Oefenvragen paragraaf 4.0 t/m 4.4

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 2199 woorden
  • 1 november 2015
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

tussen wie waren spanningen na de Tweede Wereldoorlog = Sovjet-Unie en Verenigde Staten

door wie werd atoombom voor het eerst gebruikt = VS

wat is de Koude Oorlog = de spanningen tussen Sovjet-Unie en VS na Tweede Wereldoorlog, waarbij beiden een enorm wapenarsenaal opbouwden om elkaar te bedreigen

waarom heet het de Koude Oorlog = Sovjet-Unie en VS bestreden elkaar zonder dat er een echte oorlog uitbrak

wat gebeurde vanuit de angst dat de mensheid zichzelf zou vernietigen = afspraken dat gebruik, productie en verspreiding van kernwapens verobden moest worden en streng gecontroleerd

van wie zijn Verenigde Naties de opvolger = van de Volkenbond

wat is het verschil van Verenigde Naties met Volkenbond= VN heeft meer bevoegdheden

waarom deed Sovjet-Unie afstand van communisme = in de jaren 80 bleek het eceonomisch zo zwak te zijn dat het afstand ervan deed

wanneer werden veel raketten ontmanteld in de Sovjet-Unie = in de jaren 80, toen het afstand deed van het communisme

wie gingen strijden voor onafhankelijkheid = allerlei nationalistische of fundamentalistische groeperingen

wie kon niet optreden tegen de nationalistische of fundamentalistische groeperingen die streden om onafhankelijkheid = VN, te weinig geld en steun

wie nam de rol van politieagent op zich toen VN niet kon optreden = Verenigde Staten

tegen wie trad VS o.a. op = tegen terrorisme in o.a. Afghanistan en Irak

3.2 Gs 4.1

welke ideologieën waren er in oost en west na de 2e WO = westen Kapitalisme, oosten communisme

waarom wantrouwde Oosten het Westen = o.a. omdat VS een atoombom bezat

wie hadden afgesproken dat er een krachtiger opvolger van de Volkenbond moest komen = Sovjet-Unie VS Groot-Brittannië

wanneer werd VN opgericht = 1945

wat kon VN wat Volkenbond niet kon = VN kreeg middelen om sancties op te leggen en te controleren

waarvoor diende VN = voorkomen dat een conflinct opnieuw tot een wereldoorlog kon leiden

Dit wil je ook lezen:

wie waren vóór 2e wereldoorlog belangrijkst in de wereld = West-Europa, met name Groot-Brittannië en Frankrijk (door koloniën)

wat zorgde voor een fel nationalisme in de Europese landen, mede waardoor 1e Wereldoorlog uitbrak = koloniale bezit

waardoor konden Gr-Br en Fr hun gezag in koloniën niet herstellen na 2e Wereldoorlog = ze waren economisch en militair verzwakt

wie waren grote overwinnaars van 2e Wereldoorlog = VS en Sovjet-Unie

waarin verdeelden Sovjet-Unie en VS de wereld = in invloedssferen

waarover waren Sovjet-Unie en VS het eens = koloniën moesten onafhankelijk worden

hoe was Duitsland na 2e Wereldoorlog verdeeld = in 4 sectoren verdeeld en bezet. Ook Berlijn werd verdeeld tussen Amerikanen, Britten, Fransen en Russen

waarvan beschuldigden VS en Sovjet-Unie elkaar = uit te zijn op gebieds- en machtsuitbreiding. Amerikanen ook bang voor invloed van communisme, ze vonden Russen een bedreiging voor westerse democratie en vrijheid

waarom kwamen VS met Marshallhulp en de Trumandoctrine = om uitbreiding van communisme tegen te gaan (door snelle wederopbouw en herstel democratie in Europa)

welke leiders waren in oorlog al vaker bijeengekomen om te praten over wat er na de oorlog met Europa moest gebeuren = Churchill (Gr-Br), Stalin (Sovjet-Unie), Roosevelt (VS)

wat wilde Stalin na oorlog = veiligheid en bescherming vd grenzen van Sovjet-Unie. Door Napoleon en Duitsland waren veel Russen omgekomen. pro-communistische regeringen in Europese buurlanden.

wat zijn satellietstaten = pro-communistische regeringen in buurlanden van Sovjet-Unie die een buffer vormen tegen agressieve West-Europa

waarom mochten Oostbloklanden de Marshallhulp niet accepteren (van Stalin) = omdat ze dan aan Amerikaanse invloeden zouden blootstaan

3.2 Gs 4.2

wat bespraken de geallieerde leiders betreffende Duitsland = denazificeren en demilitariseren van Duitsland (waren ze met elkaar eens) en herstelbetalingen van Duitsland (leverde problemen op)

door wie werd Duitsland bestuurt na de 2e Wereldoorlog = door een controleraad van de geallieerden

wat besloot men wat betreft de herstelbetalingen = iedere bezettingsmacht mocht in zijn eigen zone goederen als herstelbetaling eisen

wanneer werd de D-mark ingevoerd = 1947

waar werd de D-mark ingevoerd = in de westelijke zones

waardoor werd scheiding Oost en West groter = doordat Sovjet-Unie niet meedeed aan D-mark

in welke zone lag Berlijn = in de Sovjetzone (maar Berlijn was in 4-en gedeeld)

wanneer was introductie D-mark = 24 juni 1948

wat was reden voor Russen om westen van de stad af te grendelen = introductie van D-mark

wat is Berlijnse blokkade = westen van Berlijn werd door Sovjet-Unie afgegrendeld

wat was de reactie van de Amerikanen op de Berlijnse blokkade = een luchtbrug om bevolking van voedsel en andere benodigdheden te voorzien

wanneer werd Berlijnse blokkade beëindigd = na een jaar

wat werd in 1949 uitgeroepen = 2 Duitse republieken

welke 2 Duitse republieken had je = Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en Duitse Domocratische Republiek (DDR)

wanneer werd NAVO opgericht = 1949

wat was doel van NAVO = West-Europa te beschermen tegen het communisme

wanneer werd BRD lid van NAVO = 1955

waarom richtte Moskou Warschaupact op = als reactie van het lid worden van BRD van de NAVO, Moskou zag dit als bedreiging van haar veiligheid

wat gebeurde in Korea in 1945 = werd in twee bezettingszones verdeeld

welke twee bezettingszones kreeg Korea in 1945 = noordelijke zone (comminsten), zuidelijke zone

wanneer werd China communistisch = 1949

wanneer vielen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnen = 1950

waarom greep president Truman met steun van VN in in Korea = Noord-Koreaanse troepen vielen Zuid-Korea binnen. VS vreesden dat communisme in heel Azië zou doordringen

waarvan was Truman aanhanger = van containmentpolitiek

wat is containmentpolitiek = VS probeert overal ter wereld het communisme in te dammen

wanneer nam conflict in Korea een gevaarlijke wending = toen China troepen stuurde en Amerikaanse legerleiding atoombommen wilden inzetten. Zover kwam het gelukkig niet!

wat deed VN in Korea uiteindelijk = ze trokken zich terug achter 38ste breedtegraad op Zuid-Koreaans gebied

wanneer dreigden West en Oost met kernwapens = bij Cuba-crisis

wie kwam in 1959 in Cuba aan de macht = Fidel Castro

waarom kwam Fidel Castro in conflict met VS = hij nationaliseerde Amerikaanse bedrijven in Cuba

wat ontdekten Amerikaanse vliegtuigen in Cuba in 1962 = Russische raketinstallaties in aanbouw

wat was de reactie van Amerikaanse president Kennedy op Russische raketinstallaties in Cuba = hij kondigde een marineblokkade van Cuba af

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

wat zou VS doen als Cuba 1 kernraket op VS zou afvuren = nucleaire aanval op Sovjet-Unie

wat was reactie van president Chroesjtsjov (Sovjet-Unie) op afkondigen marineblokkade door Kennedy = hij bracht Russische kernmacht in staat van alarm.

wat gebeurde met sovjetschepen met kernwapens op weg naar Cuba = werden opgewacht door Amerikaanse schepen. Op laatste moment keerden de Russische schepen om. Chroesjtsjov en Kennedy waren tot een akkoord gekomen

wat was het akkoord van  Chroesjtsjov en Kennedy =  Chroesjtsjov liet raketten weghalen en Kennedy beloofde Cuba niet binnen te vallen

wat werd er aangelegd n.a.v. de Cuba-crisis = de 'hotline', een telefoonverbinding van het Witte Huis (VS) met Kremlin (Sovjet-Unie)

van wie was Vietnam geweest = kolonie van Fr

wanneer werd Vietnam onafhankelijk = 1954

waarin werd Vietnam verdeeld = communistisch Noord-Vietnam en pro-westers Zuid-Vietnam

wie kwam in Zuid-Vietnam aan de macht = dictator Ngo Dinh Diem

wat vormden tegenstanders van Diem (Zuid-Vietnam) = bevrijdingsbeweging, de communistische Vietcong, die steun kreeg van Noord-Vietnam

onder wie had de Vietcong veel aanhang = onder de arme boeren, maar ook van burgers in steden van Zuid-Vietnam

wat was de dominotheorie = VS geloofde dat als Zuid-Vietnam communistisch zou worden, land na land en tenslotte heel Zuidoost-Azië communistisch zou worden

wat was het gevolg van de dominotheorie = dat VS Zuid-Vietnam hielp met militaire adviseurs en geld

hoe verliep de strijd tussen Noord-Vietnam en de Vietcong met Zuid-Vietnam = escaleerde en in 1964 gaf Amerikaanse president Johnson toestemming Noord-Vietnam te bombarderen

wat speelde belangrijke rol in Vietnam-oorlog = de media. in kranten, tijdshcriften, radio en tv kon westen beelden van oorlog zien wat leidde tot veel protesten

wie was opvolger van Johnson = president Nixon (VS)

wat deed Nixon in Vietnam-oorlog = hij trok in 1972 de grondtroepen uit Vietnam terug. hij overwoog een atoombom voor Noord-Vietnam, maar zorgde voor wapenstilstand en liet ook luchtmacht naar VS terugkeren.

wat gebeurde na terugtrekken VS uit Zuid-Korea = 2 jaar later viel Noord-Vietnam het zuiden binnen en veroverde binnen enkele weken alsnog Zuid-Vietnam

3.2 Gs 4.3

waarmee was SU in jaren 50 en 60 vooral bezig = eenheid binnen communisme te bewaren

waardoor kwam breuk tussen China en SU = ze hadden ieder een andere praktische uitleg van het communisme en China eiste grensgebieden van SU op

wie volgde Stalin op = Chroesjtsjov

wat probeerde Chroesjtsjov met westen = probeerde verhoudingen minder gespannen te maken

hoe wordt buitenlands beleid van Chroesjtsjov genoemd = vreedzame coëxistentie

hoe verging het SU met de wapenwedloop = SU had veel geld erin gestoken om ook veel wapens te bemachtigen (net als VS) en had in 1949 zelfs eigen atoombom

wat gebeurde door SU in 1961 als eerste = ze lanceerden een satelliet en schoten mens in de ruimte

wie was opvolger van Chroesjtsjov = Breznjev

wanneer kwam Breznjev aan macht = 1964

wat vond Breznjev een gevaar voor Oostblok in 1964 = dat mensen met een andere mening meer hadden durven zeggen tijdens Chroesjtsjov

wat gebeurde in 1968 in Tjechoslowakije = een hervormingsgezinde regering werd met geweld door legers van het Warschaupact afgezet

wat was het doel van de Breznjev-doctrine = het communisme in het Oostblok veilig te stellen

wanneer raakte SU betrokken bij burgeroorlog in Afghanistan = 1979, ze stuurden tienduizenden militairen

was wordt bedoeld met het Russische Vietnam = dat SU tienduizenden militairen naar Afghanistan stuurde in 1979 waarbij velen omkwamen

wat gebeurde uiteindelijk in Afghanistan = SU trok zich met zware verliezen terug en de streng islamitische Taliban nam de macht over

wat was de reactie van VS op bemoeien van SU in Afghanistan = VS steunde niet-communistische partijen in Afghanistan met wapens en in 1983 kwam het bewapeningsprogramma Star Wars

wie lanceerde in 1983 Star Wars = 1983

wanneer was het SALT-akkoord gesloten en tussen wie = 1972 SU en VS

wat was afgesproken in het SALT-akkoord = enorme aantal raketten en andere wapens te beperken

waardoor nam spanning weer toe tussen oosten en westen = door kruisraketten te plaatsen in Europa zou Moskou eenvoudig aangevallen kunnen worden en in Rusland stonden SS-20-raketten klaar om doelen in West-Europa te vernietigen

waardoor kwamen grootmachten uit SU en VS weer aan onderhandelingstafel = door massale protesten in Europa tegen waanzin en geldverspilling van wapenwedloop

wie was in 1985 president van SU geworden = Gorbatsjov

wat deed Gorbatsjov = verminderen van conventionele wapen en hij trok troepen terug uit Oostblok

wat was reactie van VS op ontwapeningsbesprekingen van SU = ging daar op in, zag dat wapenwedloop op termijn tot grote economische problemen zou kunnen leiden

wanneer waren de ontwapeningsbesprekingen van SU en VS = 1987 in Reykjavik

wat is détente = ontspanningsproces tussen Oost en West

wanneer werden START-verdragen getekend = 1991 en 1992, aantal kernwapens werd drastisch verminderd daarmee

hoe verging het West-Europa en Oost-Europa in jaren 60 en 70 = in West-Europa was welvaart enorm gestegen. Oost-Europa en SU waren in economisch opzicht achtergebleven

waarom bleven Oost-Europa en SU achter in economisch opzicht in jaren 60 en 70 = de planeconomie, enorme bureaucratie en corruptie. verouderde en slecht onderhouden industrie veroorzaakte milieuvervuiling en opbrengst landbouw en veeteelt was erg weinig

wat is perestrojka = hervormingen die Gorbatsjov in SU doorvoerde

welke hervormingen voerde Gorbatsjov door (perestrojka) = planeconomie werd vervangen door voorzichtige markteconomie, meer ruimte voor eigen initiatief. meer openheid (glasnost) op politiek gebied

wat is glasnost = meer openheid op politiek gebied

wat luidde het einde van de Koude Oorlog in = de perestrojka

wat was gevolg van glasnost en perestrojka = sovjetburgers konden openlijk voor hun mening uitkomen, wat resulteerde in kritiek op communisme. regimes in satellietstaten konden zich niet staande houden. Berlijnse Muur viel. Gorbatsjov kreeg Nobelprijs voor de vrede

wat gebeurde in de satellietstaten ten tijde van perestrojka = zonder steun van SU konden regimes in satellietstaten zich niet staande houden. SU had geen geld voor militair ingrijpen in Oostbloklanden

wanneer werd Warschaupact opgeheven = 1991

3.2 Gs 4.4

wat veroorzaakte het uiteenvallen van de SU = etnische, religieuze en economische conflicten binnen voormalig Oostblok

wat werd rol van VS = dat was minder duidelijk. veel met name democratische politici vonden dat VS niet rol van politieagent in wereld moest spelen

wat werd rol van VS = dat was minder duidelijk. veel met name democratische politici vonden dat VS niet rol van politieagent in wereld moest spelen

wat waren discussies in VS na 1991 = al dan niet inzetten van Amerikaanse grondtroepen in Kosovo, Balkan. Hun rol in de Golfoorlog. Of ze in de wereld politieagent moesten spelen

wat was de hele 20ste eeuw een terugkerend fenomeen bij oorlogen en politieke ontwikkelingen = terrorisme en guerrilla

noem 2 geurrilla-groepen/mensen = Vietcong in Zuid-Vietnam. Fidel Castro in Cuba

wat vergemakkelijkte het contact tussen verzetsgroeperingen over de wereld = snellere en goedkopere communicatiemiddelen

wat is Al-Qaida = een netwerk van met elkaar samenwerkende anti-Amerikaanse en pro-islamitische terroristen

wie was de leider van Al-Qaida = Osama bin Laden

wat is een jihad = een heilige oorlog, die islamieten oproept tot het einde van het vrije, volgens Osama bin Laden bedorven Westen

wanneer was de aanslag in de Twin Towers in New York = 2001

waarom nam VN rol van VS niet over als politieagent = VN is hiertoe niet in staat en het ontbrak haar regelmatig aan financiële middelen

waardoor kon VS zonder problemen landen binnenvallen sinds jaren 90 = doordat SU als grootmacht was weggevallen

wat is een mandaat = een goedkeuring van de VN

wie vielen de VS o.a. aan = Afghanistan (bewind van Taliban omver geworpen in 2002 omdat Osama bin Laden er had gezeten), in 2003 Irak (Saddam Hoessein)

wie behoorde tot de as van het kwaad volgens VS = Afghanistan, Irak, Noord-Korea, Iran, deze landen gaven terroristen onderdak

waardoor kwam Libië wel weer op goede voet met VS = zij lieten vergaande wapeninspecties toe door VS

waarbij kreeg VS mandaat van VN = om in 2002 Afghanistan binnen te vallen, maar niet om in 2003 Irak binnen te vallen

wat is standplaatsgebondenheid = dat iemands overtuigingen mede worden bepaald door zijn of haar achtergrond en positie

waardoor komt voortbestaan en functie van VN in gevaar = door eigenmachtig optreden van VS

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.