Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Nederland naar VS

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 747 woorden
  • 5 mei 2003
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
In de periode tussen 1821 en 1860 vertrokken ongeveer 21 000 Nederlanders naar de VS. Allen in de jaren 1846 en 1847 waren dat er meer dan 7 000. Pushfactoren: redenen om een land te verlaten Ø Godsdienstige vervolging Ø Oorlog Ø Economische toestand Ø Politieke omstandigheden Ø Geen mogelijkheid toto sociale mobiliteit
Pullfactoren: Redenen om naar een land toe te gaan Ø Relatieve welvaart Ø Relatieve tolerantie Ø Economische mogelijkheden Ø Godsdienstvrijheid Ø Politieke vrijheid Ø Weinig regels Ø Geen dienstplicht Ø Grote sociale mobiliteit Ø Zucht naar avontuur
Waarom verlieten Nederlanders hun eigen land; Ø Godsdienstige motieven: wens tot godsdienstvrijheid, wens om arme kerkgenoten een zedelijk bestaan te geven Ø Economische motieven: stagnatie van economie, hoge belastingen, misoogsten Ø Persoonlijke motieven: ontlopen dienstplicht, ontlopen straf, avontuurzin, ontlopen slecht huwelijk, ontlopen vervelende familie Ø Sociale motieven: te sterke standsverschillen in Nederland Ø Politieke motieven: teleurstellingen om mislukken revoluties

Waarom gingen de Nederlanders naar de VS: Ø Economische motieven Ø Lage grondprijzen, volop grond, goede infrastructuur Ø Arbeidsextensieve landbouw Ø Volop grondstoffen Ø Hoger loon Ø Leven goedkoop, volle winkels Ø Lagere belasting Ø Grote vraag naar arbeidskrachten Ø Andere motieven Ø Geen dienstplicht Ø Weinig regels Ø Grote sociale mobiliteit Ø Politieke vrijheid Ø godsdienstvrijheid
Voordelen van kettingmigratie: Ø Er zijn veel Hollanders die de nieuwelingen alles kunnen ‘onderrichten’(leren) Ø Familieleden die overwegen te emigreren, krijgen vooraf advies over wat zij mee moeten nemen en wat ze kunnen verwachten in Amerika Ø Deze familieleden krijgen tips over hoe zij het veiligst kunnen reizen Ø Je bent niet helemaal alleen in een nieuw land Ø Je kunt je in eigen taal aan anderen om raad vragen, je hoeft niet alles zelf uit te vinden Ø Allerlei aspecten van je eigen cultuur kun je (voorlopig) handhaven
Voordelen van groepsmigratie: Ø Je kunt je eigen geloof met elkaar behouden Ø Je bent niet alleen in een vreemde cultuur, je blijft in een vertrouwde groep Ø Je kunt elkaar helpen, je kunt met elkaar iets opbouwen Ø Je kunt elkaar verstaan
Accommodatie= uiterlijke aspecten van de nieuwe cultuur overnemen zoals taal, eten, huisvesting, manieren enz. Assimilatie= naast deze uiterlijke aspecten ook de normen en waarden van de nieuwe cultuur overnemen. Verschillen tussen Nederland en de VS in midden 19e eeuw: Ca. 1850 Nederland VS
grondprijzen Laag: er was volop vruchtbare grond
infrastructuur Spoorwegen en kanalen aanwezig
landbouwmethode arbeidsintensiever Arbeidsextensiever: gebruik van veel landbouwmachines
Natuurlijke hulpbronnen Minder hout aanwezig Volop hout aanwezig, veel grondstoffen
Kosten van het levensonderhoud op het platteland In vergelijking met Amerika duurder Hogere lonen, leven goedkoper dan in Nederland
voedsel Minder winkels in de steden, minder sortering In steden is op markten en in winkels van alles te koop
Aanbod van betaalde arbeid Kleinere vraag naar arbeidskrachten Grotere vraag naar arbeidskrachten door groeiende economie
Andere punten Pushfactoren Pullfactoren Functie van brieven: Ø Familie en dorpsgenoten op de hoogte brengen van het nieuwe leven dat de familie in Amerika begonnen was. Ø Tips geven aan familie of dorpsgenoten die ook wilden emigreren

Brieven zijn bruikbaar als informatiebron over emigratie, maar voor historische onderzoekers niet altijd even betrouwbaar. De emigranten de situatie mooier voordoen dan die is om de familie gerust te stellen. Ze geven wel betrouwbaarheid in hoeverre de Nederlandse nieuwkomers aan het ‘veramerikaniseren’ waren. In de 19e eeuw was communiceren met vrienden of familie overzee alleen mogelijk met brieven schrijven. Emigreren was erg bijzonder waardoor daar veel over werd geschreven. Daardoor was er in de 19e eeuw een grote hoeveelheid brieven gestuurd door de Nederlandse emigratie. In hoeverre bestond er een Amerikaanse cultuur? Amerika was een migrantensamenleving, een multiculturele samenleving. Het allergrootste deel van de bevolking in de 19e eeuw bestond uit nakomelingen van Engelse en Duitse immigranten uit de 17e en 18e eeuw, en uit nieuwkomers uit Noordwest-, Zuid- en Oost-Europa. De Noordwest-Europeanen stelden aan het begin van de 20e eeuw hun eigen cultuur als norm. De groep afgescheiden bestond uit predikanten, kleine middenstanders, arbeiders en boeren. Scholte ging naar Amerika en vormde daar en eigen kerkgemeenschap. Iowa in Pella. Van Raalte vertrok met een vrouw, vijf kinderen, dienstmeisje en ongeveer 100 geloofsgenoten naar Amerika. Kerkgangers hadden geld voor hen ingezameld. Daarmee hadden ze een stuk grond gekocht in Amerika en gingen daar samen werken. Holland in Michigan. Scholte emigreerde in 1847 en van Raalte in 1846. redenen Ø Natuurrampen en hoge voedselprijzen Ø De gemeenteleden konden in Amerika fatsoenlijk hun brood verdienen en zo’n zedelijk mogelijk leven lijden. Ø Van Raalte noemt ook een christelijke herroeping om zijn gemeenteleden aan het werk te krijgen in Amerika. Ø In Nederland waren velen arm en werkloos: dit werkte de zedenloosheid in de hand. Ø Door hard werken kon men een christelijk leven leiden
Relatieve tolerantie wil zeggen dat de godsdienstige en politieke vrijheid in Nederland groter was in vergelijking met die in gebieden waar vreemdelingen vandaan kwamen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.