Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! šŸ˜·šŸ¦ šŸ« We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Godsdienst samenvatting H4

Machtigste paus => Innocentius III (1198-1216). Innocentius III was een felle bestrijder van ketters (afwijken van het officiële christelijk geloof) stamt af van Katharen (geen acceptatie van de macht van de paus). Inquisitie => een kerkelijke rechtbank voor ketters. Paus Gregorius VII (1073-1085) => ontstaan van plannen voor kruistochten. 1e kruistocht => 1095 (bevrijding van de heilige plaatsen). In totaal 8 officiële kruistochten o.a. een Kinderkruistocht. Later ontstonden er lekenbewegingen => zij wilde het voorbeeld van Jezus volgen zonder macht en rijkdom van de paus => 1175 “de armen van Lyon” => oprichter Petrus Waldes => zij werden ook wel Waldenzen genoemd. Franciscus, werd ziek en kreeg een visioen en wijdde zich toen toe aan het christelijk geloof. Minderbroeders => Franciscanen => solidariteit, vrede en eerbied voor de schepping. Ondanks dat er veel groepen in opstand kwamen tegen de paus veranderde er niet veel in de kerk. De leider van een monnikengemeenschap heet een abt en bij een nonnengemeenschap een abdis. Gemeenschappen zoals => De Trappisten, de Dominicanen en de Jezuïeten. In de 16e eeuw kwam er een nieuw menselijk beeld op het geloof => Humanisme (zich niet beroepen op goddelijke openbaring maar vertrouwen op verstandelijke vermogen van de mens, het leven hier en nu). Desiderius Erasmus (1469-1536), kwam in conflict met de kerk, omdat hij een humanistische priester was. Erasmus heeft ook een boek hierover geschreven “Lof der Zotheid”. d.m.v. aflaten geloofde de mensen op vermindering of kwijtschelding van het vagevuur. Maarten Luther (1483, Eisleben), op zijn 22ste werd hij monnik. Luther verzette zich tegen de aflaathandel, door zijn 95 stellingen (31 oktober 1517, wittenberg) is Luther heel bekend geworden. Deze dag is uitgeroepen tot hervormingsdag. Luther werd in 1518 in de ban gedaan ook werd Luther vogelvrij verklaard (iedereen mocht hem doden), Luther dook onder en herschreef de bijbel in het Duits (Lutherbible). Luther overleed in 1546. Na zijn dood kwamen er al gauw Lutherkerken op gang, standpunt: gezag van de bijbel staat centraal en niet van de kerkelijke leiders. Johannes Calvijn (1509, Nyon). Calvijn steunde evangelische ideeën en moest daarom vluchtte. Hij overleed in 1564 in Genève. Door de grote ontwikkelingen van de boekdrukkunst werd het evangelie snel verspreid. Toen de republiek onafhankelijk werd van Spanje, werd het protestantisme de heersende religie. 1618 => opdracht om een nieuw nederlandse vertaling van de bijbel te maken, was klaar in 1637. Tussen 1545 en 1563 werd de concilie van Trente opgeroepen om de eenheid in de kerk te herstellen. De aflaathandel werd beperkt en de opleiding van de priesters verbeterd. In Brabant en Limburg sloeg de contraformatie aan, zij zijn op de dag van vandaag voor het grootste deel nog Rooms-katholiek. Johannes XXII besloot tussen 1962-1965 een tweede concilie te organiseren. Hij wou de kerk moderniseren. Jorge Mario Bergoglio is de eerste paus in Zuid-Amerika. Secularisatie => mensen laten zich minder leiden door godsdienstige vormen en volgen meer hun eigen inzichten en belangen.

 

 

Vragen Godsdienst samenvatting

 • Wie was de machtigste paus in de 12e eeuw?
 • Waar was deze paus zeer op tegen?
 • Wat is de inquisitie?
 • Onder welke paus ontstonden de eerste plannen voor een kruistocht?
 • Hoeveel kruistochten zijn er in totaal gehouden?
 • Wat zijn lekenbewegingen?
 • Wat is “de armen van Lyon”?
 • Wie is de oprichter van de armen van Lyon?
 • Hoe werd het volk genoemd onder leiding van de armen van Lyon?
 • Wie is Franciscus?
 • Welke 3 standpunten leefde de Franciscanen na?
 • Hoe heet de leider van een monnikengemeenschap? en van een nonnengemeenschap?
 • Wat is Humanisme?
 • Waarom kwam Desiderius Erasmus in conflict met de kerk?
 • Wat voor boek schreef Erasmus?
 • Wat zijn aflaten?
 • Waar tegen verzette Luther zich?
 • Wanneer is hervormingsdag?
 • Hoe is Maarten Luther bekend geworden?
 • Wat voor standpunten hadden de kerken van Luther?
 • Waarom moest Johannes Calvijn vluchtte?
 • Wat heeft de ontwikkeling van de boekdrukkunst met de verspreiding van het evangelie te maken?
 • Welke religie werd heersend toen de Republiek onafhankelijk werd van Spanje?
 • Wat voor een opdracht kwam er in 1618 door de Staten-Generaal?
 • Waarom werd de concilie van Trente opgeroepen?
 • Waarom besloot Johannes XXII een 2e concilie te openen?
 • Wie is Jorge Mario Bergoglio?
 • Wat is secularisatie?

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.