Socialisme

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 812 woorden
  • 9 juni 2004
  • 539 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
539 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Inleiding. Socialisme bestaat in veel landen. Het is geen geloof, want de eerste socialisten geloofden niet in een God. Socialisme is een politiek-maatschappelijke stroming wat ontstaan is in de 19e eeuw. Het heeft vooral te maken met de manier waarop een land wordt geregeerd. Socialisten vinden dat alle mensen gelijk zijn. Iedereen heeft de zelfde rechten Niemand is beter dan iemand anders. De koningin en de minister-president zijn even belangrijk als de bakker of de slager. Volgens socialisten mag er geen verschil zijn tussen rijke en arme mensen. Dat is onrechtvaardig. Als iedereen even hard werkt, moet iedereen ook evenveel krijgen. Of hij nu de baas is van een fabriek of de post rondbrengt. Maar iedereen moet wel werken. Anders krijg je dat sommigen heel hard werken, terwijl anderen lekker luieren en dat is niet eerlijk. Dat kan alleen als er genoeg werk is. Dus socialisten vinden ook dat er werk voor iedereen moet zijn. Ze wilden en willen nog steeds het verschil dat er speelt tussen arm en rijk oplossen. Opkomst van het socialisme. Door de industriële kapitalisme waren er grote veranderingen in de 19e eeuw. Grote uitbreiding, meer fabrieksarbeiders, lage lonen, slechte woningen en werkomstandigheden. Eigenaars van fabrieken en bedrijven werden echter heel rijk. Ongelijke verdeling werd normaal gevonden door de meeste mensen, maar sommigen vonden dat het anders moest. Kapitalisme moest worden vervangen door het socialisme. 19e eeuw veel soorten socialisme maar hadden allemaal één doel: productiemiddelen waren van iedereen. Dan zouden de arbeiders het veel beter krijgen want alles zou verdeeld worden onder iedereen. Belangrijkste stroming van het socialisme is het marxisme, genoemd naar Duitser Karl Marx. Domela Nieuwenhuis was de eerste die een socialistische politieke partij oprichtte. Hij kwam op voor de rechten van arbeiders en publiceerde daar in verschillende tijdschriften over. Na de Frans-Duitse oorlog richtte hij de 'Vredebond' op. In maart 1879 verscheen het eerste nummer van 'Recht voor Allen', een blad dat later spreekbuis werd van de sociaal-democraten. In juli van datzelfde jaar trad hij uit de Kerk, omdat hij het niet eens was met de leiding van de Kerk die vond dat het gedrag van de mensen in zijn gemeente belangrijker was dan de vraag of ze wel genoeg te eten hadden. De bevolking met macht was geen voorstander van het algemeen stemrecht. Al op donderdag 24 februari 1881 hield Domela Nieuwenhuis een lezing in Goes, waarin hij uitgebreid vertelde over zijn plannen, en wat het socialisme in wezen betekenden. De Goesche Courant zei als volgt: ‘Er heerst veel ellende in onze maatschappij en dit is een gevolg daarvan. Dat het kapitaal regeert en de pers helpt mee en is de mond van dat kapitaal geworden’. Maar overal was verzet en een socialistische beweging ontstaan. Dat kwam omdat er voor de armen geen plaats meer in de wereld was, de arme mensen gingen staken. Het volk moest zelf de wetten maken en daarvoor was het nodig dat het volk kiesrecht kreeg. Bezit van grond was een recht voor iedereen, zoals licht en lucht, en niet van een aantal grootkapitalisten.

Argumenten voor het socialisme, en tegen het kapitalisme. Niemand kan serieus volhouden dat het kapitalisme een succesvol systeem is, of dat het echte probleem ligt in een gebrek aan grondstoffen, of dat er teveel mensen zijn die gevoed moeten worden. De stijging van de voedselproductie is gelijk opgegaan met de groei van de bevolking. "De wereld produceert reeds voldoende voedsel om haar bevolking te voeden”.Dat was toen en dat is nu. Mensen gingen met honger naar bed en staan met honger op, niet omdat er een tekort is aan voedsel, maar omdat voedsel en de middelen om voedsel te produceren in de handen zijn van de machthebbers, mensen die niet willen delen. Het socialisme in tegen vecht voor de arme mensen, en zorgt ervoor dat ze eten krijgen. Er is nooit een grotere behoefte geweest aan internationaal socialisme. Zonder het socialisme van de maatschappij is de toekomst van de mensheid in gevaar. Het kapitalisme bood alleen maar meer armoede, onderdrukking en milieurampen. In gewone tijden lijkt het erop dat politici, experts en andere vertegenwoordigers van de rijke de geschiedenis maken. Maar als het kapitalisme ineenstort, dan zijn het de gewone mensen, arbeiders, jongeren en de armen, die dan in de politieke moeten opkomen om te strijden voor veranderingen van hun levensomstandigheden

Slot Het begrip 'socialisme' heeft in de loop van de geschiedenis vele vormen veel verschillende betekenissen gehad. Het bereiken van het socialisme kost oplossingen voor extreem moeilijke problemen. Maar dan hebben de socialisten er ook veel aan gehad. Als dat toen misschien niet was gebeurt leefden wij nu nog wel in een kapitalistisch land. Toen hebben de arme mensen er had voor gestreden om stemrecht te krijgen. Dat is maar goed ook, nou leven veel mensen in een vrij land. We moeten ons wel aan de regels houden, maar daar kunnen zelf mee instemmen.

REACTIES

Y.

Y.

er staan veel spelfouten in en sommige zinne kloppen niet dan is er een woord weggeaten ofzo

15 jaar geleden

M.

M.

het socialisme is geen politieke- maatschappelijke opkomst maar een maatschappelijke opkomst... Dit heb ik nagevraagd bij docent dus het is zeker. verder ben ik zeer tevreden.

17 jaar geleden

T.

T.

bedankt voor het werkstuk ik heb er zelf ook veel aan ik ben nou nog bezig en nou nog hopen dat ik ook een 7.5 haal

18 jaar geleden

K.

K.

thumbs up

5 jaar geleden

E.

E.

Wat is nou precies het probleem waardoor socialisme moeilijk is? hier:
et bereiken van het socialisme kost oplossingen voor extreem moeilijke problemen.

bij het slot de 2e regel, wat zijn de problemen?

12 jaar geleden

K.

K.

hier staat echt zoveel in dat niet klopt, niet in de juiste context staat of compleet uit verband is gerukt.
voorbeeld:
domela nieuwenhuis was de eerste die een NEDERLANDSE socialistische partij oprichte.
voorbeeld 2:
socialisme ontstond uit een menings verschil tussen groepen die het communsime aanhingen(revolutie of democratie als oplossing)

12 jaar geleden

H.

H.

Bedankt! alleen is het niet helemaal waar dat socialisten alle ongelijkheid op willen lossen, dat zijn de communisten. Socialisten willen dat er minder ongelijkheid komt, en dat is wel een verschil.

12 jaar geleden

T.

T.

hier staat heel veel informatie in maar niet wat we nodig hebben.

6 jaar geleden

M.

M.

slecht

6 jaar geleden

E.

E.

In Slowakije was het Socialisme aan de gang maar een groot deel van wat hier staat is niet waar. Ik kan het weten want ik leefde in deze prachtige tijd.

5 jaar geleden

E.

E.

schoin

5 jaar geleden

R.

R.

we hebben nie veel tojd voor de hoaken (hooojik)

5 jaar geleden

H.

H.

desiree, tis echt schoin, ma volgende ker een bitje mender zoggen

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.