Module 2

Beoordeling 2.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • havo | 234 woorden
  • 10 mei 2002
  • 20 keer beoordeeld
Cijfer 2.8
20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Demografische transitie: Het verschijnsel dat bij toenemende welvaart zowel de geboortecijfers as de sterftecijfers dalen.

Economisch liberalisme: Het politieke streven naar vrijheid in de economie door beperking van het staatsingrijpen.

Klassieke economie: Stroming in de economie die meent dat de welvaart het meeste is gediend bij staatsonthouding.

Gezinseconomie: Productie van goederen binnen het gezin.

Gezinslooneconomie: Geld verdienen buiten het gezin.

Huwelijksvruchtbaarheidscijfer: Het aantal wettig levend geborenen per jaar per duizend gehuwde vrouwen in de vruchtbare leeftijdsklassen.

Imperium: Een groot rijk, vaak toto stand gekomen met veroveringen en heersend over koloniën.

Malthusiaanse bond: Engelse beweging voor geboortebeperking.

Materialisme: Stroming in het denken die veel waarde hecht aan bezit.

Sociale wetgeving: Wetgeving die bedoeld is om de zwakkeren in de
samenleving te beschermen.

Verzorgingsstaat: Een samenleving waarin de overheid verantwoor-delijkheid neemt voor het welzijn van mensen door sociale voorzieningen toe te passen.

Victoriaanse tijd: Periode waarin de Britse koningin Victoria (1819-1901) regeerde (1837-1901), gekenmerkt door een grote nadruk op de zedigheid.

Vrouwenbeweging: Beweging die streeft naar de gelijkstelling van vrouwen met de man.

Het was het begin van de Britse verzorgingsstaat ook wel welfare state genoemd. Het is een samenleving waarin de overheid verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van de onderdanen. De arbeiders organiseerden zich en de arbeidersbeweging oefende druk uit om het lot van de arbeider verder te verbeteren. Werkdagen weden korter, het werk werd minder vermoeiend en er
was aandacht voor de werkomstandigheden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.