Paragraaf 3.2

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 401 woorden
  • 17 februari 2016
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting geschiedenis §3.2

De NSDAP (de partij van Hitler) kwam in 1933 aan de macht in Duitsland. Daarbij werd Hitler gekozen als leider. Hitler stelde een machtigingswet voor, een machtigingswet is een wet die Hitler alle macht gaf. Het parlement keurde deze wet (onder druk) goed. Duitsland kreeg eigenlijk dus een dictatoriaal regime. Ook werd Duitsland een eenpartijstaat doordat Hitler andere partijen verbood, een eenpartijstaat houdt in dat er maar een politieke partij aan de macht is. Door middel van propaganda wilde Hitler de burgers van Duitsland overtuigen van zijn idealen zoals het Arische ras. De nazi’s waren een totalitaire staat aan het uitbouwen. Voor deze propaganda gebruikten de nazi’s alle media. Er was zelfs een ministerie in propaganda. Hitler werd gezien als de perfecte persoon, persoonsverheerlijking genoemd. Kritiek was verboden. Politieke tegenstanders zoals communisten, werden in concentratiekampen gestopt. In die tijd was antisemitisme niet nieuw. Hitler zorgde ervoor dat joden geen seksuele relaties of huwelijken mochten hebben met niet- joden. De nazi’s hadden een rassenleer, het Arische ras stond bovenaan en de joden onderaan. tijdens de kristallnacht liep het allemaal wat uit de hand. Gebaseerd op de moord op een Duitse ambassadeur staken mensen synagogen in brand en joden werden mishandeld of vermoord. In het geheim had de NSDAP de actie georganiseerd. Tijdens Hitlers regime werd er veel geld gestoken in snelwegen en in het leger. Er kwam ook een dienstplicht. In 1936 liep Hitler zijn legers het Rijnland binnentrekken, wat volgens het Verdrag van Versailles niet mocht. in 1938 werd Ostenrijk bij Duitsland gevoegd. Engeland en Frankrijk protesteerden hiertegen, echter dat maakte niets uit. Engeland en Frankrijk wilden het niet riskeren weer een oorlog te beginnen. Hitler wilde daarna het Duitssprekende deel van Tsjecho-Slowakije hebben, het plaatsje Sudetenland. De regering daarvan wilde dat natuurlijk niet en vroeg om hulp van Frankrijk en Engeland, daar hadden die landen geen zin in. Hitler dreigde met oorlog. Daarom werdt in september 1938 de Conferentie van München georganiseerd, de leiders van Duitsland, Italïe, Engeland en Frankrijk aanwezig. In die tijd leek Italïe op Duitsland qua regime en steunde de Duitsers. De Sovjetunie werd niet uitgenodigd. Hitler kreeg op die conferentie zijn zin, hij mocht Sudetenland inpikken in ruil voor vrede. Echter, maanden daarna bezette hij heel Tsjechïe. Pas toen Duitsland in 1939 Polen binnenviel verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog. WOII was begonnen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.