Samenvatting Kerkgeschiedenis Hoofdstuk 8 Johannes Calvijn

Beoordeling 10
Foto van Jeanine
 • Samenvatting door Jeanine
 • 2e klas havo | 653 woorden
 • 12 november 2022
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting Kerkgeschiedenis Hoofdstuk 8 Johannes Calvijn

 1. context
 • Huldrich Zwingli werd geboren op 1 januari 1484 in Wildhaus
 • Hij volgde opleiding tot priester
 • In 1506 pastoor in glarius
 • In 1516 werd hij protestant
 • In hetzelfde jaar werd hij pastoor in einsiedeln waar Zwarte Madonna werd vereerd, rond dit beeld zouden er wonderen ontstaan
 • In 1519 werd Zürich Zwingli’s nieuwe standplaats
 • Hij was getrouwd met Anna Reinhart
 • Openbaar gesprek over de leer
 • Het vond plaats in 1523, Zwingli had daarvoor 67 stellingen voor opengesteld waarin stond dat Christus de enige weg tot behoud is.
 • Hij wees het vagevuur, het vasten en het celibaat af, later ook de mis en de beelden in de kerk
 • In 1526 werden Zwingli’s opvattingen veroordeeld
 • Er kwam een burgeroorlog tussen deelstraten van Zwitserland
 • In Duitsland werd in 1529 in Marburg een godsdienstig gehouden
 • In 1531 sneuvelde Zwingli als veldprediker in een veldslag tegen roomse Kantons bij Kappel
 • Zwingli had veel invloed gehad doordata hij voorstander was:
  • Afschaffen van de aflaat
  • Afschaffen van het celibaat
  • Versoberen van de kerkdienst
 • Heinrich bullinger volgde hem op
 1. leven
 • Johannes Calvijn werd op 10 juli 1509 geboren in Noyon en zou priester worden
 • Toen zijn vader overleed ging hij over op de letterstudie. Hij was geïnteresseerd in humanisme
 • Hij had de bijbel in het frans en werd in 1521 als ketter veroordeeld.
 • In 1533 kwam Calvijn tot geloof
 • Op 1 november hield Calvijns vriend Nicolaas Cop een reformatische rede
 • Toen koning Frans 1 het hoorde beval hij dat die vervloekte lutherse sector uitgeroeid moest worden
 • Calvijn en Cop konden zich alleen door een snelle vlucht in veiligheid brengen
 • In 1534 en 1535 leidde Calvijn een zwervend bestaan
 • Calvijn studeerde in deze tijd veel
 • Ook schreef hij een boek. Zo verscheen in 1536 de eerste uitgave van institutie
 • In 1536 was Calvijn op doorreis naar Straatsburg in Genève
 • Hij gaf ook les
 • Bij de verkiezing in 1538 behaalden de tegenstanders van Calvijn de meerderheid
 • Met Pasen in 1538 weigerden Calvijn en Farel om het Heilig Avondmaal te bedienen. De nieuwe raad verbood hun dan het preken. Toen ze het toch deden werden ze verbannen
 • Na zijn verbanning verbleef hij 3 jaar in Straatsburg
 • Hij trouwde met Idelette de Bure
 • Het ging niet goed in Genève. De nieuwe raad kon geen goede leiding geven
 • De raad nodigde Calvijn uit om haar Genève terug te komen. Calvijn wilde niet maar Farel wist hem te overtuigen.
 • Calvijn is 54 jaar geworden. Begin 1564 ging z’n gezondheid snel achteruit
 • 27 mei 1564 kwam zijn einde
 1. werk
 • In de kerkorde staat dat de taak van predikanten is de prediking, het bedienen van de sacramenten
 • Doctoren geven onderwijs voor het opleiden van nieuwe predikanten
 • Ouderlingen vormen met de predikanten de kerkenraad om de kerk te besturen en om toezicht te houden
 • Diakenen zorgden voor de armen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, weduwen en wezen
 • Het Heilige avondmaal (werd 4x per jaar gehouden)
 • Kerk is geen kerk zonder preek, gebeden, avondmaal ( en aalmoezen )
 • Institutie
  • Theocratie: godsregering

Calvijn wilde hervorming en iedereen had zijn eigen taak

 • De kerk als moeder

Gelovigen mochten niet zomaar van de kerk afscheiden. Ware kerk heeft 2 kenmerken: 1 prediking, diensten van de sacramenten

 • Predestinatie : voorbeschikking

Leer over verkiezing en verwending.

God is soeverijn : hij kiest wat hij wil

 • Pelgrim en rentmeester

Pelgrim = iemand die op reis is dus geen eigen woonplaats heeft

Rentmeester = een christen is geen eigenaar, maar een rentmeester

 1. na hem
 • Calvijn betekenis voor de reformatorie is groot geweest.
 • Dit kwam door:
  • Zijn boeken: met name de institutie. Zijn boeken worden nog steeds raadgepleegt.
  • Stichting van de academie: hogeschool ingericht in 1559. Door Calvijns invloed is men later gaan spreken van calvinisme
  • Zijn briefwisseling in heel Europa met theologen meer dan 4000 brieven bewaard gebleven
 1. samenvatting
 • Luther à bloed en lichaam
 • Zwingli à tekenen
 • In de KK drinken ze bloed en eten ze hosti
 • Ze denken dat wanneer ze hosti eten, dat de hosti veranderd in ‘jezus’ lichaam.
 1. wedergeboorte en bekering
 • Het gaat bij iedereen op dezelfde manier. Wedergeboorte is een nieuw hart krijgen à 1 moment waarop god geloof geeft. Bekering is vragen en krijgen à dagelijks

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Jeanine