Ontdekkers en Hervormers

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 533 woorden
 • 5 januari 2015
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Kenmerkend aspect 1: Het begin van de Europese overzeese expansie

De expansie begon vanuit Portugal en Spanje in de 15e eeuw. Motieven:

 • Economie: Op zoek naar specerijen voor handel over zee omdat over land niet mogelijk is.
 • Politiek: Uitbreiden van de macht, een groot rijk veroveren.
 • Cultuur: Verspreiden van het christendom en nieuwsgierigheid naar de rest van de wereld.

Wanneer Columbus Amerika ontdekt heeft dit echter vervelende gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners:

 • Indianen sterven aan Europese ziektes
 • Indianen worden bekeerd tot het christendom
 • Indianen worden gedwongen tot zware arbeid

Wanneer er protest ontstaat tegen deze behandeling van de Indianen komen er in 1542 wetten waardoor indianen gelijkgesteld worden aan Spanjaarden. Maar dan zijn er nieuwe slaven nodig wat leid tot de Transatlantische slavenhandel, de driehoekshandel van goederen en slaven over de Atlantische oceaan.

Kenmerkend aspect 2: Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling

Er vind groeiende handel plaats in Italië waardoor klassieke geschriften weer in omloop komen. Hiermee vind de wedergeboorte van Grieken en Romeinen plaats en dit is het begin van de Renaissance.

Veranderende mens- en wereldbeeld en nieuwe wetenschappelijke belangstelling:

 • Het mensbeeld veranderd van Memento Mori (gedenk te sterven) naar Carpe Diem (pluk de dag).
 • Humanisme ontstond, oude Griekse en Latijnse teksten werden vertaald door de universele mens, iemand die van alles kennis heeft, een humanist

Kenmerkend aspect 3: De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.

Er komt toenemende kritiek op de geestelijkheid omdat:

 • De paus gebieden bestuurde.
 • De hoge geestelijkheid te rijk en corrupt was.
 • De priesters te slecht opgeleid waren.
 • De aflaathandel mensen kwijtschold van hun zonden.

Dit leidde tot het ontstaan van het protestantse geloof.

Katholiek

Protestant

Paus is de leider van de kerk

Er is geen leider

Alle ambten in de kerk worden door geestelijken vervuld

Alleen het ambt van predikant wordt door een geestelijke vervuld

Geestelijken en heiligen zijn de bemiddelaars tussen mens en god

Geestelijken en heiligen zijn bijgeloof

Gevolgen van de reformatie zijn:

Godsdienstoorlogen in het Duitse rijk, 1555 Vrede van Augsburg: vorsten mogen zelf geloof bepalen,  en Contrareformatie, de misstanden in de kerk aanpakken.

Kenmerkend aspect 4: Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van de Nederlandse staat.

De Nederlanden behoren tot het Spaans-Habsburgse rijk onder heerser Filips II. Het conflict ontstaat door:

 • Centralisatie van het stadhouderbestuur.
 • Inquisitie van calvinisten door de katholieke Filips.

Dit zorgt voor de Beeldenstorm in 1566. Hij reageert door de hertog van Alva te sturen, deze richt de Bloedraad op en voert een belasting in.

Willem van Oranje begint de tachtigjarige oorlog in 1568 door de Nederlanden binnen te vallen met zijn opstandelingen. Bij de Pacificatie van Gent in 1576 komen alle gewesten van de Nederlanden samen in opstand. In de Unie van Atrecht in 1579 stappen de zuidelijkste gewesten uit de opstand. De overige gewesten sluiten hierop de Unie van Utrecht. In 1581 verklaren ze dat Filips II niet langer hun vorst is met het Plakkaat van Verlatinghe. En omdat er geen geschikte nieuwe vorst gevonden wordt ontstaat in 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Van 1609 tot 1621 is er het Twaalfjarig bestand. Maar daarna gaan de gevechten nog door tot 1648 wanneer de Vrede van Munster gesloten wordt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.