Vietnam

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 3306 woorden
  • 5 juni 2006
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.6
  • 8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
H1 Koude oorlog en dekolonisatie in Azië en in Vietnam in het bijzonder.

1.1 nieuwe internationale verhoudingen na 1945

Europa verdeeld SU – VS
• SU had Oost-Europeaan bevrijd en des west-europa
• Stalin wilde de Russische grens versterken -> satellietstaten (communistisch)
• In het westen werd door de VS Democratie en kapitalisme opgebouwd.
• VS en SU bleven actief in hun deel wat ze bevrijd hadden
• IJzeren gordijn (muur)


Er ontstaat een koude oorlog tussen VS en SU
-> Toenemend wederzijds wantrouwen
• VS snapt de behoefte aan vrijheid (satellietstaten) van de SU niet. VS denkt de SU de wereld wil overnemen.
• SU snapt de democratische idealen van de democratie niet. SU denkt dat de VS economische overheersing wil.
-> Toenemend aantal conflicten
• Verdeling Europa
• Marshallplan
• Russische blokkade van Berlijn
• Communistische macht overnamen van Tjecho- Slowakije

Kernwapenwedloop
- VS kan atoombommen maken
- SU kan ook atoombommen maken
- Russen maken raketten

Toch in Europa vrede
- wederzijdse afschrikking-> kernwapenwedloop
- Chroestjov aan de macht-> vreedzame coëxistentie

1.2 Vijandbeelden

VS was bang voor de Communistische wereldrevolutie ->
Containmentpolitiek

• Marshallplan
• NAVO

Indammen communistische in vloed in Europa en Azië
• Dekolonisatie in Azië
• China communistische overname door MAO

SU en China zagen de containment politiek als westers imperialisme. Alleen door middel van politieke en economische invloed.

SU probeerde communistische invloed te krijgen in gedekoloniseerde gebieden.

1.3 Dekolonisatie in Zuid- Oost- Azië

Voor de 2e WO waren grote delen van ZO- Azië Koloniën
Verzet en nationalisme kwamen op

Dekolonisatie
SU probeerde greep te krijgen op afhankelijkheids bewegingen-> hopen dat die landen communistisch werden
VS probeerde SU tegen te houden-> hopen dat die landen zich openstellen voor handel en ze willen de democratie promoten.

VS probeert communisme in ZO- Azië tegen te houden
- Economische steun
- Politieke steun -> marionetten regering
- Militaire steun

Eisenhouwer presenteert domino- theorie

1.4 Vietnam onder Frans koloniaal bestuur

In de 2e helft van de 19e eeuw werden, Laos, Cambodja en Vietnam koloniën van Frankrijk.
Om de handel te verbeteren gingen de Fransen de economie verbeteren
- infrastructuur verbeteren
Spoorlijn van Hanoi naar China
- in de Mekong delta bouwden ze dammen en dijken voor nieuwe landbouwgrond (zuiden)
De grond ging naar rijke Vietnamezen.

Sociale gevolgen:
- verbetering op onderwijs en hygiëne
- in steden ontstonden rooms- katholieke elites
- in dorpen waren de groot grondbezitters de elite
- grote kloof tussen de elite, pachtboeren en landarbeiders

Het midden en noorden van Vietnam was minder vruchtbaar en erg bergachtig-> veel verzet tegen het Franse bestuur.
Na misoogst ontstond er een opstand van de boeren

1.5 nationalisme, communisme en dekolonisatie in Vietnam

Ho Chi Minh komt met een voorstel voor meer zelfbeschikkingsrecht maar die wordt niet aangenomen-> Ho Chi Minh zoekt steun bij de communisten
Ho Chi Minh verblijft in Parijs en Moskou
Ho Chi Minh verblijft in China
Ho Chi Minh richt de indochinese communistische partij op
Ho Chi Minh komt weer naar Vietnam en richt de Vietminh op (revolutionaire bond voor de onafhankelijkheid van Vietnam)-> om de japanners te verslaan
Japan is verslagen-> machtsvacuüm in Vietnam-> Ho Chi Minh roept in Hanoi de democratische republiek Vietnam.

Maar Vietnam stond niet sterk
- alleen in het noorden was de vietminh machtig
- DRV werd internationaal nauwelijks erkent
- de Fransen wilde Vietnam weer als kolonie
- Ho Chi Minh had gehoopt dat de VS hen zou steunen maar de VS wilde vriendjes blijven met Frankrijk

De Fransen proberen Vietnam weer in handen te krijgen maar dit lukt helaas niet helemaal
- in het zuiden werd het weer een kolonie
De Fransen stichtten er een staat onder leiding van Bao Dai maar het is nog wel onder Frans toezicht
- guerrilla strijd tegen de Vietminh en de Vietminh wint de strijd bij Diem Phoe

De VS en andere westerse landen wilden de DRV niet erkennen-> Ho Chi Minh zocht steun bij de SU en China-> sturen munitie
VS financierde de koloniale strijd van de fransen
VS stuurt munitie en militaire adviseurs

1.6 Vietnam wordt voorlopig verdeeld in twee staten

Na de slag bij Diem phoe-> akkoorden van Geneve
- Vietnam werd in tweeën gedeeld bij de 17e breedtegraad
- beide delen moesten neutraal zijn (geen hulp van andere landen
- in 1956 verkiezingen en daarna zijn de 2 delen verenigd
Maar VS en Z-Vietnam wilde niet ondertekenen

Gevolgen Geneefse akkoorden
- Fransen en Z- Vietnamese troepen trokken naar het zuiden
- de Vietminh in Z- Vietnam moest de gebieden opgeven
- het noorden werd communistisch
- het zuiden werd door de VS een westers regime

Z-Vietnam en VS wilden geen verkiezingen want die zouden ze dan toch verliezen maar
N-Vietnam hoefde ook geen verkiezingen
- SU wilde vrienden met VS blijven
- China wilde Laos en Cambodja en was bang dat anders Vietnam het ging veroveren

Vietnam veroverd inderdaad Cambodja

H2 Oorlog in een verdeeld Vietnam +/- 1950-1975

2.1 Noord-Vietnam: regime van Ho Chi Minh

Ho Chi Minh roept de democratische republiek Vietnam uit. -> polit buro-> er is maar een partij en die heeft de hoogste functie. De partij regeert de staat
Frankrijk had nog het Noorden maar het platteland was van de vietminh.
De Vienminh ging voorzichtig te werk om de steun van niet communistische vietnamzen te behouden en kapitaal vlucht tegen te gaan.
- de indochinese communistische partij werd de Vietnamese arbeids partij
- privé bezit van grond werd voorlopig toegestaan
- land werd verdeeld van genationaliseerde Franse plantages
- alleen Franse bedrijven werden genationaliseerd

- planeconomie
- begin landhervorming-> klassenstrijd tegen landheren
- collectivisatie van de landbouw
campagne herstel van fouten
begin externe revolutie
N- Vietnamezen infiltreren in Z- Vietnam
Ho Chi Minh route kan nu ook gebruikt worden door vrachtwagen

2.2 Zuid- Vietnam: regime van Ngo Dinh Diem

in Z- Vietnam werd de republiek Vietnam gesticht onder leiding van Bao Dai.
Ngo Dinh Diem wordt minister president en grijpt de macht
De VS geeft economische en politieke steun. Na 1956 helpen ze met geld en militair advies het leger van Z- Vietnam opbouwen

Oppositie partijen werden verboden en op de pers kwam censuur-> veel mensen vonden dat het autoritaire bewind van Ngo Dihn Diem te ver ging
Plattelands bevolking steunt Diem niet
- ze hadden nu grootgrondbezitters en de communisten beloofde gratis grond aan de arme boeren
- Diem richtte versterkte dorpen op zodat de boeren beschermd waren tegen het communisme
• Dan moesten de boeren verhuizen en dan konden ze hun voorouders niet meer eren.
• De boeren konden er beter gecontroleerd worden
• Boeren moesten betalen voor die dorpen
Boeddhisten steunen Diem ook niet
- Diem trok de katholieken voor terwijl de meerderheid boeddhist was
- Boeddhisten werden beperkt in hun vrijheid van godsdienst
- protest werd met geweld onderdrukt
Ook binnen het regime van Diem ontstaat protest
- de minister van buitenlandse zaken trad af en schoor als protest zijn haar kaal als een monnik
- de ambassadeur bij de VN trad af

Vietnam werd een politiestaat in plaats van een democratie

De VS verloor het vertrouwen in Diem en Kennedy gaf toestemming om Diem af te zetten

2.3 Noord en Zuid- Vietnam in het krachtveld van de koude oorlog

Het Zuid- Vietnamese leger functioneerde slecht en kon infiltratie uit het noorden niet voorkomen
Naast oorlog materiaal stuurt Eisenhouwer militaire adviseurs
Kennedy breidt de steun uit naar ongeveer 65 miljoen dollar
144 miljoen dollar
Kennedy vond dat Vietnam het zelf moesten uitvechten maar in de praktijk vochten de Amerikanen steeds meer mee.

Noord Vietnam werd financieel en materieel gesteund door de SU
China steunt N- Vietnam
SU steunde Vietnam eerst heel gering-> vreedzame coëxistentie. Maar later breidde de SU de hulp heel erg uit
- breuk tussen China en SU-> SU was bang dat China te veel invloed kreeg in N- Vietnam
- de verhouding SU en VS verslechterde-> Johnson volgde Kennedy op en Chroesjtjov werd afgezet
ondanks alle hulp van China en de SU vertelde de Vietnamesen nooit wat ze van plan waren
aanval op VS luchtbasis kwam geheel onverwachts voor de SU en China
dit had als gevolg dat N-Vietnam werd gebombardeerd

de oorlog escaleerde in een echte oorlog tegen de zin in van de SU

2.4 uitgangspunten van de Amerikaanse strategie onder president Johnson

Johnson wordt president van de VS
- hij wilde vooral de binnenlandse problemen van de VS oplossen
• Armoede
• Rassentegenstellingen

Great Society
Maar de Great Society koste veel geld en de oorlog in Vietnam kostte ook veel geld dus moest de oorlog maar snel gewonnen worden
De VS kon daardoor 3 dingen doen
1. zich terugtrekken -> gezichtsverlies
2. nucleaire wapens inzetten-> kans op 3e WO
3. gevechtseenheden sturen
De VS had wel uitgangspunten
- zo min mogelijk Amerikaanse slachtoffers
- de oorlog winnen met conventionele (niet nucleaire) wapens
- het oorlogs gebied beperkt houden tot Vietnam
als gevolg van de guerrilla strijd van de Vietcong ontwikkelde de VS de volgende strategieën
- het zuiden moest van het noorden gescheiden worden
- vooral een luchtoorlog
- de VS hielp alleen met de grondoorlog bij de 17e breedtegraad
De oorlog zou een Limited war blijven
- er werden alleen conventionele wapens gebruikt
- het noordelijke deel van Vietnam werd niet gebombardeerd (Hanoi)
- Amerikaanse grondtroepen zouden N-Vietnam niet binnen vallen
- China en VS beloofde elkaar niet aan te vallen

2.5 De Amerikaanse strategie faalt

1e bombardementen op N- Vietnam en 1e grondtroepen naar Vietnam

Tonkin incident-> N-Vietnamese torpedo aanvallen op Amerikaanse marineschepen in de golf van Tonkin

Johnson krijgt toestemming van het congres om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de agressie in ZO-Azie
Operatie rolling thunder-> bombardementen op vliegvelden, bruggen, spoorwegen, olie opslag plekken, elektriciteit centrales
Maar rolling thunder mislukt
- om SU en China niet te provoceren wilde Johnson niet op Hanoi, Haipton en de rode delta bombarderen
- de Ho Chi Minh route kon niet geheel worden gebombardeerd want die liep deels door Laos en Cambodja
Ook de landoorlog mislukt
- het zuid-Vietnamese leger was zwakker dan werd verwacht
- de vietcong onder leiding van Vo Nguyen Giap voerde vooral guerrilla oorlog

de burgerbevolking wordt het grote slachtoffer
- vietcong strijders infiltreerde in versterkte dorpen hierdoor leken zij net gewonen burgers-> deze dorpen werden doelwitten voor de VS
- uit frustratie werden ook gewone dorpen gebombardeerd-> My Lai
- de VS had de steden in Z- Vietnam maar de Vietcong had het platteland-> om operaties zichtbaar te maken gebruikte de VS agent orange

2.6 Het einde van de Amerikaanse interventie in Vietnam

er worden nog meer troepen naar Vietnam gestuurd maar het leger blijft falen
- er was geen duidelijk slagveld dus je kon niet zeggen of je terrein had gewonnen-> body count
- de Amerikaanse soldaten raken gedemoraliseerd door de onvoorspelbaarheid van de aanvallen en het uitzichtloze van de oorlog
- door het lage moreel werd de gevechtskracht minder

Tet Offensief-> Vietcong valt op Z- Vietnamese steden en Amerikaanse basis aan

De VS ziet in dat ze de oorlog niet kunnen winnen
Maar ze zien ook dat de Vietcong niet sterk genoeg was om de oorlog te winnen
Eerste bespreking voor het beëindigen van de oorlog begint
Nixon wordt president van de VS-> Peace with Honor
- Vietnamisering van de oorlog-> gelijktijdig terugtrekken
- hij liet zware bombardementen uitvoeren-> om de Vietnamisering te doen slagen-> de gehele Ho Chi Minh route openleggen, dus ook in Laos en Cambodja
- China en de SU overhalen om zich terug te trekken
Nieuwe vredesbesprekingen. Maar het liep stroef. N- Vietnam wilde pas onderhandelen als de bombardementen stopten
Nixon bezoekt Mao en hij komt tot een besluit om mee te werken aan het beëindigen van de oorlog-> pingpongdiplomatie
Nixon bezoekt de SU
• beëindigd de kernwapenwedloop-> SALT
• VS stelde de SU gunstige handelsvoorwaarden-> graan

SU wilde mee werken aan de Vredesbesprekingen met Vietnam
Maar de vredes onderhandelingen tussen de VS en Vietnam liepen nog steeds erg stroef->
Kerstbombardementen Hanoi en Haiptong werden zwaar getroffen (hij kon dit doen omdat hij de steun van China en de SU had)
10 dagen erna wil Vietnam wel onderhandelen
Le Duc Tho en Kissinger bereiken een vredes overeenkomst
De Parijsse Akkoorden worden ondertekend
- Z en N-Vietnam worden door vrije verkiezingen verenigd
- de VS moet binnen 60 dagen vertrokken zijn
N- Vietnam ondertekende de akkoorden omdat:
- N- Vietnam had door d bombardementen geen lucht verdediging meer
- SU en China adviseerde ertoe
- ze wisten dat de VS dan nooit meer terug zou komen en dus had N- Vietnam vrij spel
in de vredesjaren sneuvelden 51000 Z- Vietnamesen
N- Vietnam veroverd Z- Vietnam en het wordt de socialistische republiek Vietnam

H3 De oorlog, de Vietnamezen en de Amerikaanse militairen

3.1 De oorlog en de Vietnamese samenleving

de VS bombardeerde lange tijd N- Vietnamese gebieden bij de 17e breedtegraad
- er werden ondergrondse scholen, fabrieken en dorpen ingericht
- zaaien, oogsten etc deed men s’nachts
- kinderen en bejaarden werden geëvacueerd en op het platteland verspreidt
- er werden schuilplaatsen (mangaten) gemaakt
- er werden drijfbruggen gemaakt-> overdag onderwater en s’nachts bovenwater
- er waren hulptroepen die de schade herstelden
er was militaire dienstplicht voor jonge mannen en vrouwen hielpen mee in de fabrieken en bedrijven

gevolgen voor Z- Vietnam
- mannen werden gedwongen het leger in te gaan
- boeren moesten naar de versterkte dorpen en werden geregeld beschoten door zowel Z als N- Vietnamese troepen
- een deel sloot zich aan bij de Vietcong
- grote explosie van de groei in steden
- vluchtelingen in kampen vonden geen werk-> hoer en veel misdaad
- 110.000 militairen, 415.000 burgers dood en ½ miljoen gewonden

3.2 gevolgen voor de Amerikaanse militairen in Vietnam

de Amerikaanse militairen kwamen in moeilijke omstandigheden terecht in Vietnam
- de 19 jarigen hadden geen idee wat het te wachten stond
- de guerrilla van de Vietcong was moeilijk te bestrijden, zowel mentaal als materieel.
- ze waren niet voorbereid op de aanblik van de slachtoffers
- het klimaat verzwaarde de omstandigheden

Angst verdriet en frustratie werden op verschillende manieren afgereageerd
- drugs
- rassenhaat
- oorlogs misdaden-> My Lai
- desertie-> vluchten uit het leger voor onbepaalde tijd

H4 Het thuisfront en de oorlog

4.1 De rol van de media

na het sturen van de grondtroepen (1965) raakte de VS echt betrokken bij de oorlog in Vietnam
voor het eerst kon de oorlog versterkt worden met beelden en foto’s
na het Ted Offensief veranderde de houding van de media. Ze werd kritischer. Er ontstonden 2 soorten verslaggevers
1. diegene die het nationale belang van het ondersteunen van de oorlog belangrijk vonden
2. journalisten die het democratische, kritische en onderzoekende van belang vonden

4.2 De rol van de protesten

vooral jongeren keerden zich tegen de oorlog
- baby boomers hadden de 2e WO niet bewust meegemaakt en zagen het gevaar niet
- door de dienstplicht werden ze geconfronteerd met de oorlog waar ze niet achter stonden
op allerlei manieren werd geprotesteerd
- op universiteiten werd over de zin en noodzaak gediscussieerd
- er werden petities vanuit de universiteit gestuurd om de bombardementen te laten stoppen
- oorlogs demonstraties-> Bob Dylan, Joan Baez
- dienst weigeren
• wegens studie 57%
• laten afkeuren
• dienen in de VS of in andere landen 31%
• uitwijken naar het buitenland 2%

4.3 De rol van de politiek

De Amerikaanse republiek hield zich vooral bezig met de binnenlandse politiek in de VS
• rassen tegenstellingen
onder leiding van Martin Luther King demonstreren 200.000 Amerikanen

er was niet echt een parlementaire controle op het Vietnam beleid
- Na de Tonkin resolutie had Johnson de volmacht om zelf beslissingen te nemen betreffende de Vietnam oorlog
- hij wilde de dure oorlog niet ten koste laten gaan voor de Great Society-> probeerde congresleden in persoonlijke gesprekken voor zich te winnen
het congres stemde jaarlijks in met de defensie begroting
- loyaliteit met de president
- loyaliteit met de soldaten in Vietnam
- het vermijden van verdenkingen om soft en communistisch te zijn
- daadwerkelijke angst voor het communisme
veel democraten boden verzet in het congres tegen de Vietnam oorlog. Maar er waren ook voorstanders
- voorstanders van verregaande militaire ingrepen-> haviken
- voorstanders van een politieke oplossing voor Vietnam-> duiven -> senator Fullbright
Fullbrigh leidt een parlementaire hoorzitting die rechtstreeks op TV komt-> laat zien dat ook in de regering grote menings verschillen zijn over het Vietnam beleid
Gevolgen voor de economie
- daling van de dollar koers
- de economische positie van de VS verzwakte en er dreigde een economische recessie-> oorlog en de Great Society onder druk

grote verandering in het Vietnam beleid
- Johnson beëindigd het bombarderen en begint besprekingen met N- Vietnam
- Johnson stelt zich niet opnieuw kandidaat-> weg vrijgemaakt voor ander beleid
- Nixon beloofd
• terugtrekking Amerikaanse militairen
• Vietnamisering
• Eervolle vrede
Verklaring voor de veranderingen
- na het Ted Offensief bleek de strategie niet zo goed-> kwam op losse schroeven te staan
- na het Ted Offensief was de samenleving sterk verdeeld

4.4 Sporen in de binnenlandse politieke verhoudingen in de VS

de media schetste een raar beeld van de politieke leiding in de VS
- verkiezings resultaten bleken invloed te hebben op Johnson zijn besluiten. Hij voelde zich gesterkt door de grote overwinning
- politici namen soms besluiten zonder echte feitelijke argumenten
- de regering had de bevolking misleidt met de Tonkin Resolutie
gevolgen voor de politiek door de media
- veel Amerikaanse burgers vertrouwde de regering niet meer
- War Powers Act-> president mocht niet alles meer doen maar moest overleggen met het congres als hij een militaire actie wilde doen en die actie mocht hoogstens 90 dagen duren

4.5 Sporen in de binnenlandse maatschappelijk verhoudingen

de Vietnam oorlog was een Working Class War
- de rijken konden uitstel vragen wegens studie
- de rijken hadden meer kans op een technische of administratieve functie vanwege hun goede opleiding
- door familie relaties konden rijken ervoor zorgen functies te krijgen waardoor je niet naar Vietnam hoefde

Weinig rijke jongelui in gevechts eenheden

Gevolgen voor de verschillende bevolkingslagen
- er vochten relatief meer zwarten dan blanken in Vietnam
- blanken en zwarten vochten zij aan zij
- soldaten die terug kwamen uit Vietnam werden studiebeurzen aangeboden
- jongeren die dienst hadden geweigerd of gedeserteerd ondervonden moeilijkheden in hun verdere carrière.

4.6 Een nationaal trauma

Vietnam oorlog wordt een nationaal trauma
- het rijkste land ter wereld met het modernste leger had voor het eerst een oorlog ‘verloren’
- de Vietnam oorlog werd voorgelegd als een verdediging voor de westerse waarden als democratie en vrijheid. Maar men begon zich af te vragen of de middelen die de VS gebruikte niet erger waren dan het communisme
- N- Vietnam veroverd gemakkelijk Z- Vietnam
- Vietnam veteranen werden niet als helden onthaald maar als oorlogs misdadigers. Ze voelden zich onbegrepen-> Vietnam Syndroom

verwerking van het trauma
- er werden veel films over de Vietnam oorlog gemaakt
- Vietnam monument onthuld
- de oorlog wordt nog vaak besproken door verschillende groepen

Epiloog, Na het vertrek van de Amerikanen uit Vietnam

N- Vietnam valt Z- Vietnam binnen en veroverd het

Veel Z- vietnamezen vluchten of worden opgesloten in
heropvoeding kamppen

het verenigd Vietnam werd opgebouwd naar het communistische model maar dat koste veel geld
- de Z- Vietnamese economie miste de Amerikaanse aanwezigheid en dollars
- de ontbladerings middelen hadden de plantengroei belemmerd en de bodem ernstig vervuild
- de delta en irrigatie systeem waren ernstig beschadigd door de bombardementen
- overal lagen nog mijnen
- weinig voorzieningen voor de gewonden
- handelsboycot van de VS en andere westerse landen landen
- landbouw werd gecollectiviseerd-> productie daalde
alleen de SU bleef Vietnam economisch steunen

Gorbatsjov aan het bewind
Nguyen Van Linh partijleider in Vietnam
- Doi Moi-> vernieuwing
• Boeren mochten weer voor zichzelf werken
• Kleine particuliere bedrijfjes werden weer toegestaan

- Vietnam ging economisch gezien goed vooruit
- er werd meer rijst geproduceerd
- grote tegenstellingen tussen mensen die wel van de Doi Moi konden profiteren en diegenen die dat niet konden

veto op hulp aan Vietnam weer opgeheven-> weer financiële steun
einde handels embargo
diplomatieke relatie tussen de VS en Vietnam-> Vietnam weer toeristisch voor Amerikanen

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.