transformatie tot Flora, schenkt haar een prachtige tuin, een weerspiegeling van de bloem die ze feitelijk zelf geworden is. Flora staat naast Venus rozenblaadjes rond te strooien, de bloemen van de Goddelijke Liefde.

 • Ook de Rerum Natura was een inspiratiebron (=natuur over dingen), want hierin komen veel figuren voor die ook op het doek staan.

 • Het middelste figuur is dus Venus. Venus spat er uit, door een soort aureool (boog), ze staat in het middel en de vegetatie is afwisselend (sinaasappelbomen, bloemetjes en vruchten). Venus staat rozenblaadjes rond te strooien, een teken van goddelijke liefde. Vanwege de bleomenkrans is Venus een dubbelfunctie met Maria.

 • Flora was ooit de nymf Chloris (3e figuur van rechts met bloemenjurk ) Zephyr, de westenwind had haar als vrouw genomen. Hij kreeg hier spijt van, trouwde met haar en maakte haar Flora, godin van het voorjaar. Zephyr blaast zijn adem in Chloris en er groeien bloemen uit haar mond, rechts op het schilderij is dus een metamorfose te zien. De 2e persoon rechts is dus Chloris en de 3e Flora. Er zijn dus twee fasen van Chloris afgebeeld. De metamorfose van Ovidius is aanwezig.

 • Boven Venus vliegt Cupido, die een liefdespij schiet op Euphrosyne, een van de 3 gratiën (middelste die al naar Mercurius kijkt). Cupido is de zoon van Venus en handelt naar orders van zijn moeder. Hij heeft twee pijlen: een loden die staat voor haat en een gouden die staat voor liefde.

 • Euphrosyne betekent levenslust. Links staat Thalia (opgewektheid) en rechts Aglaia (schoonheid). Dit zijn de belangrijkste wortels van de levenskracht  en dus van ons bestaan. De drie gratiën werden afgebeeld bij feestelijke gebeurtenissen, maar nooit echt individueel.

 • Mercurius staat links en is niet geïnteresseerd in de liefde, hij kijkt naar boven. Hij was boodschapper en onder andere god van de handel. Hij wend zich dus af: homoseksualiteit, keert zich af van vrouwen, vlammetjes in z’n kleren Lorenzo de Medici wil bescherming voor de rest, hij zorgt ook voor mooi weer door middel van eaduceas.

In de Primavera komt liefde overeen, dit was een populair thema om Botticelli’s tijd.

Marcilio Fiscino,1433-1499, had deze visie ook:

 • Humanistische hoffilosoof van de Medici.

 • Combineerde Plato (ideeënwereld) en het Christendom tot een neoplatonisme.

 • Volgens Plato is liefde een oerkracht, dit was tijdens de Chaos.

 • Liefde ishet verlangen naar (geestelijke) schoonheid (het hoogste idee van Plato).

Er zijn twee soorten liefde:

1. Lichamelijke, aardse liefde: passie, verlangen en bezittingen, voor iedereen bereikbaar.

2. Geestelijke, hemelse liefde: gericht op god, een beheersend leven leiden met minder minachtig voor materiële verlangens.

Betreffende liefde en het proces van leven heeft Ficino geschreven:

“Er is één doorgaande aantrekkingskracht, te beginnen met God, gaande naar de wereld, en weer terugkerend naar God. Een aantrekkingskracht in een cirkel, beginnend en eindigend in God zelf. Het schilderij laat deze cirkel in drie gedeelten zien. Het gedeelte van de ziel: de lentewind die in de schoonheid van de aarde blaast zodat het de vegetatie voortbrengt. De Gratiën dansen in blijdschap over de wereld, gezegend door de aanblik van Venus en Cupido richt zijn boog op Euphrosyne die zich reeds aangetrokken voelt door Mercurius. Er is een sterke gewaarwording van beweging van rechts naar links. Muziek is makkelijk te verbeelden als sterke aanwezigheid in de dans van de Gratiën en in de beweging over het canvas.”

Camilla en de Centaur:

La Primavera 08

 • Hing boven La Primavera.

 • Gemaakt in 1482 en 2,07m hoog bij 1,5m breed. Weer met tempera op linnen.

 • Camilla was een amazone, een vrouwenvolk dat niets van mannen moest hebben.

 • Camilla was een strijdster van de Volski.

 • De jurk van Camilla verwijst naar familie de Medici: het wapen er op is het wapen van de familie de Medici, het schilderij was weer in hun opdracht gemaakt. Het wapen heet hellebaard.

 • De gezichtsuitdrukkingen zijn bij Botticelli niet zo goed.

 • Ze heeft olijftakken om zich heen, dit staat voor overwinning (oudheid) en vrede (christendom).

 • Je ziet dat Camilla de Centaur aan zijn haren trekt, omdat hij staat voor het dierlijke in de mens.

 • De amazone staat voor het beheerselijke en de Centaur voor het onbeheerselijke. Het thema is dan ook ‘beheersing van het geestelijke over het lichamelijke.  

Venus en Mars (Les 5)

Venus en Mars 01 Venus en Mars

 • Ongeveer in 1483 gemaakt, tempera op hout, dit was duur omdat het mooi aan elkaar gemaakt moest worden. Ei tempera/eierverf, pigment gebonden met ei.

 • 69cm hoog en 173,5m breed.

 • Gemaakt na de Primavera.

 • Centaurs/Satiers staan voor de dierlijke/moeilijk tembare kant van de mens. De satiers spelen met een lans met schelp en een helm, ze proberen de slapende mens te wekken met een hoorn. Een satier is een fabeldier met bokkenpootjes en hoorntjes, hier hebben ze een klassieke rol, maar normaal zijn ze ADHD. Een satier gaat bijna Mars wakkerblazen. Dit is de eerste keer dat er een satier op een schilderij voorkomt, dat niet uit de oudheid komt.

 • Het schilderij was een huwelijksgeschenk, maar niet voor de Medici voor de Vespucci.

Amerigo Vespucci (1454-1512), naar hem is Amerika vernoemd, kwam ook in deze familie voor. Vespa is wesp in het Italiaans, dit is een woordspeling met het familiewapen van de Vespucci’s. De wespen zijn rechtsboven te vinden, boven het hoofd van Mars.

 • Venus draagt een witte jurk met een parelbroche: dit staat voor kuisheid en maagdelijkheid. Mars heeft geen kleren aan. Venus is wakker en Mars slaapt. Venus werpt een waakzame, serieuze, zorgelijke blik naar Mars. Deze Venus is een hele andere dan in het verhaal van Herodotus, deze is namelijk veel kuiser. Venus was eigenlijk getrouwd met Vulvanus, dus ze deed aan overspel. Venus en Mars hebben dus een geheime relatie, VUlcanus maakte een net over het bed en Venus en Mars werden gevangen. Alle goden werden erbij geroepen en er volgde Homerisch gelach.

 • Venus triomfeert de liefde over Mars, liefde overwint strijd, Mars is niet bij bewustzijn.

 • Er worden mirteplanten afgebeeld, dit verwijst naar Venus.

 • Het schilderij is gebaseerd op een schilderij uit de oudheid, maar helaas wordt daarover slechts verteld en is er geen origineel met een slapende Alexander. Aetion (Oud-Grieks: Ἀετίων) was een Oud-Grieks schilder uit de tweede helft van de 4e eeuw voor christus en hij zou dat schilderij gemaakt hebben. Loukianos schreef over Action, hij beschrijft dat Action dit schilderij geschilderd heeft voor de bruiloft van Alex de Grote en Roxane. In allebei de schilderijen zouden de satiers met de wapens van Alexander spelen. De Satiers bespotten Mars/Alex.

 • Er zijn meerdere schilderijen gemaakt die gebaseerd zijn op de bruiloft van Roxane en Alex (in de oudheid zelf).

 • Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijke liefde overwint immers: overwinning van de geestelijke liefde op de lichamelijke liefde.

 • Rond schilderij = tondo.

Marcilio heeft veel van Plato vertaald en het toegankelijker gemaakt.

Klassieke verhalen: de geschiedenis van Lucretia en de geschiedenis van Verginia (Les 6)

 • Livius: ab urbe Condita (=vooraf de stichting van de stad), geschiedschrijving met ruimte voor sappige verhalen. Levert een rolmodel op van hoe een Romein moet zijn.

 • Tijd van Augustus, pax augusta.

 • Botticelli heeft 2 verhalen gemaakt tot schilderij.

 • Hij krijgt een terugslag van de Medici, ze zijn even niet aan de macht (1494-1512), omdat ze zich steeds dictorialer gingen opstellen. Er werd een gevoel ervaren van bevrijding uit een tirannie daarom deze schilderijen parallel met bepaalde Romeinse periodes.

 • Parallel tussen de 2 schilderijen is het verzet tegen gezag. David (joods) wordt afgebeeld en hij is een gevestigde macht, ook Judith wordt afgebeeld en is ook een gevestigde macht.

De geschiedenis van Lucretia:Verhalen 06 Lucretia

 • Geschilderd op houten panelen, met tempera en olieverf.

 • 1504.

 • 83cm bij 180cm.

 • De essentie voor Botticelli was de arrogantie van een groep machtshebbers (was tegelijkertijd ook aan de macht in Florence), dit is niet zeker maar wel een interpretatie.

 • Eerst vindt de linkse scene plaats, dan de rechtse en dan het midden. Links en rechts zijn eigenlijk binnen, midden is buiten. Het schilderij bevat dus meerdere scènes.

 • Botticelli koppelde het aan zijn eigen verhaal/tijd: beeld middenboven, verbonden aan de geschiedenis van Florence.

 • Verhaal was aan het eind van de koningstijd 753-509 voor Christus, Tarquinius Superbus was de laatste koning en hij was erg wreed. Hij luidt een republiek in, hij wordt afgezet door de dood van Lucretia.

 • Sextus Tarquinius was zijn zoon en hij had ook macht, hij riep de republiek uit. Brutus en Collatinus zaten in legerkamer met het Collatinus verteld overhalen over z’n vrouw Lucretia (loonbeeld van breugd). Zij zat thuis ideaal. (kon niet echt goed deze zin lezen). Sextus zoekt Lucretia als ze alleen is en verkracht haar.

Geschiedenis van Lucretia:

 • Speelt zich af op een scharnierpunt in de Romeinse geschiedenis, van koningschap (Etrusken) naar republiek, na Lucretia wordt de republiek ingesteld. Dit verhaal gaat dus ook over verzet tegen de huidige macht. Het speelt zich af rond 1500 voor Chr, dus eerder dan Verginia.

 • Alle mannen zijn trots op hun vrouwen, er is een f… je, iedereen is trots op zijn vrouw, ze gaan langs bij alle vrouwen, valt best tegen, maar Lucretia zit gewoon wat te spinnen en mooi te zijn. Koningszoon (Sextus) Tarquinius ziet haar en wordt obsessief verliefd op haar. Er is oorlog in het gebied, de man van Lucretia was op oorlog. Tarquinius gaat naar Lucretia toe en wil seks met haar hebben. Lucretia verzet zich, bij bedreigt haar en zegt dat als ze niet met hem slaapt, dat hij haar zal vermooiden en ook een slaaf. Hij zou ze samen neerleggen (eerloos). Lucretia laat zich verkrachten. Als haar man terug komt vertelt ze het, daarna pleegt ze zelfmoord, omdat ze haar eer verloren heeft.

De scènes:

 • 1 (links): Tarquinius overmeestert Lucretia en bedreigt haar. Op het reliëf zie je Jutith, de underdog.

 • 2 (rechts): Lucretia is een slappe vaatdoek, Collatinus komt met vrienden. Lucretia vertelt het verhaal en steekt daarna zichzelf neer.

 • 3 (midden): Lucretia wordt publiekelijk opgebaard, Brutus zweert dat het niet ongewroken kan blijven, koningen werden verdreven. Er kwam een republiek met consuls en senaat. Brutus zet Sextus af en laat hiervoor alle mensen een eed zweren. Op de zuil staat David, hij lijkt op het beeldje Donatello. De overeenkomst met Lucretia is een underdog die hun volk redt.

De geschiedenis van Verginia:

Verhalen 01 Verginia

 • 1504.

 • Tempora en olieverf op hout geschilderd.

 • 85cm bij 165cm, te zien in Boston.

 • De essentie is weer de arrogantie van een groep machthebbers.

 • Meerdere scènes in één plaatje.

 • Speelt zich af in een loggia, een open hal met zuilen.

 • Ten tijden van de republiek werden er 10 mannen aangesteld die alle macht hadden. Appius Claudius was er een van, hij staat helemaal in het midden. Hij wil de macht niet opgeven.

De geschiedenis van Verginia:

 • Het meisje Verginia wordt slachtoffer van het gedrag van de decem viri (Romeinse mannen die korte tijd de macht hadden rond 450 voor Chr.). Appuis Claudius is een van deze tien mannen en probeert Verginia te dwingen met hem te trouwen. Zij wil dit niet, dus hij laat haar ontvoeren, maar ze was al verloofd. Verginia was een fatsoenlijk meisje, haar vader (Verginius) gaat naar Appius Claudius toe en wil Verginia terughebben. Appius Claudius wijst dit verzoek af.

 • De omstanders zien dit gebeuren, zijn het er niet mee eens, Verginia en Verginius vluchten de loggia uit. Ze gaan naar een slagerswinkel en Verginius doodt hier zijn dochter om haar te behoeden voor de eerloosheid van een gedwongen huwelijk. Het volk komt hierop in opstand tegen de decem viri.

De scènes:


fR_KZ89m-BSR5lqxmh378w8rZ3Fe8XWoMdFefpVBypeaQOnaKUKr123YgcZ1bXyv7X8Ib-URBRwGx1aRq8h_AAEOWW7MfuC9BkhTOwcZhD0auw2ob6jOZyByK1EiZyZKBYCNkI30xJP6g_Ga

1: Appius Claudius laat Verginia oppikken en naar haar huis brengen.
2: Mannen wijzen, hij volgt.
3: Waar Verginia staat, haar vader komt.
4: Waar Appius zit.
5: Vader komt (met de rode mantel) en smeekt op Verginius. Appius verbiedt dit.
6: Vader heeft een dolk en steekt zijn dochter neer om de familie te redden en haar afschuwelijke leven te ontzien.
6a: Hij stapt op z’n paard en geeft moed om iets te doen aan Claudius.
7: De mannen zweren ook een eed om Appius af te zetten, vergelijkbaar met wat Brutus deed.

Botticelli als gelovige (Les 7)

Madonna del Magnificat:Venus en Mars 09 Madonna met kind

 • Madonna: Mariabeeld

 • Magnificat: van magnificere (= verheerlijken, prijzen): het boekje in hand, schrijft een vreugdezang nadat ze weet van Jezus in haar buik.

 • 1480-1481.

 • Venus-achtig gezicht, misschien zijn dezelfde modellen gebruikt?

 • De andere mensen in het schilderij zijn Jezus (met granaatappel in zijn hand, de pitten komen al voor in de oudheid) of engelen.

 • Die granaatpitten horen bij het verhaal van Persephone (weet niet of dit belangrijk is, maar dit staat op wikipedia):

Demeter hield geweldig veel van haar dochter en waakte over haar als een moederkloek. Maar toch werd Persephone ontvoerd, juist toen ze bloemen plukte in het veld. Hades, de god van de onderwereld en heerser over dedoden, kwam met paard en wagen op uit een kloof in de schoot van de aarde en trok haar op zijn wagen. Persephone riep om hulp, maar het mocht niet baten: ze verdween met hem in de duisternis.

Demeter stortte zich in een diep verdriet. Na lang gezocht te hebben op aarde ging ze ook de sterrenbeelden af, daar vroeg zij aan Hélice of zij haar dochter niet gezien had. Deze gaf als antwoord dat Helios alles gezien had, en gaf daarna zelf het antwoord al: Persephone is in de onderwereld, bij Hades. Demeter was volkomen machteloos en in haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre winter op aarde en veel mensen leden hongersnood.

Toen het al te erg werd, gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone aan haar moeder terug te geven. Hades stemde toe, maar Persephone moest nog één avondmaal eten en daar at ze zes granaatappelpitjes. Als er eenmaal iets in het dodenrijk is gegeten, kan men niet meer terug. Voor elke pit die ze gegeten had moest Persephone een maand naar hem, naar de liefde terugkeren. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de lente en een deel van de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar moeder was en daarna weer terugging naar de onderwereld, naar Hades. Met Persephone kwam dus elk jaar de lente op aarde, en sprak men van de Anodos van Persephone. De mythe van Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien worden als de Griekse verklaring van het ontstaan en voortduren van de seizoenen.

Madonna della Melagrana:madonnagranaatappel

 • 1435.

 • Jezus heeft weer een granaatappel.

 • Ieder pitje staat symbool voor het lijden van Christus, dus anders dan in de oudheid.

Saint Sebastiaan:

 • Dit was een populair thema.

 • Het is een naakte, jonge man met pijlen in zijn lijf. Een christelijke man die diende in het leger van keizer Diocletianus in de 4e eeuw na Christus. Hij was prefect (voorman) van de Pretoriaanse garde (keizerlijke lijfwachten). Omdat hij christen was besloot de keizer net zo lang pijlen op hem te schieten tot hij dood ging, maar hij ging niet dood (Godswonder). Hij werd uiteindelijk gemarteld. Hij is een soort beschermheilige van de militairen en de pest geworden. De pijlen van Apollo braakten de pest, hij was besloten met die pijlen maar hij genas.


image?w=99&h=105&rev=1&ac=1Sebastian - Rubens

Deze eerste is van sebastian - mantegna

Montegna, gemaakt

in de 15e eeuw.


sebastian - botticelli

image?w=192&h=168&rev=1&ac=1

Aanbidding van de wijzen:aanbiddingvandewijzen

 • 1475.

 • ‘Doorbraakschilderij’, hierdoor kwam Botticelli in oog van de medici.

 • De man in het blauwe gewaad met grijs haar (Gaspare del Lama) was de opdrachtgever.

 • Ook Cosimo de Medici en Lorenzo il Magnificozijn afgebeeld, als 2van de 3 koningen.

 • Het aankijken is geen toeval.

 • 1 van de 3.aanbidding angelico lippi

Er is er ook een gemaakt door Fra Angelico en Filippo Lippi (onderste).


annunciatie - botticelli

Annunciatie:

 • 1489-1490.

 • Annunciatie = aankondigen van de geboorte van Christus.

 • De lelie is het symbool voor kuisheid, Maria, etc.

 • Er zit beweging in het schilderij, bijna aanraking, niet in het midden, maar op de gulden snede.

 • De engel Gabriël is afgebeeld, heeft een halo.

 • Maria kijkt niet heel blij, in tegenspraak met het verhaal van de mognificat.

 • Dit laat zien dat Botticelli ook landschappen kon schilderen, je ziet Florence en de Arno.

 • Leonardo da Vinci heeft ook een annunciatie geschilderd.

Bewening van Christus:bewening

 • Maria in het midden, ze ziet er oud uit: veel ingepakt, weinig vrouwelijk schoon. Dit klopt chronisch gezien wel.

 • Je ziet veel heiligen met een halo en Petrus met een hemelsleutel.

 • Een veel somberder verhaal dan bijvoorbeeld de annunciatie, misschien door het sombere leven toen.

 • Relatief veel negatieve emotie

 • De eerste poging was van Giotto, kijk bij de eerste les. mystiekegeboorte

De mystieke geboorte:

 • 1500.

 • Het oog van Maria is het middelpunt, belangrijk.

 • Gemaakt toen de Medici niet aan de macht waren.

 • Veel hoop in het schilderij: vreugdedans, vastgebonden duivel etc.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.