Staatsinrichting

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 576 woorden
  • 30 juni 2010
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Geschiedenis Samenvatting Sprekend Verleden - Staatsinrichting

§1
Parlementaire democratie: Regeringsvorm waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest

Politiek: verdeling van macht in een staat

Rechtsstaat: land waarin de rechten plichten van de overheid en de bevolking zijn omschreven in de grond wet

-de overheid houdt zich aan de grondwet en wetten

-onafhankelijke rechters toezien op het naleven van de wetten

Democratie: volk regeert

Kenmerken van een parlementaire democratie:

1-gelijkheid van iedereen voor de wet

2-vrijheid om te denken,geloven,zeggen en schrijven wat men wilt

3-recht op bescherming,privéleven,en bezit

4-vrije verkiezingen in een twee- of meer- partijenstelsel

5-Bereidheid om compromissen te sluiten en rekening te houden met groepen die in de minderheid zijn

6-vertrouwen van de bevolking in de parlementaire democratie

7-recht op een menswaardig bestaan

2-in een democratie wordt er van uitgegaan dat de burgers zich een oordeel kunnen vormen over wat er in de staat gebeurt. Daarvoor 3 zaken:

-de vrijheid van journalisten nieuws te verzamelen en de bevolking in te lichten zonder censuur

-niet vooroordelen en ter zake kundig te informeren

-gelijke kansen en vrijheid van meningsuiting

5-Coalitie: Partijen die samen een regering vormen

Oppositiepartijen: partijen die niet deelnemen aan de regering

Compromissen: afspraken waarbij ieder wat toegeeft

6-Vertrouwen kan op verschillende manieren blijken:

-politiek volgen via tv radio en krant

- stemmen verkiesbaar stellen enz.

§2
Wetgevende macht: Deze macht bepaalt de inhoud van de wetten en het recht in een land.

Uitvoerende macht: houden zich vooral bezig met vrede sluiten, oorlog voeren, zorg voor de openbare orde, en verdediging van het land.

Rechtelijke macht: de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Contraseign: als een wetsonderwerp is goed gekeurd door de 1e en 2e kamer moet de koningin het ondertekenen vanwege ministeriele verantwoordelijkheid tekenen 1 of meer ministers of staatssecretarissen mee.

Regering (de Kroon): de koningin en de ministers

Ministerraad: daarin zitten alle ministers

Kabinet: ministers en staatssecretarissen

Departement(ministerie): de minister en zijn ambtenaren

§3
Evenredige vertegenwoordiging: alle stemmen worden bij elkaar opgeteld. Dit wordt gedeeld door het aantal zetels

Districtenstelsel: het land wordt verdeeld in kiesdistricten. Per district wordt de persoon afgevaardigd die de meeste stemmen heeft gekregen.

In 1917 werd het evenredige vertegenwoordiging ingevoerd

Fractie: een groep parlementsleden die tot dezelfde partij behoren

Informateur: die moet onderzoeken welk kabinet het beste gevormd kan worden

Kabinetsformateur: die moet een nieuw kabinet vormen

Regeringsverklaring: de hoofdlijnen wat ze willen bereiken

Belangengroepen (pressiegroepen): andere organisaties dan politieke partijen die invloed op het bestuur willen hebben

Verschillen tussen belangengroepen en politieke partijen:

-belangengroepen zijn niet bereid mee te doen aan het besturen van een gemeente,provincie of het land

-belangengroepen komen meestal voor een bepaald belang op

Soorten belangengroepen:

-mensen die in de samenleving dezelfde plaats hebben bijv. vakbonden en mensen organisaties

-mensen die van elkaar verschillen maar samen een bepaald ideaal of belang hebben bijv. milieu- en mensenrechtenverenigingen

-internationale ondernemers

-actiegroepen

-wilde acties die niet door vakbonden zijn georganiseerd bijv. staking

Hoe invloed krijgen:

-belangrijke plaats proberen te krijgen bijv. in de politiek

-door bestuurders laten uitnodigen als officiële gesprekspartner

Hoe kunnen burgers laten blijken wat ze vinden:

-lid zijn politieke partij

-steun geven belangengroep

-mening geven in de media

§4
Er moeten altijd bij de vergadering 76 Kamerleden zijn (2e kamer)

(1e kamer 38)

Het Quorum: de helft + 1

Recht van…

1-Initiatief recht om een wetsonderwerp in te dienen

2-amendement recht om veranderingen in het wetsonderwerp in te dienen

3-interpellatie en vragen ter verantwoording roepen en vragen stellen

4-moties in te dienen van afkeuring of wantrouwen mening geven

5-budget of begroting rijksbegroting keuren

6-enquête recht om onderzoek te doen

De 2e kamer mag al deze rechten gebruiken

De 1e kamer mag ze allemaal gebruiken behalve het recht van amendement en initiatief

REACTIES

S.

S.

Best onduidelijk.
informatie is wel goed.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.