Module 2

Beoordeling 2.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • havo | 234 woorden
  • 10 mei 2002
  • 20 keer beoordeeld
  • Cijfer 2.8
  • 20 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!
Demografische transitie: Het verschijnsel dat bij toenemende welvaart zowel de geboortecijfers as de sterftecijfers dalen.

Economisch liberalisme: Het politieke streven naar vrijheid in de economie door beperking van het staatsingrijpen.

Klassieke economie: Stroming in de economie die meent dat de welvaart het meeste is gediend bij staatsonthouding.

Gezinseconomie: Productie van goederen binnen het gezin.

Gezinslooneconomie: Geld verdienen buiten het gezin.


Huwelijksvruchtbaarheidscijfer: Het aantal wettig levend geborenen per jaar per duizend gehuwde vrouwen in de vruchtbare leeftijdsklassen.

Imperium: Een groot rijk, vaak toto stand gekomen met veroveringen en heersend over koloniën.

Malthusiaanse bond: Engelse beweging voor geboortebeperking.

Materialisme: Stroming in het denken die veel waarde hecht aan bezit.

Sociale wetgeving: Wetgeving die bedoeld is om de zwakkeren in de
samenleving te beschermen.

Verzorgingsstaat: Een samenleving waarin de overheid verantwoor-delijkheid neemt voor het welzijn van mensen door sociale voorzieningen toe te passen.

Victoriaanse tijd: Periode waarin de Britse koningin Victoria (1819-1901) regeerde (1837-1901), gekenmerkt door een grote nadruk op de zedigheid.

Vrouwenbeweging: Beweging die streeft naar de gelijkstelling van vrouwen met de man.

Het was het begin van de Britse verzorgingsstaat ook wel welfare state genoemd. Het is een samenleving waarin de overheid verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van de onderdanen. De arbeiders organiseerden zich en de arbeidersbeweging oefende druk uit om het lot van de arbeider verder te verbeteren. Werkdagen weden korter, het werk werd minder vermoeiend en er

was aandacht voor de werkomstandigheden.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.