Televisie en Computer

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 387 woorden
 • 31 mei 2015
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting H10. Televisie en computer

10.1 Dekolonisatie

 • 1945: Dekolonisatie: Westerse koloniën werden onafhankelijk
 • 1e golf: Midden-Oosten en Zuidwest-Azië (1945-1953)
 • 2e golf: Afrika (1951-1980)
 • 3e golf: Caribisch gebied (1965-1975)
 • Waarom dekolonisatie na de 2e wereldoorlog?
 • Japan had Zuidoost-Azië veroverd
 • De Koude Oorlog; de koloniën wouden daar niet bij betrokken worden
 • Gevolgen dekolonisatie
 • Politiek: Dictaturen en (burger-)oorlogen
 • Economie: Economische overheersing en uitbuiting door het westen gaat gewoon door (bijv. Shell)

10.2 De Koude Oorlog

 • 1945-1991: De Koude Oorlog: Periode van vijandschap tussen de SU en de VS
 • Vijandbeelden
 • VS -> SU: SU wil communistische wereldrevolutie en kapitalisme weg
 • SU -> VS: VS wil westers imperialisme en communisme weg
 • Ontstaan blokvorming: Tijdens de Koude Oorlog vormen zich twee vijandelijk ideologische tegengestelde blokken
 • Containmentpolitiek: Uitbreiding van het communisme moet voorkomen worden door het in te dammen. Dit gebeurt door middel van economische en militaire sten
 • 1949: China communistisch
 • Wapenwedloop: Race om het sterkste wapenarsenaal te krijgen (atoomwapens)
 • Vergroot de kans op een atoomoorlog
 • Belangrijke conflicten tijdens de Koude Oorlog
 • Berlijn (1947-1989) (blokkade en muur)
 • Koreaoorlog (1950-1953)
 • Cubacrisis (1962)
 • Vietnamoorlog (1945-1973)
 • Einde van de Koude Oorlog
 • Wapenwedloop SU geen geld meer
 • Gorbatsjov: Glasnost en Perestrojka
 • Leidt tot meer vrijheid in Europa

10.3 Welvaart en cultuur

 • 1945-1955: Wederopbouw
 • Periode van schaarste
 • Minister president Willem Drees (1948-1958)
 • Vaststellen lonen en prijzen
 • Bevorderen van de industrialisatie
 • Opbouw van sociale zekerheid; verzorgingsstaat
 • 1955-1973: Ontstaan consumptie maatschappij
 • Groeiende welvaart
 • Toenemend autogebruik
 • Introductie televisie
 • Meer (buitenlandse) vakanties
 • 1973: Oliecrisis: Midden-Oosten verminderd olieproducten naar Europa -> tekort aan olie
 • Einde economische groei
 • Afname industrie
 • Productie naar lage lonen landen
 • Werk wordt geautomatiseerd
 • Vanaf 1995: Informatiemaatschappij: meer werk in de dienstensector en niet meer in de industrie
 • Vanaf 1960: Grote sociale veranderingen
 • Ontkerkelijking en ontzuiling
 • Opkomst van jeugdculturen
 • Individualisering

10.4 De Europese eenwording

 • 1952: Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
 • België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië
 • 1957: Europese Economische Gemeenschap (EEG)
 • 1992: Europese Unie (EU)
 • Meer macht voor de Europese Instelling
 • Één Europese munt: Euro
 • 2004: 10 nieuwe lidstaten EU, die eerst communistisch waren
 • 2005: Europese Grondwet afgewezen door Nederland
 • Macht van Europese Instelling gaat ten koste van nationale soevereiniteit
 • Toetreding van armere landen is een bedreiging voor de welvaart

10.5 Pluriforme en multiculturele samenleving

 • Immigratiegolven
 • 1945-1960: Indonesiërs
 • 1960-1965: Gastarbeiders uit Griekenland, Spanje, Italië
 • 1965-1973: Gastarbeiders uit Turkije, Marokko
 • Vanaf 1975: Surinamers
 • Vanaf 1990: vluchtelingen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.