Gezocht: vmbo-scholieren uit jaar 3 of 4! Vul deze vragenlijst over het mbo in, en maak kans op een cadeaubon van 25 euro.

Meedoen

Paragraaf 3.4 en 3.5

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 2e klas vwo | 688 woorden
  • 12 juli 2007
  • 7 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.7
  • 7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!
GESCHIEDENIS paragraaf 3.4

Broedertwist:
Oorzaak: de slaven in het zuiden, en het noorden wou de slavernij verbieden
1861: burgeroorlog* tussen Noorden en Zuiden duurden 4jaar
Leger: bestond uit zwarten en blanken de zwarten vochten onder bevel van de blanken
Wat hadden de Noordelijken:
 Gepantserde schepen
 Machine geweren
 Duikboten
 Loopgraven

Noorden en Zuiden waren economisch heel verschillend.
N: industrie, die met invoerheffing beschermd was tegen de concurrentie

Z: landbouw, die waren tegen belastingheffing, bedreigend voor hun handel met andere landen. Het zuiden was ook voor Vrijhandel** en voor de slavernij.

abolitionisten*** die werden steeds sterker
er waren nu 34 staten 11 zuidelijke en 23 noordelijke.
N: federale overheid****
Z: tegen de federale overheid , zij wouden zelf beslissen

1860: Nieuwe president Abraham Lincoln hij wou de slavernij afschaffen.
Z: wouden uit de unie
Z: 1861 stichten ze zelfstandig de confederatie van de Amerikaanse Staten*****
Met een eigen president en een eigen leger.
Maar toen ze met het leger het fort van het federale leger aanvielen, werd het teveel. Lincoln: organiseerde een enorm leger, in het begin van de oorlog waren de confederale in voordeel maar daarna had het noorden : 3x zoveel manschappen, wapenindustrie, spoorwegnet, marine vloot(sloten ze alle havens mee af)
Handel stilgelegd- goed voor de noordelijke zakenlui

De oorlog werd beslist: juli 1863 in de slag bij Gettysburg. Duurde 3 dagen, overwinning: Noorden. Noorden drong het zuiden steeds dieper binnen, maar pas in 1865 gaf het Zuiden zich over. IN 1863 werd de slavernij al afgeschaft. Maar er waren meer problemen die Lincoln en Johnson moesten oplossen zoals :
 Land lag vol puin
 De haat tussen de burgers van het zuiden en het noorden was enorm.

Begrippen
*oorlog tussen burgers van een land
** handelsverkeer zonder beperkende regels en zonder belastingen
***groep mensen in de V.S. die de slavernij wilden verbieden
****overkoepelde regering voor alle staten
*****de naam voor de unie die de zuidelijke statin in 1861 oprichtten.

Paragraaf 3.5

Amerikanen kregen nieuwe stukken grond. Veel Amerikanen dromende van beter leven achter de frontier. Er was veel bevolking dus weinig landbouw. Westen was wel vruchtbaar en er was veel land. Er waren veel redenen naar het westen te gaan :
• Meer werkgelegenheden zoals doktor
• Goudzoekers en handelaren zochten hun geluk
• Protestantse en Katholieken wilden daar indianen bekeren.
• En sommige gingen voor het avontuur
Pioniers’ hadden veel optimisme de groeiende welvaart gaf hun het idee dat zij alles aan konden. Ze wilden hun geloof en levenswijzen verspreiden. Er waren daar weinig mensen dus werd het bestuurd door het bestuur van de unie. Maar waren er 60.000 inwoners dan hadden ze een eigen staat, en mochten ze het zelf gaan besturen.

Johnson deed veel aan de reconstructie’’ elke zuidelijke staat had een tijdelijk bestuur met als leiding een Gouverneur. Er was ook een speciaal bureau voor de voedselverdeling, inrichting ziekenhuizen en onderwijs in de zuidelijke staten. De nieuwe staten mochten zelf regeren als ze zich maar aan amendement 13 hielden : geen slavernij en iedereen moest gelijk behandeld worden.

De V.S. herstelde weer een beetje de zuidelijke staten gingen zelf besturen maar wel binnen de federale grondwet. Maar voor negers werd het er niet veel beter op. Er was te veel verandering en de negers geen kans op invloed uit te oefenen op het bestuur. En het werd hun zo onaangenaam mogelijk gemaakt. De bekendste racisten organisatie was de Ku Klux Klan’’’ ze hadden witte puntmutsen op om niet herkend te worden ze pesten, mishandelden en vermoorden zwarte die voor hun rechten opkwamen.

In het westen werden er enorme landbouw gebieden aangelegd. En het westen bleek de grootste ijzererts gebied op de wereld te zijn ooit. Staal- en voedingsindustrie kwam op gang, er kwamen grote steden, veel werkgelegenheden. Maar zwarten kregen geen werk of de slecht betaalde baantjes, ze moesten in speciale wijken wonen, en werden vaak ontslagen. De rassenhaat was nu niet alleen in het Zuiden maar ook in het Noorden.

Begrippen
‘iemand die baanbrekend werk verricht. De naam voor de kolonisten die de frontier over trokken, verder naar het westen van Amerika de onbekende gebieden in.
‘’de wederopbouw en het herstel van Amerika na de burgeroorlog
‘’’racistische organisatie van blanke Amerikanen. De leden dragen lange witte gewaden en hoge puntmutsen. Ze zijn nog steeds actief.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.