Televisie en Computer

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 387 woorden
 • 31 mei 2015
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting H10. Televisie en computer10.1 Dekolonisatie
 • 1945: Dekolonisatie: Westerse koloniën werden onafhankelijk
 • 1e golf: Midden-Oosten en Zuidwest-Azië (1945-1953)

 • 2e golf: Afrika (1951-1980)

 • 3e golf: Caribisch gebied (1965-1975)
 • Waarom dekolonisatie na de 2e wereldoorlog?
 • Japan had Zuidoost-Azië veroverd

 • De Koude Oorlog; de koloniën wouden daar niet bij betrokken worden
 • Gevolgen dekolonisatie
 • Politiek: Dictaturen en (burger-)oorlogen

 • Economie: Economische overheersing en uitbuiting door het westen gaat gewoon door (bijv. Shell)

10.2 De Koude Oorlog
 • 1945-1991: De Koude Oorlog: Periode van vijandschap tussen de SU en de VS

 • Vijandbeelden
 • VS -> SU: SU wil communistische wereldrevolutie en kapitalisme weg

 • SU -> VS: VS wil westers imperialisme en communisme weg
 • Ontstaan blokvorming: Tijdens de Koude Oorlog vormen zich twee vijandelijk ideologische tegengestelde blokken

 • Containmentpolitiek: Uitbreiding van het communisme moet voorkomen worden door het in te dammen. Dit gebeurt door middel van economische en militaire sten

 • 1949: China communistisch

 • Wapenwedloop: Race om het sterkste wapenarsenaal te krijgen (atoomwapens)
 • Vergroot de kans op een atoomoorlog
 • Belangrijke conflicten tijdens de Koude Oorlog
 • Berlijn (1947-1989) (blokkade en muur)

 • Koreaoorlog (1950-1953)

 • Cubacrisis (1962)

 • Vietnamoorlog (1945-1973)
 • Einde van de Koude Oorlog
 • Wapenwedloop SU geen geld meer

 • Gorbatsjov: Glasnost en Perestrojka
 • Leidt tot meer vrijheid in Europa

10.3 Welvaart en cultuur
 • 1945-1955: Wederopbouw
 • Periode van schaarste

 • Minister president Willem Drees (1948-1958)
 • Vaststellen lonen en prijzen

 • Bevorderen van de industrialisatie

 • Opbouw van sociale zekerheid; verzorgingsstaat


 • 1955-1973: Ontstaan consumptie maatschappij

 • Groeiende welvaart
 • Toenemend autogebruik

 • Introductie televisie

 • Meer (buitenlandse) vakanties
 • 1973: Oliecrisis: Midden-Oosten verminderd olieproducten naar Europa -> tekort aan olie
 • Einde economische groei
 • Afname industrie
 • Productie naar lage lonen landen

 • Werk wordt geautomatiseerd
 • Vanaf 1995: Informatiemaatschappij: meer werk in de dienstensector en niet meer in de industrie

 • Vanaf 1960: Grote sociale veranderingen
 • Ontkerkelijking en ontzuiling

 • Opkomst van jeugdculturen

 • Individualisering

10.4 De Europese eenwording
 • 1952: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
 • België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië
 • 1957: Europese Economische Gemeenschap (EEG)

 • 1992: Europese Unie (EU)
 • Meer macht voor de Europese Instelling

 • Één Europese munt: Euro
 • 2004: 10 nieuwe lidstaten EU, die eerst communistisch waren

 • 2005: Europese Grondwet afgewezen door Nederland
 • Macht van Europese Instelling gaat ten koste van nationale soevereiniteit

 • Toetreding van armere landen is een bedreiging voor de welvaart

10.5 Pluriforme en multiculturele samenleving
 • Immigratiegolven
 • 1945-1960: Indonesiërs

 • 1960-1965: Gastarbeiders uit Griekenland, Spanje, Italië

 • 1965-1973: Gastarbeiders uit Turkije, Marokko

 • Vanaf 1975: Surinamers

 • Vanaf 1990: vluchtelingen
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.