Tijd van de ontdekkers en hervormers

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 1655 woorden
  • 14 december 2019
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

In de 16 e eeuw begon het mens- en wereldbeeld in Europa drastisch te veranderen. Europeanen breidden hun invloed over de wereld uit. Nederland kwam in opstand tegen Filips II en er ontstond een Nederlandse staat.

 Filips II vertrok in 1559 naar Spanje om van daaruit Nederland te besturen. Hij sprak geen Nederlands of Frans, de taal van de Nederlandse edelen. Filips was een ernstig, enigszins wantrouwig en een diep gelovig mens. Toen hij in 1555 als landsheer werd ingehuldigd zou hij de taak van zijn vader Karel V verder voortzetten namelijk de handhaving van het katholieke geloof. Naarmate hij ouder werd ging hij steeds meer als een kloosterling leven. Hij streed overal voor het katholicisme en dus tegen het protestantisme en tegen de Turken. 

tijdvak 5

Willem van Oranje

Willem van Oranje daarentegen was een levenslustige en optimistiche man. Willem had zijn kinderjaren doorgebracht op slot Dillenburg in Duitsland waar hij een lutherse opvoeding kreeg. Op zijn 11 erfde hij de titel prins van Oranje, diens bezittingen en veel geld. Maar Karel V had daarbij wel een eis gesteld. Willem van Oranje moest katholiek worden opgevoed aan het Brusselse hof. En dat gebeurde. Hoewel hij tolerant stond tegenover mensen met een ander geloof zou hij zelf toch weer protestant worden.

Een woedende uitroep

Toen Filips II vanuit Vlissingen naar Spanje vertrok ontstond zou er al sprake zijn geweest van onenigheid met betrekking tot de aanwezigheid van Spaanse troepen in de Nederlanden. De onderlinge verhoudingen zouden steeds moeilijker worden.

Tijd van ontdekkers en hervormers.

In dat tijdvak brak de Nederlandse Opstand uit tegen Filips II die er uiteindelijk toe zou leidden dat het losse verband van de 17 gewesten in tweeën werd gescheurd. De zuidelijke Nederlanden bleven onder Spaans gezag en de noordelijke Nederlanden vormden de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Bij dit tijdvak horen namen als Columbus, Erasmus, Luther, Michelangelo en Leonardo da Vinci en kwam het erfgoed van de klassieke oudheid in het brandpunt van de belangstelling te staan. In de beeldende kunst en letterkunde brak een nieuwe bloeiperiode aan. Er ontstond een nieuwe geesteshouding waarin de mens centraal stond en niet God. 

Paragraaf 5.1 De renaissance

Deze paragraaf gaat over twee kenmerkende aspecten: het mens en wereldbeeld van de renaissance en de hernieuwde oriëntatie op de klassieke oudheid.

Hoofdzaken in deze paragraaf:

* de ontwikkeling van het mens- en wereldbeeld omstreeks 1500

* de ontwikkeling van het humanisme omstreeks 1500

 

In de 15 e eeuw begon in Italië de Renaissance. Een herbeleving van de oudheid. Humanistische geleerden gingen klassieke teksten bestuderen. Ook in de kunst en literatuur herleefde de oudheid. 

 

Dit wil je ook lezen:

Een nieuwe godsdienst

 

In de Italiaanse stadstaten ontstond in de late Middeleeuwen een machtige bovenlaag van handelaren en bankiers. Om hun toegenomen rijkdom te tonen bouwden ze riante huizen en gaven kunstenaars opdrachten. In die omgeving ontstonden een nieuw mensbeeld, een nieuw wereldbeeld en een nieuw levensgevoel. Men hield de blik niet meer gericht op God en het leven na de dood.  Hun levensmotto veranderde van  'Memento Mori' (gedenk te sterven) naar 'Carpe Diem' (pluk de dag). In het klassieke erfgoed van de Grieken en Romeinen herkenden ze hun eigen op het hier en nu gerichte levenshouding. Ze gingen de Middeleeuwen zien als een donkere tussenperiode. De herleving van oudheid zijn we Renaissance gaan noemen, 'wedergeboorte' van de klassieke oudheid. De Renaissance begon in de 15 e eeuw in Italië en verspreidde zich vanaf 1500 over de rest van Europa. Het begin van de vroegmoderne tijd.

 

Het humanisme

 

Humanistische geleerden lazen en verklaarden klassieke teksten. De humanistische geleerden wilden de denkwereld van de klassieke auteurs begrijpen zoals ze echt waren geweest, los van het christendom. Ze probeerden de teksten in de originele staat te herstellen en voorzagen ze van uitleg. De Turkse verovering van Constantinopel in 1453 gaf het humanisme een extra impuls. Aanvankelijk was het humanisme vooral een beweging van geleerden. Maar op den duur ging het lezen van klassieke teksten bij de opleiding van de hogere burgerij horen. Het nieuwe opvoedingsideaal was een verstandig en mondig individu met een ontwikkeling op verschillende terreinen. Zo iemand was bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. 

 

Verspreiding over Europa

Erasmus was een belangrijke humanist in Rotterdam. Hij probeerde een christelijk humanisme te bereiken. Door bestudering en vertaling van oude teksten werd het christendom verdiept en gezuiverd. Ook werd daardoor het natuurwetenschappelijk denken gestimuleerd. Copernicus was in de 16 e eeuw zo'n wetenschapper die een wiskundig model ontwierp waarbij niet de aarde maar de zon als het middelpunt van ons zonnestelsel werd gezien. Het wereldbeeld veranderde definitief.

 

Klassieke kunst als voorbeeld

 

Ook in de beeldende kunst wilden kunstenaars de werkelijkheid zo echt mogelijk weergeven. Met lijnen, kleuren en schaduwen brachten ze diepte aan in hun schilderingen. Men maakte niet alleen Bijbelse voorstellingen maar ook portretten, landschappen en mythologische figuren. De werken van Michelangelo zijn daar een voorbeeld van. Zoals zijn schilderingen in de Sixtijnse kapel in het pauselijke paleis van Vaticaanstad, waarbij de figuren trots hun lichaam tonen. Deze aandacht voor het lichamelijke zou in de Middeleeuwen ongepast zijn gevonden.

 

Paragraaf 5.2 De Europese expansie

 

early civalisations

 

Deze paragraaf gaat over het kenmerkende aspect: het begin van de Europese expansie overzee.

 

Hoofdzaken in deze paragraaf:

 

* oorzaken van de Europese expansie

* het verloop van de expansie in de 15 e en 16 e eeuw 

 

 Het waren de Portugezen en Spanjaarden die als eersten in de 15 e eeuw de kusten van Afrika, Azië en Amerika verkenden.  Naar Azië vooral voor de specerijen. Aan het einde van de 16 e eeuw gingen ook Nederlanders, Engelsen en Fransen op ontdekkingsreis.

 

Verre werelddelen

 

In de 15 e eeuw was het grootste deel van de aarde onbekend gebied. Europeanen wisten in die tijd nog niet van het bestaan van Australië en Amerika. Ze kenden wel delen van het Midden-Oosten en van de noordkust van Afrika. Europeanen wilden graag naar China en Indië omdat oosterse producten zoals zijde en specerijen gewild waren. Door de vele tussenhandelaren was oosterse koopwaar peperduur. Tot 1453 kwam veel oosterse koopwaar via Constantinopel binnen. Omdat er veel geld mee te verdienen was zochten Europese handelaren, omdat ze niet over land mochten reizen, een manier om naar het Verre Oosten te reizen. En dat werd een route over zee.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In de 15 e eeuw was het grootste deel van de aarde onbekend gebied. Europeanen wisten in die tijd nog niet van het bestaan van Australië en Amerika. Ze kenden wel delen van het Midden-Oosten en van de noordkust van Afrika. Europeanen wilden graag naar China en Indië omdat oosterse producten zoals zijde en specerijen gewild waren. Door de vele tussenhandelaren was oosterse koopwaar peperduur. Tot 1453 kwam veel oosterse koopwaar via Constantinopel binnen. Omdat er veel geld mee te verdienen was zochten Europese handelaren, omdat ze niet over land mochten reizen, een manier om naar het Verre Oosten te reizen. En dat werd een route over zee.

 

Portugezen naar Azië

portugese nederzettingen

 

Portugese nederzettingen rond 1600

 

 

Hendrik de Zeevaarder, zoon van de Portugese koning, stichtte een school voor zeevaarders, waar les werd gegeven in navigatie, astronomie en kaartlezen. Met behulp van gegevens die zeevaarders meebrachten werden kaarten gemaakt die zeer geheim waren. Zo slaagden de Portugezen er in 1488 in, Bartholomeo Diaz, om rond Kaap de Goede Hoop te zeilen en in 1498 bereikte Vasco da Gama India. Vandaar uit drongen de Portugezen in 1510 door in de Indonesische archipel, waaronder de Molukken, waar zeer gewilde specerijen zoals kruidnagel, nootmuskaat en foelie groeiden. Vanuit versterkte handelsposten dreven de Portugezen handel met Chinezen, Japanners en andere Aziatische volken.

 

Spanjaarden naar Amerika

 

columbus

 

Het was Columbus, in Spaanse dienst, die dacht een westelijke route te hebben gevonden naar Indië. Maar door de Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci werd duidelijk dat het een nieuw werelddeel was. Hij noemde het continent Mundus Novus, Latijn voor Nieuwe wereld. Om Vespucci te eren gaf een kaartenmaker in 1507 het continent echter de naam Amerika. 

 

amerika

 

In Midden-Amerika volgden in het voetspoor van de ontdekkers de Spaanse conquistadores (veroveraars). Zo veroverde Hernando Cortis in 1519 het rijk van de Azteken in Mexico en Francisco Pizarro nam in 1530 het Incarijk in Peru in. De Spanjaarden was het vooral te doen om de goud- en zilvervoorraden. Ze vernietigden de Indiaanse samenlevingen en doordat de indianen geen weerstand hadden tegen uit Europa meegebrachte ziekten als pokken en mazelen, stierven ze binnen een eeuw praktisch helemaal uit.

 

Andere Europeanen op weg

 

Engelsen, Fransen en Nederlanders wilden mee profiteren en zochten alternatieve zeeroutes. Dat leidde eind 16 e eeuw tot nieuwe ontdekkingsreizen. Pogingen om via een noordelijke route naar Azië te varen mislukten, zoals onder andere blijkt uit de tocht van de Willem Barentsz, die strandde op Nova Zembla. Het lukte Cornelis Houtman via het zuiden wel om Azië te bereiken. Hij kreeg toestemming van de vorst van Bantam op Java om er peper te kopen.

 

Paragraaf 5.3 De Reformatie

 

Deze paragraaf gaat over het kenmerkende aspect: de splitsing van de kerk in West-Europa.

 

Hoofdzaken in deze paragraaf:

 

* oorzaken van de Reformatie

* het verloop van de Reformatie

* het aandeel van Luther en Calvijn in de Reformatie

 

Erasmus pleitte voor een terugkeer naar het ware geloof. Hij was daarmee een wegbereider voor de Reformatie die Luther in 1517 begon. Na Luther werd Calvijn ook een kerkhervormer. Zo ontstond een scheuring in de christelijke kerk tussen protestanten en katholieken.

 

Het ware geloof

 

Na bestudering va de Latijnse Vulgaat constateerde Erasmus dat deze vol fouten zat en maakte in 1516 een nieuwe vertaling van de Bijbel. In zijn boek 'Lof der Zotheid' dreef Erasmus de spot met bisschoppen, kardinalen en pausen die het slechts om geld en macht zou gaan. Daarom pleitte Erasmus voor een terugkeer naar het ware geloof. Met zijn kritiek op de kerk werd hij een wegbereider van de Reformatie of Hervorming. Zelf bleef hij lid van de kerk van Rome.

 

Luther

 

Al in de Middeleeuwen ergerden mensen zich aan de talrijke mistoestanden in de kerk. Lang kon men de kritiek onderdrukken, maar de hervormingsbeweging onder leiding van Maarten Luther kreeg steeds meer aanhang waardoor er een scheuring ontstond binnen het christendom: de protestanten die met de kerk van Rome braken en de rooms-katholieken die de paus trouw bleven. 

In oktober 1517 verklaarde Luther in 95 stellingen wat er moest veranderen. Vooral de handel in aflaten, men kon met een aflaat een plaats in de hemel verdienen, nam steeds grotere vormen aan. Met de opbrengsten werd onder andere de bouw betaald van de Sint Pieterskerk te Rome.

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.