ADVERTENTIE
Ben jij op zoek naar een studie die je meer biedt dan standaard hoorcolleges en werkgroepen?

Verdiep je dan eens in een universitaire studie bij Defensie! Een studie waar je meer leert dan studeert. Samen met Defensie beantwoorden we de meestgestelde vragen over studeren bij Defensie. 

Check het artikel!

Demografische transitie: Het verschijnsel dat bij toenemende welvaart zowel de geboortecijfers as de sterftecijfers dalen.Economisch liberalisme: Het politieke streven naar vrijheid in de economie door beperking van het staatsingrijpen.Klassieke economie: Stroming in de economie die meent dat de welvaart het meeste is gediend bij staatsonthouding.Gezinseconomie: Productie van goederen binnen het gezin.Gezinslooneconomie: Geld verdienen buiten het gezin.
Huwelijksvruchtbaarheidscijfer: Het aantal wettig levend geborenen per jaar per duizend gehuwde vrouwen in de vruchtbare leeftijdsklassen.Imperium: Een groot rijk, vaak toto stand gekomen met veroveringen en heersend over koloniën.Malthusiaanse bond: Engelse beweging voor geboortebeperking.Materialisme: Stroming in het denken die veel waarde hecht aan bezit.Sociale wetgeving: Wetgeving die bedoeld is om de zwakkeren in de

samenleving te beschermen.Verzorgingsstaat: Een samenleving waarin de overheid verantwoor-delijkheid neemt voor het welzijn van mensen door sociale voorzieningen toe te passen.Victoriaanse tijd: Periode waarin de Britse koningin Victoria (1819-1901) regeerde (1837-1901), gekenmerkt door een grote nadruk op de zedigheid.Vrouwenbeweging: Beweging die streeft naar de gelijkstelling van vrouwen met de man.Het was het begin van de Britse verzorgingsstaat ook wel welfare state genoemd. Het is een samenleving waarin de overheid verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van de onderdanen. De arbeiders organiseerden zich en de arbeidersbeweging oefende druk uit om het lot van de arbeider verder te verbeteren. Werkdagen weden korter, het werk werd minder vermoeiend en er


was aandacht voor de werkomstandigheden.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.