Griekse Mythen & Sagen Schwab Gustav

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 1069 woorden
  • 24 augustus 2005
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 5
62 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De Trojaanse oorlog. Griekse Mythen & Sagen pagina 224 t/m 267.

Aan het begin stond de tweedracht. Tijdens de bruiloft van Peleus en Thetis kwam Eris, de godin van de tweedracht, onrust stoken. Ze had een appel voor ‘de schoonste’. Tussen drie godinnen ontstond er een strijd maar uiteindelijk kreeg Aphrodite de appel. Zij had Paris de mooiste vrouw belooft, dus ging Paris haar (Helena) bezoeken in Griekenland. Hij nam haar mee naar Troje. Haar echte man werd woest en zette een grote invasie met veel helden op touw.

Van Aulis naar Troje. Alle schepen verzamelden zich op één plaats, maar toen ze weg wilde varen hadden ze een ongunstige wind. De oudste dochter van Agamemnon moest geofferd worden. Uiteindelijk werd ze niet geofferd want de godin was al verzoend door de kweling die Agamemnon onderging. Toen de Grieken aankwamen bij de kust van Troje plunderden ze steden voor voedsel, uiteindelijk kwamen ze aan bij de stad Troje ontstond er een lange, hevige strijd.

Apollo wreekt zijn priester. Tijdens een plundering werd de dochter van de priester Chryses, die een heiligdom van Apollo bediende, ontvoerd door de Grieken. Apollo verhoorde het gebed van de priester en vermoorde veel Grieken d.m.v. zijn pijlen. Agamemnon moest het meisje teruggeven maar eiste in plaats van de dochter van de priester de lievelingsslavin van Achilles op. Er ontstond een ruzie tussen die twee maar uiteindelijk kreeg Agamemnon zijn zin. Achilles trok zich terug uit de strijd omdat Agamemnon hem zo gekwetst had. Toen gingen beide legers elkaar tegemoet.

Twee mannen strijden om Helena. Hector besloot dat een tweekamp moest beslissen wie Helena kreeg. Menelaus en Paris zouden het uitvechten. Tijdens de tweekamp kwam Aphrodite tussen beiden en nam Paris mee omdat hij aan het verliezen was. Weer brak de strijd los.

Hector en Andromache. Hector ging terug naar Troje om zijn vrouw te zien. Toen hij haar vond was ze zeer ongelukkig en wilde ze niet dat Hector terug ging. Maar Hector zei dat hij wel moet en dat heel Troje op hem rekent. Uiteindelijk gaat Hector weer terug naar de strijd.

Achilles blijft onverzoenlijk. De Grieken lijdden veel verliezen en Agamemnon ziet in dat hij Achilles nodig heeft. Odysseus, Aiax en Phoenix moeten Achilles overhalen maar deze blijft verbitterd. Aiax verricht veel heldendaden en door die daden blijven de Grieken stand houden.

Gevecht en dood van Partoclus. Partoclus, de wapenvriend van Achilles, mengde zich in de strijd. Onder zijn leiding verdreven de Myrmidonen de Trojanen tot aan de stad Troje. Partoclus wordt voor de stad vermoord door Hector, nadat Apollo ingegrepen had.

Achilles treurt om zijn vriend. Achilles had heel veel verdriet om zijn vriend. Hij wilde wraak nemen op Hector. Maar eerst moest Partoclus’ lichaam in handen van de Grieken komen, wat een felle strijd op leverde. Achilles schreeuwde naar de Trojanen die zo bang werden dat ze de Grieken die ze achtervolgden lieten gaan.

De verzoende Achilles in goddelijke wapenrusting. Hephaestus had een prachtige wapenuitrusting voor Achilles gemaakt. Achilles riep ale Grieken op om weer aan de strijd te beginnen. De strijd was heftiger dan ooit omdat Achilles weer mee deed.

Achilles en Hector in de beslissende strijd. Alle Trojanen vluchten naar de stad maar Hector bleef buiten en bond de strijd met Achilles aan. Hector werd opeens bang maar door een list ging hij terug naar Achilles die hem uiteindelijk vermoordde.

Gruwelijke wraak. Achilles bond Hector’s lichaam achter zijn wagen en reed terug naar de scheep. Heel Troje rouwde om Hector. Tijdens de begrafenis van Partoclus werd er veel wedstrijden gehouden.

Priamus en Achilles. Priamus wilde graag dat Hector eervol werd begraven en daarom ging hij onder bescherming van de goden naar Achilles. Uiteindelijk mocht Priamus Hector’s lichaam meenemen en werd in Troje zijn begrafenis al voorbereid.

De schone Penthesilea. De Trojanen bleven in de stad totdat er nieuwe hulp kwam. Penthesilea, de koningin van de Amazonen kwam de Trojanen helpen. Ze werd echter al snel vermoord maar had de Trojanen wel moed gegeven.

Achilles’ noodlot voltrekt zich. Achilles had één zwakke plek, zijn enkel. De god Apollo wist dat en uiteindelijk vermoordde Paris Achilles. Aiax en andere Griekse helden moeten een grote strijd voeren om het lichaam van Achilles naar de schepen te kunnen brengen. Voor Achilles wordt de grootste begrafenis ceromonie tot nu toe georganiseerd.

Het harde noodlot van Aiax. Thetis had de oude wapenuitrusting van Achilles aan Odysseus gegeven omdat hij een wedstrijd voor de wapenuitrusting had gewonnen. Aiax was woest op Odysseus, Athene hielp zijn Odysseus. Ze maakte Aiax krankzinning die zichzelf uiteindelijk zo voor schut had gezet dat hij zelfmoord pleegde.

Het houten paard. De Grieken beseften dat ze niet konden winnen maar ook niet verliezen. Daarom hadden ze een list bedacht. Zij zouden een houten paard maken dat via een list in de stad zou komen. Het paard werd gemaakt en de overige Griekse troepen trokken zich terug, de Trojanen waren verbaasd dat de Grieken opeens weg waren.

Laocoons waarschuwing. De Trojanen gingen naar het paard en wisten niet wat ze ermee aan moesten. Toch waren de Trojanen dolblij. De priester Laocoon waarschuwde alle Trojanen nog maar die luisterden niet.

Sinon, meester in de huichelarij. Ze zagen Sinon, de achtergelaten Griek, hij zei dat ze hem wilden offeren en dat hij gevluchte was. Ook zei hij dat hij zich verstopt had tot ze wegvoeren. De Trojanen geloofde wat hij zei en brachten hem naar binnen.

Troje’s ondergang onafwendbaar. Uit het niets kwamen er 2 waterslangen het strand op en deze doodden Laocoön, de priester die het paard verdacht. De Trojanen begonnen het paard binnen de stadsmuren te slepen. Cassandra was de dochter van Priamus. Ze was een waarzegster die dingen vertelde waar niemand iets van geloofde ze waarschuwde de Trojanen nog wel maar ze luisterden niet.

Ondergang zonder erbarmen
Die avond feest vierden de Trojanen feest omdat ze gewonnen hadden na veel wijn vielen ze in slaap. Toen kwamen de Grieken uit het paard en maakten de poort open zodat alle andere Grieken er ook in konden. Er vond een vreselijke slachtpartij plaats. Priamus werd gedood en ook de vrouw van Hector. Veel kinderen werden afgeslacht. Maar Aeneas pakte zijn vader Anchises op zijn schouder en vluchtte ook nog samen met zijn zoon ascanius. Tijdens zijn vlucht werd hij beschermd door Aprhodite, zijn moeder, die vlammen voor hem verdween zodat hij niet gewond raakte. Zo eindigde de oorlog om Troje.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Ondergang zonder erbarmen
Die avond feest vierden de Trojanen feest omdat ze gewonnen hadden na veel wijn vielen ze in slaap. Toen kwamen de Grieken uit het paard en maakten de poort open zodat alle andere Grieken er ook in konden. Er vond een vreselijke slachtpartij plaats. Priamus werd gedood en ook de vrouw van Hector. Veel kinderen werden afgeslacht. Maar Aeneas pakte zijn vader Anchises op zijn schouder en vluchtte ook nog samen met zijn zoon ascanius. Tijdens zijn vlucht werd hij beschermd door Aprhodite, zijn moeder, die vlammen voor hem verdween zodat hij niet gewond raakte. Zo eindigde de oorlog om Troje.

REACTIES

L.

L.

hier een fout: Die avond feest vierden de Trojanen feest omdat ze gewonnen hadden na veel wijn vielen ze in slaap.

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.