Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Tijdbalk Rusland 1917-1941

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 845 woorden
  • 25 maart 2002
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
62 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Chronologische Tijdbalk Rusland (1917-1941)

1917
(7 maart): Grote volksdemonstraties tegen de tsaar en zijn gevolg naar aanleidign van de grote tekorten aan voedsel en eerste levensgoederen
(11 maart): Nicolaas II wordt afgezet en zijn broer weigert de troon, hiermee volgt het einde van de lange tijd Tsaren in Rusland
(12 maart): Twee partijen claimen de macht in Rusland, de ene is het Uitvoerende Comité van de Doema, de navolgers van de Tsaar. De andere was het Socialistische Petrograd Soviet van Soldaten en Arbeiders
(16 maart): Nicolaas II en zijn familie worden geëxecuteerd

(April): Lenin keert terug naar Rusland om de Bolsjewieken aan te voeren en zo de macht over te nemen in Rusland
(10 september) De laatste serieuze actie ondernomen tegen de Bolsjewieken; Generaal Kornilov probeert de “regering” omver te werpen, maar door de medewerking van arbeiders, soldaten en burgers, mislukt deze opstand volledig
(December): Rusland probeert uit de WO I te komen door een verbond te sluiten met de geallieerden, dit komt niet tot stand. Rusland probeert het bij Duitsland en haar bondgenoten, dit lukt wel en er wordt een Staakt-het-vuren akkoord getekend.

1918
(Februari): Omdat Duitsland Polen, Finland en stukken van Rusland had ingenomen en de grens tussen Rusland en Duitsland hierdoor erg dichtbij Petrograd kwam, verhuisde het Kabinet naar Moskou
(Lente): Begin Burgeroorlog, Het Witte Leger wilde de geallieerden steunen en kwam daardoor in opstand tegen de Bolsjewieken, die zichzelf Communisten gingen noemen. Dit leger werd gevormd door oud-officieren en soldaten. Het Rode Leger was het leger van de Communisten en dacht samen te werken met Duitsland. Rusland zag Finland en Polen onafhankelijk worden, maar nam Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië in.

1921
(Maart): Planeconomie wordt ingevoerd onder de naam van NEP; dit houdt in dat de regering de totale productie regelt door middel van vijfjarenplannen. Hierin wordt vermeld waar/hoeveel ieder product er gemaakt moet worden. De levensstandaard verbeterde hierdoor, maar erg blij waren de mensen niet, er moesten lange dagen gemaakt worden en voedsel was duur.

1922
(December): De Burgeroorlog is afgelopen en de twee legers worden tot eenheid gebracht door de USSR (Unie van Socialistische Sovjet Republieken). Deze USSR regeerde nu over het gehele land. Het land ging verder onder de naam, Sovjet-Unie.

1924

(Januari): Lenin sterft, ondanks de kritiek van hem tegen Stalin, volgt Jozef Stalin hem op en blijft tot 1953 aan de macht.
(Februari): De Sovjet-Unie wordt erkend door de wereld, deze probeert nu tot een bondgenootschap te gaan behoren. Dit lukt al erg snel met Engeland en Frankrijk.

1928
Het eerste vijfjarenplan wordt gemaakt met de bedoeling uitgevoerd te worden. Dit plan bevatte industrialisatie en collectivisatie van boerderijen. In maart was 55% van de boerderijen ook daadwerkelijk gecollectiviseerd. Dit werd gedaan om aan de behoeftes aan voedsel van het land te voldoen.

1929
Boeren waren het oneens met de collectivisatie omdat ze te weinig werden betaald door de staat. Ze kwamen in stille opstand: ze doodden vee en plunderde oogsten waardoor het voedseltekort in de zomer van ’29 nog erger werd. Veel boerenfamilies in Oekraïne stierven als gevolg hiervan.

1932
In dit jaar realiseerde Stalin dat het vijfjarenplan geen zin had gehad. Hij zei wel dat het plan in vier jaar, i.p.v. vijf jaar was uitgevoerd, om de burgers toch tevreden te houden. Hierna begon hij wat meer realistischere plannen neer te zetten.

1933
Het tweede vijfjarenplan gaat in (duurt tot 1937) en heeft veel succes, de voedsel- en goederenvoorraden beginnen weer vol te geraken. Het derde en laatste van 1938-1943 mislukt totaal en daarom wordt het vijfjarenplan maar nooit meer gebruikt.

1934

(December): De grote zuiveringen beginnen. Alle tegenstanders van het Communisme worden vermoord of naar strafkampen in Siberië gebracht, zodat er gratis grondstoffen gewonnen konden worden in de mijnen daar. Tezamen met dit werd de NKVD opgericht, de geheime politie, die iedereen die ooit iets tegen het Communisme had gehad of heeft oppakte. Ook mensen zonder id-kaart of iets dergelijks werden zonder schaamte naar kampen vervoerd. Deze periode duurde tot 1938. Ook wel de Grote Terreur genaamd.
In dit jaar werd de Sovjet-Unie ook lid van de Volkenbond om wat meer inspraak te hebben en de oorlog met Duitsland te voorkomen.

1935
De Sovjet-Unie word bongenoot van Tsjecho-Slowakije om sterker tegenover de Duitsers te staan.

1939
(Mei/Augustus): Omdat Stalin ervan overtuigd was dat het Westen Hitler niet zou aanvallen na het Pact van München - dat bepaalde dat de Sudetenduitsers in Tsjecho-Slowakije bij Duitsland behoorden – maakte hij ook een non-agressie pact met Duitsland. Daarin stond dat Duitsland en de Sovjet-Unie elkaar niet zouden aanvallen.
(September): Om de Westelijke grenzen te versterken nam de Sovjet-Unie het oostelijke deel van Polen in en Duitsland het westelijke deel. Het viel hierna ook Estland, Litouwen en Letland binnen.


1940
(Maart): Mislukte “Winter Oorlog” tegen Finland. De Sovjet-Unie leidt zware militaire verliezen.
(Juni): Ondanks het gehavende leger neemt de Sovjet-Unie toch Roemenië in en andere delen van de Balkan.
Omdat Hitler weigerde Stalin vrije doorgang te geven in de rest van de Balkan, vreesde Jozef Stalin al dat Hitler niet lang daarna een oorlog zou ontketenen.

1941
(22 Juni): Hitler valt met 180 legioenen Rusland binnen en verovert het totale gebied in de westelijke kant.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.