Paragraaf 3.1

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 341 woorden
  • 22 november 2009
  • 12 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

§3.1 DE OPKOMST VAN DE ISLAM

Kenmerkende aspect: het ontstaan en de verspreiding van de islam.

Inleiding: Mohammed visioen op berg Hira → begin nieuwe godsdienst.

De profeet

Rond 600 Arabische schiereiland grensde aan twee hoogontwikkelde rijken: Perzische en Byzantische rijk. Mekka bekend van Ka'ba (reuzachtige zwarte steen, goden vereren). In 610 Mohammed (wonend in Mekka) visioen op berg Hira, tot zijn dood visioenen. Volgelingen leerden zijn visioenen uit hoofd, schreven ze op in Koran, ontstaan van Islam.

Overeenkomsten met Christendom en Jodendom:
Één almachtige god, monotheïstisch.
Individueel leven na dood, scheiding tussen goed/kwaad.
Niet alleen geloven, maar God ook eren.

Oorsprong Islam verwant met Christendom en Jodendom:
Volgens Koran Allah dezelfde God die voor Mozes (Joden) en Jezus (Christenen) verscheen.
Arabieren en Joden afstammelingen Abraham (Joden van Izak, Arabieren van Ismaïl).
Mohammed op magisch paard naar Jeruzalem. Op Tempelberg begroet door Abraham, Mozes en Jezus, langs ladder naar hemel geklommen.

Islamitische veroverinen

Islam richtte tot hele mensheid, moslims verplicht om jihad te verbreiden. In 622 Mohammed verdreven uit Mekka, ging naar Medina: begin van islamitische jaartelling. Mohammed veel macht, Medina werd islamitische staat. Vanuit Medina Mohammed grote invloed op Arabisch schiereiland. In 630 verovering Mekka. Na dood Mohammed, opvolgers (kaliefen) breidden de islam heel snel uit. Tussen 632 en 650 veroverden ze Perzische en Byzantische rijk. Hierna veroveringen Syrië + Palestina + Egypte (expansie viel stil) + Middellandse zee (660) + Noord-Afrika + Spanje (711) + Frankische rijk + (terugslag 732, terugtrekking achter Pyreneeën) + tweemaal belegering Constantinopel, hoofdstad hield stand, maar zeer zwak (1453 val van Constantinopel).

Tolerantie

Theorie achter succes Arabische veroveringen:
Militair superieur door snelheid verplaatsing, hardheid en taaiheid.
Vochten voor geloof. Mensen die sneuvelden, gingen naar paradijs.
Perzische en Byzantische rijk verzwakt.
Cultuur onderworpen volkeren niet vernietigden, maar overnamen. Overwinningen niet snel verloren, maar culturele opbloei.

Moslims stonden heidendom niet toe, maar tolerant tegenover 'de volkeren van het Boek'.

Tarik ibn Zijad (gestorven 720)

Tarik ibn Zijad was Noord-Afrikaanse Berber. Hij hoorde bij Moren (naam Islamitische cultuur in Spanje). In 711 stak hij als generaal en 7000 Berbersoldaten over naar Spanje, om Islam verbreiden. Ze vermoordden Spaanse koning, verovering heel spanje. Dit was eind van tijd burgeroorlogen en geloofsvervolging.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.